DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2006 str. 114     <-- 114 -->        PDF

ZAPISNIK
2. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a,
održane 6. ožujka 2006. god. u prostorijama rasadnika Hajderovac (Požega)


Nazočni: Dalibor Bakran, dipl. ing., Stjepan Blažičević,
dipl. ing., mr. sc. Miroslav Brnica, Davor Butorac,
dipl. ing., mr. sc. Josip Dundović, Ivo Duvnjak, dipl.
ing., dr. sc. Joso Gračan, Ilija Gregorović, dipl. ing.,
Ivan Đukić, dipl. ing., Ivan Matasin, dipl. ing., akademik
Slavko Matić, mr. sc. Čedomir Križmanić, dipl. ing.
(umjesto Ivana Penteka, dipl. ing.), Dragomir Pfeifer,
dipl. ing., Dražen Štrković, dipl. ing., Dalibor Tomljanović,
dipl. ing., dr. sc. Vlado Topić, Oliver Vlainić,
dipl. ing., Đurđica List, dipl. ing., članica NO, Josip
Knepr, dipl. ing., član NO, Damir Delač, dipl. ing., Hranislav
Jakovac, dipl. ing.


Ispričani: Robert Abramović, dipl. ing., prof. dr. sc.
Ivica Grbac, Dubravko Hodak, dipl. ing., prof. dr. sc.
Joso Vukelić, prof. dr. sc. Branimir Prpić, Ivan Tarnaj,
dipl. ing., predsjednik NO.


Predsjednik HŠD-a akademik S. Matić pozdravio je
sve nazočne, zahvalio im se na odazivu, te posebnu
zahvalu iskazao domaćinima ogranku Požega i UŠP
Požega za organizaciju i srdačnom prijemu.


Nakon toga jednoglasno je usvojen ovaj


je us
D ne vni
ii re d:


r


1.
Ovjerovljenje Zapisnika 1. sjednice Upravnog odbora
HŠD-a
2.
Obavijesti
3.
Aktualna problematika
4.
Šumarski list i ostale publikacije
5.
Izvršenje programa rada i pripreme za izbornu 110.
redovitu skupštinu HŠD-a
6. Program obilježavanja 160-te obljetnice HŠD-a i
130-te obljetnice Šumarskoga lista
7.
Slobodna riječ
Ad 1. Na dostavljeni Zapisnik uz poziv za ovu sjednicu,
nije bilo primjedbi.
Ad 2. Obavijesti


1.
26. travnja 2006. Matić, Jakovac i Delač sudjelovali
su na Okruglom stolu u Vukovaru na temu izgradnja
kanala Dunav-Sava, gdje je akademik Matić iznio
stavove HŠD-a u svezi s ovom problematikom.
Detaljno izvješće o iznesenim stavovima HŠD-a u
svezi s izgradnjom kanala Dunav-Sava, prikazano
je u izvješću sa 110. redovite skupštine.
2.
Učlanjenje Hrvatske udruge za biomasu u Europsku
udrugu za biomasu (AEBIOM).
Korištenje šumske biomase, uglavnom ogrjevnog
drva, ima u Republici Hrvatskoj dugu tradiciju. Još
1965. godine iz biomase se zadovoljavalo oko 1
energetskih potreba. Danas, iako RH raspolaže s


značajnim potencijalom biomase za proizvodnju
energije (toplinska energija, električna energija,
biodizel), radi pomanjkanja tržišta i zamjene drugim
energentima koje uvozimo (plin, nafta-loživo
ulje, struja) te nedostatka ekološke svijesti o prednosti
obnovljivih izvora energije (OIE), to korištenje
svelo se na svega 4,3 %. Dugoročnim programom
gospodarenja šumama (2006–2015) procjenjuje
se da bi samo Hrvatske šume d.o.o. mogle
raspolagati s 2,6 mil. m3 šumske biomase za dobivanje
energije, što bi udvostručilo sadašnji udio
biomase kao energenta.


Svjetska energetska kriza, koja će se sve više produbljivati
korištenjem ograničenih rezervi nafte, te
utjecaj korištenja fosilnih goriva na povećanje stakleničnih
plinova s jedne strane, poštivanje međunarodnih
sporazuma i deklaracija (Kyoto protokol,
Gradečka deklaracija 2005) s druge strane, daje šumarskom
sektoru, a time i Državi, mogućnost i
obavezu boljeg korištenja manje vrijednog drva i
otpada, i općenito biomase.
Hrvatsko šumarsko društvo, kao jedna od najstarijih
nevladinih udruga (osnovano 1846. godine) u
svom 160 godišnjem radu uvijek je promicalo napredne
i gospodarski značajne ideje i projekte. Tako
je u cilju što bolje organizacije stručnih potencijala,
na svojoj 109. redovitoj Skupštini održanoj u
Karlovcu 17. lipnja 2005. god., u okviru Dana hrvatskog
šumarstva, osnovalo sekciju “Hrvatska
udruga za biomasu”. Udrugu podupiru, Akademija
šumarskih znanosti, Šumarski fakultet Sveučilišta u
Zagrebu i Šumarski institut Jastrebarsko.
Na projektima korištenja biomase šumarska struka
usko surađuje s Europskim institucijama, posebice s
Bavarskim ministarstvom poljoprivrede i šumarstva
i firmom C.A.R.M.E.N. te s Austrijskim državnim
šumama d.d. i njihovim Saveznim ministarstvom
poljoprivrede, šumarstva, zaštite okoliša i vodnog
gospodarstva, kao savjetnicima i partnerima.
Zbog svega navedenog i što bržeg, učinkovitijeg i
obimnijeg korištenja OIE, Hrvatska udruga za biomasu
želi se uključiti u Europsku udrugu za biomasu
(AEBIOM) te prihvaćamo godišnju članarinu od
300 €.


3.
Tajnik je izvijestio nazočne o najnovijim aktivnostima
oko Hrvatske komore inženjera šumarstva i
drvne tehnologije i pripremama za Osnivačku skupštinu
Razreda inženjera šumarstva. Zbog malog
broja privremeno upisanih inženjera u Razredu drvne
tehnologije još se ne zna kada će se održati osnivačka
skupština njihovog razreda, pa time i osni