DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2006 str. 107     <-- 107 -->        PDF

Crkvi (V. Banin, S. Hodorovsky, A. Pograničnij, N.
Vojčunas i H. Zubricki), te Ruski kadetski korpus u Sarajevu
(N. Belonin, P. Kosonogov i F. Polkovnikov).


Prije upisa na studij šumarstva neki su kraće vrijeme
studirali na Tehničkoj visokoj školi u Zagrebu (osnovana
1919) i to: A. Balkovski, N. Bjelonin, I. Jakovljev
(studirao 2 godine!), P. Kosonogov, A. Pograničnij i F.
Polkovnikov, dok je A. Maksimović bio upisan na Mudroslovni
fakultet (danas Filozofski).


Pojedinima je radi upisa na fakultet ruska dokumentacija
(svjedodžba srednje škole) bila prevedena na
hrvatski jezik, zatim ovjerena i ispostavljena putem
ruskog opunomoćenika u Zagrebu (Državna komisija
za ruske izbjeglice).


Studenti su pretežito stanovali u Ruskom đačkom
domu na Kunišćaku, smještenom u tadašnjoj Vojarni
Kralja Aleksandra I5, zatim u Đačkom domu u Selskoj
cesti (Logor Frankopana), te u Đačkom domu u Ilici 83
(danas, na istom broju, Centar za odgoj i obrazovanje
“S. Raškaj”).


Prema podacima iz nacionala oko polovina studenata
primala je državnu stipendiju (u početku studija


240. din, a kasnije 400. ili 450. din).
Rezultat naših istraživanja su upotpunjeni životopisi
sa slikama F. Polkovnikova, I. Velikopoljskog, I. Vjatkina
i N. Zaljesova, dok je većina do sada objavljenih
životopisa dopunjena novim podacima, a neki i slikama.


FEODOR (FJODOR) POLKOVNIKOV (1902–1971), dipl. ing. šum.


Feodor Polkovnikov
rođen je 28. 11. 1902. u
Warszawi (Poljska) u plemićkoj
obitelji kao drugi od
petero djece6. Sin je Giorgija
i Evdokije rođ. Semikolenove.
Fjodor je po narodnosti
Donski kozak-Rus.
Otac mu je bio general kozačke
pukovnije – ataman,
koji se s obitelji selio, braneći
i šireći granice Carske
Rusije. Za osvajanja Poljske


Slika 1. Feodor Polkovnikov


rodio se Fjodor (Feodor) u


Warszawi, iako je zapravo iz Novočerkaska na Donu,


gdje je kasnije, upravo kao sin ruskog plemića postao


5 Studenti su poštu dobivali na adresu Kunišćak, vis-a-vis br. 34
(!) ili Ilica 242. Vojarna je, naime, smještena na prostoru koji
omeđuju Ilica )na jugu) i Kunišćak (na sjeveru). Od 1991.–2005.
vojarnu je koristila Hrvatska vojska (Vojarna “Kralja Tomislava”),
a od 2005. u posjedu je zagrebačkog Kaptola.


6 Podatke za životopis F. Polkovnikova dostavila nam je njegova
kćerka Irina Kavi, koja već duže vrijeme živi u Solinu. Ljubitelj
je prirode i poznata eko-aktivistica, inače prosvjetar po struci.
Znamo je između ostalog i kao zaštitnicu i njegovateljicu ptičjeg
svijeta na rijeci Jadro u Solinu. Bavi se pjesništvom, sklada,
kant-autorica je duhovne i eko-šansone, nastupa i u Splitu. Duhovnost
zauzima središnje mjesto u njenom životu, pa je tako
izuzetno nadahnjuju Mahatma Gandhi, Majka Terezija, Sv. Franjo
Asiški i neki veliki duhovni Učitelji Istoka. Nakon pojave
ptičje gripe u svijetu i u Hrvatskoj jako se razočarala postupkom
nadležnih službi prema pticama pod njezinom skrbi u Solinu,
koje su bez primjerenih uvjeta čiste vode i vegetacije stavljene u
izolaciju unutar hrđave žice, bez pokrova, koji štiti od kiše i sunca,
na brisanom prostoru. Time je pokazala jaku povezanost s
prirodom i sličnost svome ocu, koji je nadasve volio prirodu,
šume. Brat joj Romano nastavnik je povijesti i hrvatskog jezika,
živi u Kožinu kod Zadra. Od oca je naslijedio živ interes za povijest
i veliki talent za šah. Drugi brat Evgenije živi kao umirovljenik
u Benkovcu i također obožava životinje i prirodu, sadeći cvijeće
i uređujući okoliš.


