DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2006 str. 117     <-- 117 -->        PDF

IN MEMORIAM


AKADEMIK DUŠAN KLEPAC (1917–2006)


U prvim danima proljeća, 18.
travnja 2006, kada su šume ponovnim
listanjem ukazale na svoju besmrtnost,
u 89. godini života napustio
nas je Akademik Dušan Kle pac,
redoviti profesor Šumarskog
fakulteta u Zagrebu, u mirovini, veliki
čovjek i rodoljub, znanstvenik,
vrstan erudit, kolega i prijatelj. Zajedno
s njim ovaj svijet je napustila,
u 87. godini života, njegova supruga
gospođa Ljiljana Klepac, rođena
Bernt, koja ga je sa svojom podrškom,
pažnjom i ljubavi pratila cijeli
život. Njihov zajednički život počeo
je prije 65 godina, a završio
smrću gospođe Ljiljane 16. travnja
ove godine. Taj skladan život, obilježen
međusobnim štovanjem i ljubavi,
odlučili su nastaviti i u vječnosti.
Svemogući je uslišio molitve i
želju supruga, te ga samo dva dana
nakon smrti njegove, kako je napisao,
“voljene i pouzdane životne
družice”, pozvao sebi, da zajedno
odu na vječni počinak.


Po lijepom i toplom proljetnom
vremenu, na posljednje počivalište
na gradskom groblju u Samoboru,
ispraćeni su uz nazočnost obitelji,
mnogobrojnih prijatelja i kolega šumara.
Od preminulih se toplim i biranim
riječima u ime Hrvatske akademije
znanosti i umjetnosti, članova
njenog Razreda za prirodne znanosti,
oprostio tajnik razreda akademik
Branko Sokač, a u ime Šumarskog
fakulteta u Zagrebu, Akademije
šumarskih znanosti i Hrvatskoga
šumarskog društva, dugogodišnji
suradnik i prijatelj obitelji prof. dr.
sc. Šime Meštrović.


Akademik Dušan Klepac, rođen
je 17. svibnja 1917. u Čabru, Gorski
kotar. Osnovnu školu i gimnaziju
je pohađao u Zagrebu, šumarstvo
studirao na Poljoprivredno-šumarskom
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu,
gdje je i diplomirao 1939. godi


ne. Šumarsku karijeru započeo je
1940–1942. kao šumarski vježbenik
u Odjelu za uređivanje šuma
Banovine Hrvatske i NDH.


Nakon položenog državnog
stručnog ispita za samostalno vođenje
šumskog gospodarstva, kao privatni
šumarski inženjer izabran je
za upravitelja šuma Prvostolnoga
kaptola zagrebačkoga u Zagrebu
(1943–1945). Od 1945. do 1947.
referent je u taksaciji Ministarstva
šumarstva NR Hrvatske u Zagrebu,
a poslije šef Planskog odjela. Na temelju
natječaja izabran je 1947. za
sveučilišnog asistenta na Poljoprivredno-
šumarskom fakultetu u Zagrebu
za predmet Uređivanje šuma.


Doktorat šumarskih znanosti iz
područja uređivanja šuma stekao je
1951. na Šumarskom fakultetu u
Zagrebu na temelju disertacije Uređivanje
šuma s oplodnom sječom, a
počasni doktorat (dr. honoris causa)
mu je, na prijedlog Šumarskog fakulteta
u Zagrebu, dodijelilo Sveučilište
Josipa Jurja Strossmayera u
Osijeku 20. svibnja 2000. godine.


U školskoj godini 1951./52. bio
je na specijalizaciji u Francuskoj na
L’ Ecole nationale des Eaux et Forets
u Nancyju kod profesora Leone
Schaeffera. Godine 1953. habilitirao
je na Poljoprivredno-šumarskom
fakultetu u Zagrebu na temelju
rasprave O šumskoj proizvodnji
u fakultetskoj šumi Zalesini. Nakon
toga izabran je za sveučilišnog docenta
za predmet Uređivanje šuma
te preuzima redovita predavanja iz
toga predmeta. Već 1956. izabran je
za izvanrednog, a 1959. za redovitog
sveučilišnoga profesora. Bio je
višegodišnji predstojnik Katedre za
uređivanje šuma Šumarskoga fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu, koju
osniva 1960. godine.


Od osnivanja poslijediplomskoga
studija 1961. vodi znanstveno područje
Uređivanje šuma i njezina dva
kolegija: Uređivanje šuma te Rast i
prirast. Akademik Dušan Klepac odgojio
je kao mentor 14 magistara i
šest doktora šumarskih znanosti.


Od 1956. bio je aktivan član Međunarodne
unije šumarskih istraživačkih
organizacija (IUFRO), a od
1981. do 1986. član Izvršnog komiteta
te organizacije. Akademik Du-
šan Klepac bio je delegat u Europskoj
komisiji za šume FAO-a u Rimu
na osmom (1956), devetom
(1958), desetom (1959) i dvanaestom
zasjedanju (Zürich, Geneve,
1964). Tijekom 1964. i 1965. bio je
dopredsjednik Europske komisije za
šume FAO-a u Rimu. U okvirima
programa tehničke pomoći boravio
je 1960. u SAD-u i aktivno sudjelovao
na 5. svjetskom šumarskom
kongresu u Seattlu, SAD. Isto tako
je s referatima sudjelovao na svjetskim
kongresima IUFRO (International
Union of Forest Research Organizations,
Vienna) u Oxfordu
(1966), Beču (1961), Oslu (1976),
Kyotu (1981) i Ljubljani (1986).