DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2006 str. 115     <-- 115 -->        PDF

vačka skupština Komore. U tijeku je izrada Statuta
Komore.


4.
U tijeku je izrada nacionalnog šumarskog programa.
5.
Pred drugim čitanjem u Saboru je prijedlog izmjena
i dopuna Zakona o šumama kojima se definiraju
slučajevi u kojima Vlada, odnosno tijelo koje ona
ovlasti može pojedine šume i/ili šumska zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske izdvojiti iz šumskogospodarskoga
područja i prenijeti pravo vlasništva
na drugu pravnu ili fizičku osobu ili osnovati pravo
građenja, ako za to postoji interes Republike Hrvatske.
(članak 51.).
Stav struke je, da iako može imati razumijevanja za
pojedine slučajeve ulaska u šumsko zemljište na
mjestima gdje ne postoje druge alternative, svaki
veći zahvat u šume i šumska zemljišta nije opravdan.
Šumske površine u RH uvelike su smanjene intenzivnim
građenjem autoputova i druge infrastrukture,
a da za to poduzeće koje gospodari državnim
šumama nije dobilo nikakve naknade, kako bi kupnjom
novih površina nadoknadilo izgubljene šumske
površine.


6. Uskoro će uredbom Vlade biti formirana Šumarska
savjetodavna služba koja će regulirati gospodarenje
privatnim šumama u Republici Hrvatskoj. To ja za
šumarsku struku vrlo pozitivan događaj kojim će se
unaprijediti gospodarenje ovim dosad malo iskorištenim
potencijalom.
7. Primili smo negativno rješenje MPŠVG u vezi prijave
HŠD-a na natječaj za financijsku potporu povodom
obilježavanja 160. obljetnice osnutka HŠD-a
i 130 god. izlaženja Šumarskog lista.
8.
Iz ogranka Bjelovar primili smo pismo u kojem naši
kolege iskazuju nezadovoljstvo zbog današnjeg položaja
inženjera zaposlenih u Hrvatskim šumama
d.o.o.
Današnji položaj šumarskih stručnjaka zaposlenih u
Hrvatskim šumama d.o.o. Zagreb, dosegao je zabrinjavajuće
nisku razinu, a šire gledano, nerijetko se u društvu
o šumarskoj struci govori s negativnim predznakom.
U posljednje vrijeme stanje se dodatno pogoršalo
donošenjem akata: “Dodatak I. Kolektivnom ugovoru
za radnike HŠ d.o.o.” i “Pravilnika o izmjenama i dopunama
Pravilnika o plaćama i ostalim primanjima
radnika HŠ d.o.o.” Njihovom primjenom još je više narušen
sustav vrednovanja rada i nagradivanja, a na
štetu struke, posebno šumarskih inženjera i tehničara.
Na primjer, neznatnim povećanjem učinka šumski radnik
sjekač premašuje plaćom poslovođu, a ukoliko
ostvari učinak za dvadeset posto veći od norme, dostiže
plaću inženjera šumarstva – revirnika. Istovremeno
inženjeri i tehničari nemaju mogućnost povećanim
radom ishoditi veća primanja. Normiranje stručnog
rada (npr. doznake) u potpunosti je neprihvatljivo.