7 Zbog toga nije redovito pohađao predavanja, pa mu je na jednom
ispitu profesor rekao: “Kolega, ja vas ne poznajem!”. Feodor mu
je spretno uzvratio:”Ni ja vas, profesore!”.


kadet u Rusko kadetsko korpusu. Fjodorova ajka
bila je dvorska dama, njena majka, Fjodorova baka, također.
Za Oktobarske revolucije, nakon što su mu roditelji
okrutno umoreni, uspijeva pobjeći s još nekima od
plemićke djece preko Krima, zatim Turske. Kao emigrant
iz Rusije stiže u Kraljevinu SHS, gdje u Sarajevu
završava rusku srednju školu (Ruski korpus) 1924. go


e


dine. Tadašnji Dvor mu, kao sinu poznatog vojskovođe
i kozačkog atamana, nudi daljnje vojno školovanje i
službu u kraljevskoj vojsci, no Fjodor to odbija. Odlazi
u Zagreb i odabire studij šumarstva, odabravši tako i
oskudicu, mukotrpan rad raznosača novina i mlijeka
kako bi preživio i osigurao si studij u tuđoj zemlji, na
tuđem jeziku.7 Ipak diplomira 1931. godine.


Za vrijeme studija upoznao je kao statist u operi Turandot
mladu Zoru Sohnell, članicu zbora Hrvatskoga narodnog
kazališta u Zagrebu, s kojom se uskoro i oženio.


Nakon diplomiranja odlaze u Han Pijesak gdje je
1932. zaposlen kao šumarski vježbenik. U BiH ostaje
do početka Drugog svjetskog rata (u nastavku: rat) radeći
i dalje na području Direkcije šuma Sarajevo (šum-


Slika 2. Tradicionalno okupljanje ruskih sveučilištaraca na dan Sv.
Tatjane, 12. siječnja (“Danas je dan Tatjane i svi trebamo
piti!”). F. Polkovnikov u gornjem redu četvrti slijeva (tada
student treće godine). Zagreb, 12. 1. 1928.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2006 str. 108     <-- 108 -->        PDF

arije Srednje i Vlasenica). God. 1934. stekao je pravo
na državljanstvo Kraljevine Jugoslavije. 1941. god.
premješten je k Ravnateljstvu šuma križevačke imovne
općine Bjelovar. Nakon dvije godine (1943) premješten
je k Ravnateljstvu šuma Zagreb i ubrzo kod Kotarske
oblasti u Sv. Ivan Zelini.


Nakon rata i Rezolucije Infombiroa (1948) obitelj je
izbačena iz stana u Sv. Ivan Zelini i nalazi privatni
smještaj u obližnjoj Sv. Heleni. Tada F. Polkovnikov
odlazi sam u Liku kao upravitelj Šumarije Gračac, a potom
kao šum. inspektor u Zadru. Neriješeno stambeno
pitanje prati ga i opterećuje, kao i njegovu obitelj, gotovo
do umirovljenja, makar su mu obećali dati stan mnogo
ranije. Takav nepravedan odnos utjecao je na njegovo
zdravlje. Slijedi mjesto upravitelja šumarije u Benkovcu
i šum. inspektora Općine Benkovac. Ni tada ne
dobiva obećani stan i prisiljen je s obitelji stanovati u
hotelskoj sobi, a potom u unajmljenom stanu, koji je, istina,
plaćala Općina. Tek pred umirovljenje dobiva stan
u Benkovcu. Nezadovoljan umirovljenjem i postupanjem
prema njemu podnosi molbu za mjesto upravitelja
Šumarije Karlovac, molba je prihvaćena, no F. Polkovnikov
nakon teške bolesti (karcinom) uskoro umire u
zadarskoj bolnici 1971.


Prema podacima kćerke Irine Kavi, njen otac volio
je svoju struku. Kao strog, korektan i odgovoran šum.
stručnjak bio je zagovornik šumarskih zakona i propisa.
Ukazivao je na greške u radu, na nerad i korupciju, nastojeći
da se nezakonite radnje sankcioniraju. Zbog toga
imao je neugodnosti, dobivao niži razred, manju plaću,
a tako je stradavala i njegova obitelj. Njegova stručnost
i pošten rad nisu rezultirali javnim priznanjima, a egzistencijalno
je zajedno s obitelji često jedva preživljavao.
Zbog svega je pokazivao tešku narav i grubost u
privatnom životu, pa su i supruga i djeca živjeli izuzetno
teško i dramatično.


Prema sjećanju starijih lugara, često se kod terenskih
radova mogao čuti njegov glas: “Ne harašo!” (nije dobro),
kada je bio nezadovoljan obavljenim poslovima.


Javljam Vam da je Vaš sin, kozak 12. donskog
kozačkog puka, Grigorije Pantelejevič Melehov
noću 16. avgusta t.g. poginuo u boju kod grada Kamenka-
Strumilovo. Vaš sin je poginuo junačkom
smrću, neka Vam to bude utjeha za nenaknadivi
gubitak. Preostala imovina biće predana njegovom
bratu Petru Melehovu. Konj je ostao u puku.


Komandir četvrtog eskadrona
podjesaul Polkovnikov
Front, 18. septembra 1914. g.


Slika 3. U svom romanu “Tihi Don” M. Šolohov objavio je pismo
Fjordovog strica, podjesaula Polkovnikova, tako da i tu
nalazimo stvarne povijesne tragove ruskog plemića F. Polkovnikova.


