DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2006 str. 115     <-- 115 -->        PDF

vačka skupština Komore. U tijeku je izrada Statuta
Komore.


4.
U tijeku je izrada nacionalnog šumarskog programa.
5.
Pred drugim čitanjem u Saboru je prijedlog izmjena
i dopuna Zakona o šumama kojima se definiraju
slučajevi u kojima Vlada, odnosno tijelo koje ona
ovlasti može pojedine šume i/ili šumska zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske izdvojiti iz šumskogospodarskoga
područja i prenijeti pravo vlasništva
na drugu pravnu ili fizičku osobu ili osnovati pravo
građenja, ako za to postoji interes Republike Hrvatske.
(članak 51.).
Stav struke je, da iako može imati razumijevanja za
pojedine slučajeve ulaska u šumsko zemljište na
mjestima gdje ne postoje druge alternative, svaki
veći zahvat u šume i šumska zemljišta nije opravdan.
Šumske površine u RH uvelike su smanjene intenzivnim
građenjem autoputova i druge infrastrukture,
a da za to poduzeće koje gospodari državnim
šumama nije dobilo nikakve naknade, kako bi kupnjom
novih površina nadoknadilo izgubljene šumske
površine.


6. Uskoro će uredbom Vlade biti formirana Šumarska
savjetodavna služba koja će regulirati gospodarenje
privatnim šumama u Republici Hrvatskoj. To ja za
šumarsku struku vrlo pozitivan događaj kojim će se
unaprijediti gospodarenje ovim dosad malo iskorištenim
potencijalom.
7. Primili smo negativno rješenje MPŠVG u vezi prijave
HŠD-a na natječaj za financijsku potporu povodom
obilježavanja 160. obljetnice osnutka HŠD-a
i 130 god. izlaženja Šumarskog lista.
8.
Iz ogranka Bjelovar primili smo pismo u kojem naši
kolege iskazuju nezadovoljstvo zbog današnjeg položaja
inženjera zaposlenih u Hrvatskim šumama
d.o.o.
Današnji položaj šumarskih stručnjaka zaposlenih u
Hrvatskim šumama d.o.o. Zagreb, dosegao je zabrinjavajuće
nisku razinu, a šire gledano, nerijetko se u društvu
o šumarskoj struci govori s negativnim predznakom.
U posljednje vrijeme stanje se dodatno pogoršalo
donošenjem akata: “Dodatak I. Kolektivnom ugovoru
za radnike HŠ d.o.o.” i “Pravilnika o izmjenama i dopunama
Pravilnika o plaćama i ostalim primanjima
radnika HŠ d.o.o.” Njihovom primjenom još je više narušen
sustav vrednovanja rada i nagradivanja, a na
štetu struke, posebno šumarskih inženjera i tehničara.
Na primjer, neznatnim povećanjem učinka šumski radnik
sjekač premašuje plaćom poslovođu, a ukoliko
ostvari učinak za dvadeset posto veći od norme, dostiže
plaću inženjera šumarstva – revirnika. Istovremeno
inženjeri i tehničari nemaju mogućnost povećanim
radom ishoditi veća primanja. Normiranje stručnog
rada (npr. doznake) u potpunosti je neprihvatljivo.


Činjenica je takoder da su radne obveze inženjera i
tehničara te njihova odgovornost kao ovlaštenika poslodavca
znatno veće u odnosu na prijašnje stanje.
Situaciju je u ovom trenutku još teže razumijeti kad se
zna da se danas u svijetu stručnost i obrazovanje posebno
cijeni i tome se pridaje posebni strateški značaj,
jer su upravo to preduvjeti uspješnog privrednog razvoja
i napretka pojedine zemlje. Teško je ili gotovo nemoguće
dati bilo kakvo razumno objašnjenje pokušaju
izjednačavanja vrijednosti fizičkog i stručnog, odnosno
intelektualnog rada. Vrlo jednostavne ekonomske
kalkulacije govore nešto sasvim drugo. Dobro planiranje
i dobra organizacija rada, te pravovremeno djelovanje
stručnih osoba, nemjerljivo više pridonose
uspješnom poslovanju poduzeća od fizičkog ostvarenja
normi. Poslovni svijet u našem okruženju uvažava
ekonomske pretpostavke, te na drugi način vrednuje
svoje stručne osobe. To pokazuje i usporedba plaća
šumara i ostalih struka. Iako su materijalna primanja u
svemu najvažnija, nije zanemariva ni činjenica da kroz
plaću poslodavac izravno pokazuje koliko cijeni svog
zaposlenika i njegov rad. Degradacija statusa šumarske
struke nije izražena samo kroz materijalna primanja. U
svakodnevnom radu, različiti zahtjevi poslodavca te
ograničenja koja nameće, sputavaju kreativnost šumarskih
stručnjaka, pri čemu se stručni posao sve više
svodi na činovnički rad. Takoder, već godinama prisutna
najava restrukturiranja poduzeća povremeno se
aktualizira, unoseći time nesigurnost za posao, što se
najčešće izražava porukom “šuti i budi sretan što
uopće radiš!”. Već na početku iznijeta ocjena lošeg i
neprihvatljivog sadašnjeg položaja šumarske struke,
ima negativan odraz kako za pojedinca tako i za poduzeće.
Zbog toga su nužne promjene sa ciljem vrednovanja
struke te njezino korištenje na pravi način i na
opću korist svih nas.


Zbog svega navedenog predlažemo da se organizira
javna rasprava na tu temu, koja je od interesa za sve šumarske
stručnjake zaposlene u Hrvatskim šumama


d.o.o. Zagreb.
Ad. 3. Što se tiče odnosa s Institutom za međunarodne
odnose dogovoreno je s ravnateljem, da dug od
oko 480 000 kuna nastao zbog neplaćanja stanarine, a
zbog nemogućnosti plaćanja u novcu, bude podmiren
kroz zajedničko investicijsko ulaganje u Šumarski
dom. U tu svrhu napravljen je projekt uređenja dvorišnog
pročelja i dvorišta, formirano je povjerenstvo za
natječaj (Matić, Jakovac, Dundović, Delač, Marković,
Halapija) i ovaj tjedan pokrećemo postupak javne nabave
za izvođače radova. Financijska sredstva koja
imamo u pričuvi od oko 500 000 kuna, zajedno sa sredstvima
IMO-a, mislimo da će biti dostatna za dovršenje
ovog projekta.
Što se tiče odnosa s Fakultetom kemijskoga inženjerstva
i tehnologije, prošlog tjedna pokrenuli smo