Činjenica je takoder da su radne obveze inženjera i
tehničara te njihova odgovornost kao ovlaštenika poslodavca
znatno veće u odnosu na prijašnje stanje.
Situaciju je u ovom trenutku još teže razumijeti kad se
zna da se danas u svijetu stručnost i obrazovanje posebno
cijeni i tome se pridaje posebni strateški značaj,
jer su upravo to preduvjeti uspješnog privrednog razvoja
i napretka pojedine zemlje. Teško je ili gotovo nemoguće
dati bilo kakvo razumno objašnjenje pokušaju
izjednačavanja vrijednosti fizičkog i stručnog, odnosno
intelektualnog rada. Vrlo jednostavne ekonomske
kalkulacije govore nešto sasvim drugo. Dobro planiranje
i dobra organizacija rada, te pravovremeno djelovanje
stručnih osoba, nemjerljivo više pridonose
uspješnom poslovanju poduzeća od fizičkog ostvarenja
normi. Poslovni svijet u našem okruženju uvažava
ekonomske pretpostavke, te na drugi način vrednuje
svoje stručne osobe. To pokazuje i usporedba plaća
šumara i ostalih struka. Iako su materijalna primanja u
svemu najvažnija, nije zanemariva ni činjenica da kroz
plaću poslodavac izravno pokazuje koliko cijeni svog
zaposlenika i njegov rad. Degradacija statusa šumarske
struke nije izražena samo kroz materijalna primanja. U
svakodnevnom radu, različiti zahtjevi poslodavca te
ograničenja koja nameće, sputavaju kreativnost šumarskih
stručnjaka, pri čemu se stručni posao sve više
svodi na činovnički rad. Takoder, već godinama prisutna
najava restrukturiranja poduzeća povremeno se
aktualizira, unoseći time nesigurnost za posao, što se
najčešće izražava porukom “šuti i budi sretan što
uopće radiš!”. Već na početku iznijeta ocjena lošeg i
neprihvatljivog sadašnjeg položaja šumarske struke,
ima negativan odraz kako za pojedinca tako i za poduzeće.
Zbog toga su nužne promjene sa ciljem vrednovanja
struke te njezino korištenje na pravi način i na
opću korist svih nas.


Zbog svega navedenog predlažemo da se organizira
javna rasprava na tu temu, koja je od interesa za sve šumarske
stručnjake zaposlene u Hrvatskim šumama


d.o.o. Zagreb.
Ad. 3. Što se tiče odnosa s Institutom za međunarodne
odnose dogovoreno je s ravnateljem, da dug od
oko 480 000 kuna nastao zbog neplaćanja stanarine, a
zbog nemogućnosti plaćanja u novcu, bude podmiren
kroz zajedničko investicijsko ulaganje u Šumarski
dom. U tu svrhu napravljen je projekt uređenja dvorišnog
pročelja i dvorišta, formirano je povjerenstvo za
natječaj (Matić, Jakovac, Dundović, Delač, Marković,
Halapija) i ovaj tjedan pokrećemo postupak javne nabave
za izvođače radova. Financijska sredstva koja
imamo u pričuvi od oko 500 000 kuna, zajedno sa sredstvima
IMO-a, mislimo da će biti dostatna za dovršenje
ovog projekta.
Što se tiče odnosa s Fakultetom kemijskoga inženjerstva
i tehnologije, prošlog tjedna pokrenuli smo
ŠUMARSKI LIST 5-6/2006 str. 116     <-- 116 -->        PDF

zahtjev za njihovom deložacijom. Naime, oni već godinama
ne plaćaju najamninu unatoč tome što smo im
uredno ispostavljali račune i na njih plaćali PDV. Pro-
šle godine predložili su nam da će podmiriti trošak
PDV ukoliko HŠD odustane od pokrenute tužbe,
međutim sada mijenjaju odluku i uvjetuju svoj odlazak
obustavom svih potraživanja od strane HŠD.


Stoga se predlaže pokretanje postupka deložacije,
što je prihvaćeno.


Ad. 4. Šumarski list i ostale publikacije


130. godište Šumarskoga lista redovito izlazi. Do
sada su izašli brojevi 1–2 i 3–4, a u pripremi je dvobroj
5–6 koji će biti zaključen s tekstovima nakon održavanja
godišnje Skupštine i Svečane akademije.
Ad. 5. Izvršenje programa rada i pripreme za Izbornu
110. redovitu skupštinu HŠD-a.


1.
Na poziv Okružnog inspektorata šuma u Trstu, Hrvatsko
šumarsko društvo je po 4. puta organiziralo
šumarski štand, na manifestaciji “Jadran i Kras –
13. Dani poljoprivrede, ribolova i šumarstva”. Sajam
se organizira svake dvije godine, a ovaj je puta
održan u općini Duino Aurisina u zaljevu Sistiana
od 10. do 14. svibnja.
2.
Prema planu aktivnosti za 2006. godinu organizirali
smo trodnevnu stručnu ekskurziju u Austriju – Gradišće
od 18. do 20. svibnja. HŠD kao osnivač Hrvatske
udruge za biomasu, organiziralo je posjet
ovoj austrijskoj pokrajini gdje je najviše zastupljena
upotreba bioenergije. Može se reći da su gotovo
u potpunosti zamijenili uporabu fosilnih goriva
obnovljivim resursima, kao energetskim drvetom
za toplinsku energiju i proizvodnju struje, uljanom
repicom za proizvodnju biodizela te uporabom vjetrenjača
za proizvodnju struje.
3.
Pripremajući se za Izbornu 110. redovitu skupštinu
HŠD-a, dogovoreno je da svi ogranci do 20. lipnja
2006. god. održe svoje Izborne skupštine i dostave
Zapisnik sastavio:
Tajnik HŠD-a
Damir Delač, dipl. ing. šum., v.r.