F. Polkovnikov bio je odličan šahist (sudjelovao je
na šahovskim takmičenjima) i matematičar, kao i vrstan
poznavatelj povijesti, posebno ruske. Od književnika
najviše je volio J. P. Sartrea, francuskog filozofa egzistencijalizma
i književnika, čija mu je životna filozofija
bila vrlo bliska. Pisao je i poeziju, ali bez ambicije da
postane pjesnik. Volio je kratku, jezgrovitu i moćnu misao.
Nije volio prazne priče, ponavljanja, slatkorječivost
i glupost. Znao je reći: “Više volim pametnijeg
neprijatelja, nego glupog prijatelja”.
U novoj domovini pokušao je svojim stručnim i poštenim
radom zadobiti svoje mjesto, no u sredinama u
kojima je živio i radio nije bio prihvaćen “kao naš“,
već je uvijek ostao samo Rus, što je u svom srcu uvijek
i bio. Imao je gordost i samosvijest intelektualca,
svjesnog svog plemićkog porijekla, svoje nepotkupljivosti
i svoje stručne sposobnosti.


God. 1932. primljen je za redovitog člana JŠU. Bavio
se zaštitom šuma i posebno proučavao i znanstveno
obrađivao bolesti i štetnike šumskog drveća, o čemu je
pisao u stručnim listovima. Ostao je do kraja života predan
svom pozivu, autentičan, ma koliko ga to koštalo.


IVAN VELIKOPOLJSKI (1905–1996), dipl. ing. šum.


Ivan Velikopoljski rođen je 4. 1. 1905. u Voronežu


(Rusija) u obitelji srednjeplemićkog staleža.8 Sin je
Ivana, visokog časnika ruske
vojske i Anne. Zajedno s
ocem pobjegao je u ruskom
postrevolucionarnom razdoblju,
kao šesnaestgodišnjak,
1921. g. u Kraljevinu
SHS. Rusku srednju školu
(Donski kadetski korpus)
završio je u Bileći 1925. g.


Iste godine upisao je
Gospodarsko-šumarski fa-
Slika 4. Ivan Velikopoljski kultet u Zagrebu, gdje je di


plomirao 1931. g. Još kao student doživljava obiteljsku
tragediju. Slučajno doznaje da mu je otac umoren
iz koristoljublja u Đakovici, gdje je služio kao vojni
časnik.


Zapošljava se 1931. g. u Drvaru, gdje godinama radi
na projektiranju i izgradnji šumskih željezničkih
pruga. Početkom rata upoznaje se s tamošnjim aktivistom
i narodnim herojem, te se po njegovoj preporuci
zapošljava u Šumariji Knin. God. 1942. zapošljava se
kao šumarski viši pristav kod Ravnateljstva šuma u


8 Životopis je zapisao mr. sc. Juraj Zelić, dipl. ing. šum. prema


osobnom sjećanju i prema sjećanju Zlatka Maurina, dipl. ing.


šum. (s priloženom fotografijom).
ŠUMARSKI LIST 5-6/2006 str. 109     <-- 109 -->        PDF

Novoj Gradiški. Poslije rata radio je jedno vrijeme kao
upravitelj Šumarije u Novoj Kapeli, a od 1951–1957.


g. kao upravitelj Šumarije Pleternica.
Od 1957–1962. g. rukovodi šumskom proizvodnjom
pri Šum. gospodarstvu Požega, a po osnivanju
Odjela za uređivanje šuma 1962. g. imenovan je njegovim
rukovoditeljem i radi na tim poslovima do umirovljenja
1973. g.
Za doprinos na unaprjeđenju šumarstva dodijeljena mu
je 1976. g. povelja Saveza ITŠDI Hrvatske (danas HŠD).


Kao umirovljenik, od 1973–1992. g. živi u Požegi.
U braku sa suprugom Marijom nije imao vlastite djece,
osim pokćerke Antonije. Na požeškom pravoslavnom
groblju pokopani su mu supruga Marija i pokćerka Antonija,
a on kao osamdesetšestogodišnjak vraća se u
Litvu, k nećaku koji živi u Kaunasu, gdje umire 1996.
godine.


PODACI O OSTALIM STUDENTIMA IZ RUSIJE I UKRAJINE


(Sažetak)


Alabovski Vsevolod, (Svevlad), (Kozackoje,
Kijev. gubernija, Rusija, sada Ukrajina, 1896–?). Sin
Aleksandra, činovnika. Diplomirao je 1930. g. God.
1939. kao šumarski pristav radio je u Sinju, 1941. g.
premješten je na Cetinje (Crna Gora i iste godine k
Ravnateljstvu šuma Ogulinske imovne općine u Ogulinu.
Od 1942–1943. radio je u BiH (Mostar, Tuzla,
upravitelj šumarije Vlasenica). God 1943. kao šum.
viši pristav premješten je u Šumariju Garešnica. Bio je
suradnik Narodnog šumara (1951).


Antonijević Evgenije,
(Eugen), (Dragobič, Ukrajina,
1898–?). Diplomirao
je 1921. Zaposlio se 1922.
Od 1927–1940. g. radio je u
Kutini, Državnom dobru
Topolovac kod Siska te kod
Direkcija šuma Aleksinac
(Srbija) i Banja Luka (BiH).
Za vrijeme rata radio je kao
šum. nadzornik u Banja Lu


ci. Nakon rata radio je u Rijeci
(šumsko gospodarstvo i
Slika 5. Evgenije Antonijević Sekcija za uređivanje šuma).
Živio je u Rijeci. Bio
je član JŠU i HŠD. Surađivao je u Šum. listu (1935,


Balkovski Aleksandar, (Novgorod, Rusija,
1889–?). Sin Andrija i Marije, učiteljice. Diplomirao je
1928. Od 1929–1934. radio je u Srem. Karlovcima
(Srbija). Stručni ispit položio je 1933. Od 1934–1936.
radio je u Skopju (Makedonija), a zatim do 1940. kao
šum. pristav u Šumariji Doroslovo, Direkcija šuma
Apatin (Srbija). Za vrijeme rata radio je kraće vrijeme
kod Ravnateljstva šuma u Tuzli (BiH), zatim kod Rav.
šuma Nova Gradiška. Bio je član JŠU i HŠD.


B an i n Vladimir, (Poltava, Rusija, sada Ukrajina,
1905–?). Sin Mihaila, oficira i Nadežde. Diplomirao je
1930. Od 1936–1940. nalazio se je u Oštrelju (BiH).
Od 1938. bio je ovlašteni inženjer šumarske struke,


Slika 6. Vladimir Banin


Slika 7. Dimitrije Belov


član Beogradske komore.
Za vrijeme rata bio je
ovlašteni šum. inženjer u tadašnjoj
NDH, s prebivalištem
u Potocima (BiH).
Bio je član JŠU.


B e l o v Dimitrije, (Obilnoje,
Vorošilovsk, Rusija,
1889 – Osijek, 1972.). Sin
Stevana, trgovca. Diplomirao
je 1926. Od 1927–1941.
radio je kod Krndije d.d.
Našice (posjed grofa Pejačevića)
na uzgajanju, iskorišćivanju,
zaštiti i uređivanju
šuma i šum. građevinarstvu.
Od 1938. i za vrijeme
rata bio je ovlašteni inženjer
šumarske struke s prebivalištem
u Našicana.


Nakon rata do umirovljenja
1965., u svojstvu
šum. inspektora, bio je na
raznim stručnim dužnostima
pri šumarskom odjelu
Oblasnog narodnog odbora
u Osijeku. Bio je član HŠD.
(Opširnije: Šum. list 1972.,
str. 494–495).


Bjelonin (Belonin) Nikolaj, (Carskoe Selo, sada Puškin,
Sankt Peterburg, Rusija, 1902–?). Sin Aleksandra,
oficira. Apsolvirao je 1928./29. Godina diplomiranja
nije poznata. God. 1938. ing. Belonin Nikola, kao
honorarni službenik Direkcije šuma Banja Luka, primljen
ja za člana JŠU. Za vrijeme tadašnje NDH kao
šum. vježbenik u Banja Luci bio je član HŠD.


D e n i s ov Gabrijel, (Sankt Peterburg, Rusija, 1894


– Plaški, 1943.). Sin Petera, ing. i Marije. Diplomirao je
1927., a zaposlio 1929. Čitavo vrijeme do rata radio je
na području Ogulinska imovne općine, napredujući do


ŠUMARSKI LIST 5-6/2006 str. 110     <-- 110 -->        PDF

zvanja višeg šum. pristava, najprije kao šum. ing.asistent
pri Direkciji u Ogulinu, a nakon položenog
stručnog ispita 1930. kao upravitelj Šumarija Ogulin,
Modruš, Plaški i Drežnik Grad. Za vrijeme rata radio je
u Drežnik Gradu i Ogulinu, a kraće vrijeme kao upravitelj
i v.d. kotarskog šumara u Imotskom. God. 1943.
ubili su ga četnici kod Plaškog. Bio je član JŠU i HŠD.


Gimbarževsky Fi


lip, (Lavov, Ukrajina, 1918


– Victoria, Canada, 1994.).
Školovao se je u Lavovu.
Početkom rata (1939.) prekida
studij šumarstva (Gdynia,
Poljska), te kao izbjeglica
dolazi u Zagreb, gdje
je i diplomirao 1943. God.
1945. osuđen na 11 godina
zatvora. Zatočen je u Staroj
Gradiški, a 1947. uvjetno
Slika 8. Filip Gimbarževsky


pušten i na području Šum.
gospodarstva Sisak radi u šum. građevinarstvu do
1960. Tada odlazi u Kanadu. Radio je u tvornici celuloze
u Edmontonu, državnoj službi u Calgaryu i u ministarstvu
šumarstva u Ottawi kao voditelj odjela fotogrametrije.
Nakon umirovljenja i dalje je stručno aktivan u
svom privatnom uredu u gradu Victoria. U oblasti fotogrametrije
surađivao je i sa Šumarskim fakultetom u
Zagrebu. (Opširnije: Šum. list 1996., str. 294.).