u središnjicu popis novih članova Upravnog i Nadzornog
odbora, kao i predsjednika i dopredsjednika.
Isto tako ogranci trebaju dostaviti spisak delegata u
skladu sa Statutom HŠD-a. Svaki ogranak može
predložiti po jednog člana sa svojeg područja koji je
zaslužio priznanje povodom 160. obljetnice HŠD-a
i 130. obljetnice Šumarskoga lista.


4. Kako ističe mandat i predsjedniku HŠD-a akademiku
Slavku Matiću, dogovoreno je da će Upravni i
Nadzorni odbor na Izbornoj skupštini predložiti mr.
sci. Petra Jurjevića kao svoga kandidata za novog
predsjednika.
5.
U svrhu obilježavanja Dana Hrvatskoga šumarstva i
Svečane akademije izrađeni su promidžbeni plakati
i pozivnic
pozivnicpozivnice
ee za članove i uzvanike. Dogovoreno je da
obavijesti o održavanju naših manifestacija pošaljemo
u urede Predsjednika Države, Premijera i resornog
ministra. Ujedno ćemo zatražiti prijem naše delegacije
kod Predsjednika RH Stjepana Mesića.


6. Izrađeni su zlatnici s logotipom HŠD-a i hrvatskim
grbom na poleđini te tiskana priznanja kojima će se
nagraditi zaslužni članovi HŠD-a.
Ad. 6. Program obilježavanja 160-te obljetnice
HŠD-a i 130-te obljetnice Šumarskog lista


Svečana akademija povodom proslave obljetnica
HŠD-a i Šumarskoga lista održati će se u Maloj dvorani
Koncertne dvorane Vatroslav Lisinski 20. lipnja
2006. s početkom u 16 sati.


Dogovoreno je da će program voditi novinar Mislav
Togonal, prema sinopsisu koji je napisao naš kolega
Tomislav Starčević. Kulturno umjetnički dio programa
ispuniti će KUD “Šumari” iz Vinkovaca


Ad. 7. Za slobodnu riječ se nitko nije javio.
Nakon završene sjednice, domaćini su nam organizirali
degustaciju vina kod vrhunskog Kutjevačkog
vinara gosp. Krauthackera.


Predsjednik HŠD-a
Akademik Slavko Matić, v.r.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2006 str. 117     <-- 117 -->        PDF

IN MEMORIAM


AKADEMIK DUŠAN KLEPAC (1917–2006)


U prvim danima proljeća, 18.
travnja 2006, kada su šume ponovnim
listanjem ukazale na svoju besmrtnost,
u 89. godini života napustio
nas je Akademik Dušan Kle pac,
redoviti profesor Šumarskog
fakulteta u Zagrebu, u mirovini, veliki
čovjek i rodoljub, znanstvenik,
vrstan erudit, kolega i prijatelj. Zajedno
s njim ovaj svijet je napustila,
u 87. godini života, njegova supruga
gospođa Ljiljana Klepac, rođena
Bernt, koja ga je sa svojom podrškom,
pažnjom i ljubavi pratila cijeli
život. Njihov zajednički život počeo
je prije 65 godina, a završio
smrću gospođe Ljiljane 16. travnja
ove godine. Taj skladan život, obilježen
međusobnim štovanjem i ljubavi,
odlučili su nastaviti i u vječnosti.
Svemogući je uslišio molitve i
želju supruga, te ga samo dva dana
nakon smrti njegove, kako je napisao,
“voljene i pouzdane životne
družice”, pozvao sebi, da zajedno
odu na vječni počinak.