Gordov Aleksandar, iz Rusije, rođen 1898. Vodi se
kao apsolvent u Zagrebu i Beogradu (1929./30.). Godina
diplomiranja nije poznata. Zaposlio se 1931. kod Direkcije
šuma Đurđevačke imovne općine u Bjelovaru,
1932. radio je u Han Pijesku (BiH), od 1933–1937. u Srbiji
(Kragujevac, Loznica), te do 1940. u Mostaru. Bio
je član JŠU. Nije uvršten u Leksikon.


H o d o r o v s ky Sergej (Sergije), (Sankt Peterburg,
Rusija, (1911–?). Sin Vladimira, dipl. ing. Otac mu je
radio kod Direkcije državnih željeznica u Zagrebu
(1929). Diplomirao je 1935. Tada je bio član pomagač
JŠU u Zagrebu, a 1936. nalazio se u Beogradu. Nije
uvršten u Leksikon.


I s aj ev Ivan Petrović,
(Novočerkask, Rusija, 1898


– Zagreb, 1960.). Sin Petra,
činovnika. Apsolvirao je
1925., a diplomirao 1936.
Od 1923–1937. bio je asistent
u tadašnjem Zavodu za
uporabu šuma u Zagrebu
(osnivač i predstojnik Zavoda
bio je prof. dr. A. Ugrenović).
Radio je u BiH. Od
šegrad i Okruglica i šum. pristav u Šumariji Podgrab.
Stručni ispit položio je 1939. Za vrijeme rata radio je u
Podgrabu i kao upravitelj Šumarije Srebrenica. Nakon
rata radio je u Šumariji Ključ i vjerojatno u Prijedoru.
Umro je u bolnici u Zagrebu. Sahranjen je na Miroševcu.
Surađivao je u Šum. listu od 1925–1929., 1933. i
1937. (u potpisu i kao I.P.I.). U spomenici Pola stoljeća
šumarstva, Zagreb, 1926., surađivao je na izradi fotografija
i crteža. Bio je član JŠU i HŠD. Konstruktor je
“Isajevog visinomjera”.


U Leksikonu se navodi kao autor članka “Eksport
ruskog drveta ...” (Šum. list 1935.). Međutim autor članka
je Ivan D. Isajev iz Rusije koji je apsolvirao u Beogradu
(Zemun 1932.), a radio je u Makedoniji (Skopje).


Jakovljev Ivan, (Nižne Čirsk, na Donu, Rusija,
1903 – Taškent, Uzbekistan, 1997.). Sin Grigorija i Pelagije
rođ. Solodko. Apsolvirao je 1932., a diplomirao
1939. Kao apsolvent radio je u BiH (Olovo, Oštrelj), a
od 1939–1950. u Hrvatskoj (Crikvenica, Rab, Sušak,
Ministarstvo šumarstva u Zagrebu, Gospić, Garešnica).
God 1950. napušta Garešnicu. Najprije radi u Mađarskoj
(projektiranje prometnica), a od 1956. u Taškentu,
Uzbekistan, kao glavni inženjer projektant (prometnice,
irigacija, pošumljavanje). Opširan prikaz
života i rada objavljen je u Šum. listu br. 7–8/2004. g.
Tada smo tvrdili da je bio model I. Meštroviću za
njegove “Indijance”. Tvrdnja je u međuvremenu dokazana
o čemu pripremamo prilog za Šum. list.


K i ri j Konstantin Anisimović, (St. Stepnaja, Kubanska
oblast, Rusija, 1895 – Maroko, 1949.). Sin Anisima,
oficira. Nije uvršten u Leksikon. Apsolvirao je
1930. Godinu diplomiranja nismo pronašli. God. 1939.
radio je kao šum. vježbenik u Tuzli (BiH) i iste godine
premješten u Glinu. Radio je kod Ravnateljstva šuma
Banskih imovnih općina u Glini i Petrinji. God. 1941.
kao šum. pristav u Petrinji dao je ostavku na državnoj
službi. Iste godine ostavlja obitelj u biv. Jugoslaviji i
odlazi u Njemačku. God. 1945. bio je u logoru Regensburg.
Iz Njemačke odlazi u Pskov (Rusija) gdje se susreće
s rodbinom. Umro je u Maroku 1949. Bio je član
HŠD.


Kosonogov Pavao (Pavel), (St. Kamenska, Donska
oblast, Rusija, 1904–?). Sin Fedora i Aleksandre.
Diplomirao je 1928. Nakon diplome nalazi se u Srem.
Karlovcima i Srem. Mitrovici (Srbija). Zaposlio se
1932. kao pripravnik u Aleksincu (Srbija). Od
1935–1936. bio je upravitelj Šumarija Višegrad i Zavidovići
(BiH). Nakon rata radio je u Šumariji Pljevlja
(Crna Gora) tada pod Direkcijom šuma Sarajevo. God.
1940. premješten je u Čačak (Srbija). Odlikovan je
1939. Bio je član JŠU i suradnik Jugoslavenske šume
(Beograd, 1939.).


Slika 9. IIvsaajne,
v
Petrović, 1p9ri3p8ra–v1n9i4k0 u. b Ši ou mjea čriinjaomvnaiVčki-i K r a p i v i n Anatolij, (Novočerkask, Rusija,
1913–?). Sin Mihaila i Marije. Nije uvršten u Leksi


281
ŠUMARSKI LIST 5-6/2006 str. 111     <-- 111 -->        PDF

kon. Vodi se kao apsolvent 1923/33. i 1934/35. Nije diplomirao
u Zagrebu.


L e v i ck i (Levitski) Leonid, (Rilsk, Rusija,
1892–?). Sin Pavela i Vjere. Apsolvirao je 1926. Godinu
diplomiranja nismo pronašli. Od 1929–1934. radio
je u BiH kao šum. inženjer – ugovorni činovnik u Šumarijama
Turbe i Olovo te kao šum. referent kod Kotarskog
načelstva Ljubinje. Od 1934–1940. radio je u Srbiji
(Direkcije šuma Aleksinac i Niš). Bio je član JŠU.


L e v i n Vladimir, iz Rusije. Nije uvršten u Leksikon.
Evidentiran kao apsolvent u Zagrebu (1930) i Beogradu
(1931, Zemun).


Maksimović Vladimir, (Sankt Peterburg, Rusija,
1889–?). Sin Anatolija. Diplomirao je 1928. Radio
je od 1929–1931. Nakon prekida od godinu dana ponovo
radi u šumarskoj struci te je 1933. radio u Gostivaru
(Makedonija). U Šum. listu pisao je o pošumljavanju
goleti Makedonije (1934.).


M a l jk o Sergej (Sergije), (Harkov, Rusija, danas
Ukrajina, 1895–?). Sin Nikolaja, činovnika. Diplomirao
je 1930. God. 1937. radio je u Šumariji Draganec (Direkcija
šuma Zagreb) i premješten u Mostar (BiH). God.
1940. imenovan je upraviteljem Šumarije Karlobag,
gdje je radio i za vrijeme rata. U Šum. gospodarstvu Bjelovar
radio je 1952. Šezdesetih i sedamdesetih godina
živio je u Zagrebu i Beogradu. Bio je član JŠU i HŠD.


Panov Aleksandar (Adzhalyk, Rusija, sada Ukrajina,
1900 – Zadar, 1982.). Sin Aleksandra, veleposjednika.
Diplomirao je 1930. Od 1930–1933. radio je u Direkciji
šuma Banja Luka, 1934. u Inspektoratu za pošumljavanje
krša u Senju, a od 1935–1941. kao upravitelj
manastirskih i vakufskih šuma u svojstvu ovlaštenog
šum. inženjera. Od 1942–1945. bio je nezaposlen s
prebivalištem u Banja Luci. Nakon rata radio je u Bihaću,
a 1947/48. bio je profesor Srednje šumarske škole
u Sarajevu. Od 1949. do umirovljenja radio je u Institutu
za šumarstvo u Sarajevu. Bavio se znanstveno-istraživačkim
radom (sjemenarstvo, njega prirodnog podmlatka).
Bio je suradnik Šum. lista (1930–1971.).


Pograničnij Aleksandar, (Nežin, Černigov, Rusija,
danas Ukrajina, 1905–?). Sin Dimitra, oficira. Diplomirao
je 1931. God. 1939. za vrijeme boravka u
Tuzli (BiH) primljen je za redovitog člana JŠU.


Polkovnikov Feodor (Fjodor). (Životopis je
prikazan prethodno u ovom članku).


Poplavsky Većeslav, (Nikolaev, Rusija, sada Ukrajina,
1900–?): Sin Fadeja. Diplomirao je 1929., zaposlio
se 1930, a 1933. radio u Banja Luci, kada je položio
stručni ispit. Od 1934–1939. kao šum. pristav radio
je u Srbiji (Aleksinac, Niš). Poslije rata radio je u
Makedoniji. Surađivao je u Šum. listu (1939) i Šumarskom
pregledu, Skopje (1953, 1954). Bio je član JŠU.


P r o t o k l i t ov Nikolaj, (Caricin, danas Volgograd,
Rusija, 1895–?). Sin Mihaila, svećenika. Diplomirao


je 1926. Od 1929–1943. nalazio se u Belišću. God.
1930. položio je stručni ispit. Tada je bio šumarski
upravitelj kod d.d. Belišće. Za vrijeme rata bio je ovlašteni
inženjer šumarske struke pri Zagrebačkoj inž. komori.
God. 1943. odjavio je obavljanje poslova ovlaštenog
inženjera.