Po lijepom i toplom proljetnom
vremenu, na posljednje počivalište
na gradskom groblju u Samoboru,
ispraćeni su uz nazočnost obitelji,
mnogobrojnih prijatelja i kolega šumara.
Od preminulih se toplim i biranim
riječima u ime Hrvatske akademije
znanosti i umjetnosti, članova
njenog Razreda za prirodne znanosti,
oprostio tajnik razreda akademik
Branko Sokač, a u ime Šumarskog
fakulteta u Zagrebu, Akademije
šumarskih znanosti i Hrvatskoga
šumarskog društva, dugogodišnji
suradnik i prijatelj obitelji prof. dr.
sc. Šime Meštrović.


Akademik Dušan Klepac, rođen
je 17. svibnja 1917. u Čabru, Gorski
kotar. Osnovnu školu i gimnaziju
je pohađao u Zagrebu, šumarstvo
studirao na Poljoprivredno-šumarskom
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu,
gdje je i diplomirao 1939. godi


ne. Šumarsku karijeru započeo je
1940–1942. kao šumarski vježbenik
u Odjelu za uređivanje šuma
Banovine Hrvatske i NDH.


Nakon položenog državnog
stručnog ispita za samostalno vođenje
šumskog gospodarstva, kao privatni
šumarski inženjer izabran je
za upravitelja šuma Prvostolnoga
kaptola zagrebačkoga u Zagrebu
(1943–1945). Od 1945. do 1947.
referent je u taksaciji Ministarstva
šumarstva NR Hrvatske u Zagrebu,
a poslije šef Planskog odjela. Na temelju
natječaja izabran je 1947. za
sveučilišnog asistenta na Poljoprivredno-
šumarskom fakultetu u Zagrebu
za predmet Uređivanje šuma.


Doktorat šumarskih znanosti iz
područja uređivanja šuma stekao je
1951. na Šumarskom fakultetu u
Zagrebu na temelju disertacije Uređivanje
šuma s oplodnom sječom, a
počasni doktorat (dr. honoris causa)
mu je, na prijedlog Šumarskog fakulteta
u Zagrebu, dodijelilo Sveučilište
Josipa Jurja Strossmayera u
Osijeku 20. svibnja 2000. godine.


U školskoj godini 1951./52. bio
je na specijalizaciji u Francuskoj na
L’ Ecole nationale des Eaux et Forets
u Nancyju kod profesora Leone
Schaeffera. Godine 1953. habilitirao
je na Poljoprivredno-šumarskom
fakultetu u Zagrebu na temelju
rasprave O šumskoj proizvodnji
u fakultetskoj šumi Zalesini. Nakon
toga izabran je za sveučilišnog docenta
za predmet Uređivanje šuma
te preuzima redovita predavanja iz
toga predmeta. Već 1956. izabran je
za izvanrednog, a 1959. za redovitog
sveučilišnoga profesora. Bio je
višegodišnji predstojnik Katedre za
uređivanje šuma Šumarskoga fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu, koju
osniva 1960. godine.


Od osnivanja poslijediplomskoga
studija 1961. vodi znanstveno područje
Uređivanje šuma i njezina dva
kolegija: Uređivanje šuma te Rast i
prirast. Akademik Dušan Klepac odgojio
je kao mentor 14 magistara i
šest doktora šumarskih znanosti.


Od 1956. bio je aktivan član Međunarodne
unije šumarskih istraživačkih
organizacija (IUFRO), a od
1981. do 1986. član Izvršnog komiteta
te organizacije. Akademik Du-
šan Klepac bio je delegat u Europskoj
komisiji za šume FAO-a u Rimu
na osmom (1956), devetom
(1958), desetom (1959) i dvanaestom
zasjedanju (Zürich, Geneve,
1964). Tijekom 1964. i 1965. bio je
dopredsjednik Europske komisije za
šume FAO-a u Rimu. U okvirima
programa tehničke pomoći boravio
je 1960. u SAD-u i aktivno sudjelovao
na 5. svjetskom šumarskom
kongresu u Seattlu, SAD. Isto tako
je s referatima sudjelovao na svjetskim
kongresima IUFRO (International
Union of Forest Research Organizations,
Vienna) u Oxfordu
(1966), Beču (1961), Oslu (1976),
Kyotu (1981) i Ljubljani (1986).