Sazonov Nikolaj (Medvedje, Stavropol, Rusija,
1894–?). Sin Nikole, trgovca. Diplomirao je 1927. Od
1929–1940. radio je u Makedoniji (Šumarija Tetovo,
kotarsko načelstvo Kratovo, Kriva Palanka). Stručni
ispit položio je 1933. God. 1940. premješten je u Kruševac
(Srbija) kao šum. viši pristav. Bio je suradnik
Šum. lista (1938) i član JŠU, Podružnica Skopje.


Serbinov Leonid, (Solohino,
Kursk, Rusija,
1898–?). Sin Nikolaja, veleposjednika
i Marije. Evidentiran
je kao apsolvent 1933.
i 1936. Diplomirao je 1939.
Bio je član pomagač JŠU.


Šišlov Đorđe (Georgij),
(Novočerkask, Rusija,
1905–?). Sin je Vasilija, oficira.
Diplomirao je 1932.
Od 1938. bio je ovlašteni


Slika 10. Leonid Serbinov
inženjer šumarske struke,
član Beogradske komore.
God. 1940. bio je u Oštrelju
(BiH). Za vrijeme rata bio
je ovlašteni šum. inženjer u
tadašnjoj NDH, sa prebivalištem
u Srnetici (Drvar,
BiH). God. 1942. kao
činovnik Šumskog indus


trijskog poduzeća d.d. Sarajevo
postavljen je za šum.
višeg pristava kod Ravnateljstva
šuma N. Gradiška.


Vel i ko p ol j s k i Ivan,
Slika 11. Đorđe Šišlov


(Životopis je prethodno prikazan
u ovom članku).


V j a t k i n Igor, (Kronštadt,
St. Peterburg, Rusija,
1901. – Kiel, Njemačka,
1975.). Sin Fedora, činovnika
i Natalije rođ. Plotto,
kućanice.9 Osnovnu školu
završio je u Sankt Peterburgu,
a gimnaziju u Perejaslavu.
Diplomirao je 1931.


Slika 12. Igor Vjatkin Prije državne službe radio


9
Podatke i sliku dostavila je kćerka Aleksandra Vjatkin, prof., koja
živi u Zagrebu.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2006 str. 112     <-- 112 -->        PDF

je pretežito na ograničavanju šuma u Srbiji (Žagubica,
Crni Vrh). God. 1933. zaposlio se u Novom Mestu
(Slovenija), gdje je radio do 1937. Tada je postavljen
za šum. pristava kod Direkcije šuma Banja Luka, gdje
se 1942. g. zahvalio na državnoj službi. Iste godine napušta
obitelj i odlazi u Njemačku, gdje je nakon rata
radio u Heiligenhafenu, a zatim do umirovljenja u Kielu
na izgradnji tunela ispod kanala Sjeverno more –
Baltičko more (direkcija za vode i brodsku plovidbu).
Kao umirovljenik radio je u privatnom poduzeću u
Kielu na poslovima niskogradnje i hortikulture. Za vrijeme
boravka u Kielu zakupio je lovište i bavio se uzgojem
divljači i lovom.


Vojčunas Nikola (Nikolaj), (Kiev, Ukrajina,
1904 – Zagreb, 1957.). Sin Josifa, oficira. Diplomirao
je 1939. God. 1952. radio je u Šumariji Zagreb, Šum.
gospodarstvo Zagreb.


Widra Roman, (Budy, Rusija, 1912–?).. Upisao
studij šumarstva u Zagrebu 1932. Tada je s ocem Adolfom,
šum. ing., živio u Trbovlju (Slovenija). Materinji
jezik bio mu je poljski. Diplomirao je 1942. God.
1943. bio je član podmlatka HŠD s prebivalištem u
Trifalu.


Za l j e s o v Aleksandar, (Irkutsk, Rusija, 1892–?).
Sin Petra, profesora i Anne. Diplomirao je 1927. Nakon
diplome nalazio se u Srem. Karlovcima i Srem.
Mitrovici (Srbija). Tada je učlanjen u JŠU. Od 1931.
radio je u Makedoniji (Gevgelija, Kumanovo). Stručni
ispit položio je 1932. God. 1941. premješten ja kao
šum. viši pristav k Ravnateljstvu šuma Brodske imovne
općine u Vinkovcima, a 1942. Rav. šuma u tadašnju
Hrv. Mitrovicu, gdje je bio i 1943. U Šum. listu opisao
je rasadničku proizvodnju u Makedoniji (1934).


Slika 13. Nikolaj Zaljesov


Za vrijeme rata radio je u Srbiji (Leskovac, Žagubica
...). Od 1945. radio je u Makedoniji na raznim dužnostima
(Kičevo, Skopje Mavrovo ...) i na kraju u Šumarskom
institutu u Skopju od 1956. do umirovljenja 1963.
Zaslužan je za razvoj i unaprjeđenje šumarstva u Makedoniji.
Vrlo vjerojatno je brat Aleksandra Zaljesova.
(Opširnije: Šumarski pregled, Skopje, br. 1–2/1977.).


Zubricki Hariton, (Mglin, Rusija, 1901–?). Sin
Eugena, poljoprivrednika. Diplomirao je 1930.


Žiromski Nikola, (Novo Aleksandrija, Rusija,
1902–?). Sin Nikole i Katarine. Diplomirao je 1930.
Od 1932–1942. radio je kod Otočke imovne općine
(činovnički pripravnik u Šumariji Korenica, upravitelj
Šumarija Korenica i Otočac, šum. pristav kod Direkcije
u Otočcu). God. 1942. premješten je iz Otočca k
Ravnateljstvu šuma bivše Đurđevačke imovne općine
u Bjelovaru, gdje je radio tijekom rata. God. 1952. radio
je u Šumariji Rijeka, Šum. gospodarstvo Rijeka.
Bio je član JŠU i HŠD.


Zaljesov Nikolaj (Nikola),
(Irkutsk, Rusija,
1895 – Makedonija, 1976.).
Sin Petra, profesora. Diplomirao
je 1929. Zaposlio se
u Direkciji šuma Zagreb, a
od 1930. radio je u Makedoniji,
najprije kao taksator
u Direkciji šuma Skopje.
Stručni ispit položio je
1933. Od 1935–1939. radio
je kao upravitelj Šumarija
Ohrid i Berane te kao šum.
viši pristav kod Direkcije.


ZAKLJUČAK


Smatramo da će pregled podataka o studentima rodom
iz Rusije i Ukrajine, koji su studirali šumarstvo u
Zagrebu, biti koristan za povijest šumarstva u Hrvatskoj,
posebice zbog toga što sadrži do sada neobjavljene
podatke i slike koji dopunjuju sadržaje objavljene u
Leksikonu i u “Imeniku hrvatskih šumara” (www.sumari.
hr). Osim toga, ispravljene su i pogreške uočene u
korištenoj literaturi.


Spomenimo da je popis bugarskih šumara (s osnovnim
podacima), koji su se školovali u Križevcima i stu


dirali na Šumarskoj akademiji u Zagrebu objavljen u
članku “Lesovodska Jugoslavija, Sofija 1935” (Šum.
list br. 2–4/1936).


Zahvaljujemo svima koji su nam pomogli u prikupljanju
podataka, a posebno gđi Tatjani Puškadija-Ribkin
za nesebičnu suradnju i mnoštvo podataka i slika,
što je obogatilo sadržaj ovog pregleda.


LITERATURA (osim već spomenute)
Isajev, I. P., 1926. Udruženje studenata šumara Rusa
(1921–1926). U: Pola stoljeća šumarstva, Zagreb,
str. 97–98. Mladen Skoko, dipl. ing. šum.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2006 str. 113     <-- 113 -->        PDF

IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOGA DRUŠTVA


JADRAN


Na poziv Okružnog inspektorata
šuma u Trstu, Hrvatsko šumarsko
društvo je po četvrti puta organiziralo
šumarski štand na manifestaciji
“Jadran i Kras – 13. Dani
poljoprivrede, ribolova i šumarstva”.
Sajam se organizira svake
dvije godine, a ovaj je puta održan
u općini Duino Aurisina u zaljevu
Sistiana od 10. do 14. svibnja. Na
ovom regionalnom sajmu nastupaju
predstavnici talijanske pokrajine
Friuli Venezija Giulija, Slovenskog
krasa, Istre i Hrvatskog primorja.
Hrvatski štand opremljen je plakatima
s temom zaštićenih biljnih i
životinjskih vrsta s područja Uprave
šuma podružnice Delnice, Velebitskog
botaničkog vrta, NP Risnjak
i turističko promidžbenim ma-


I KRAS – 13. DANI POLJOPRIVREDE,
RIBOLOVA I ŠUMARSTVA


«...š,„.HSo.: na sajmu Dani poljoprivrede, ribolova i čČ


terijalima UŠP Buzet i Delnice. Posebno atraktivan dio
našeg štanda bila je vrtna garnitura izrađena od poluobrađene
topole, kojom se kao gost predstavila UŠP Sisak.
Predstavnici ogranka HŠD-a Buzet pobrinuli su se
za mali gurmanski užitak uz tartufe i fritule.


U okviru sajma predstavljen je projekt Talijansko


Slovensko-Hrvatska šumska staza, tj. planinarski put


koji će povezati najatraktivnije prirodne znamenitosti


ovih regija na potezu Trst-Senj. Od tršćanskog zaljeva


s kraškim fenomenima, staza ide kroz Škocjanski park


i Cerkniško jezero u Sloveniji te NP Risnjak, Zeleni


vir, park šumu Golubinjak i Klenovicu, gdje ponovno


dolazi do mora u Hrvatskoj.


D. Delač
Slika 2. Diego Masiello, nadzornik pri Okružnom inspektoratu
šuma u Trstu. (autor knjige “Šume bez granica” i pokretač
mnogih aktivnosti na regionalnom zbližavanju).