DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2006 str. 105     <-- 105 -->        PDF

Drvni prirast
najvažnija obnovljiva sirovina Bavarske je drvo, i
kada se govori o “šumovitoj zemlji” ili “drvenoj
zemlji”mnogi misle da se to odnosi samo na skandinavske
zemlje, ili možda poznati brend Austriju.
Švedska je pala sa prvog na drugo mjesto, Finska na
četvrtom a Austrija na šestom mjestu. Svaki i treći
m3 drva nalazi se u Bavarskoj – od preko 1 milijarde
m3,


Bavarska nije samo jako šumovita nego ima i veliki
prosječni prirast (320m3/ha),
godišnji prirast iznosi oko 30 mil. m3 godišnje, a samo
manje od dvije trećine prirasta se koristi
prema jednoj studiji Bavarskog ministarstva poljoprivrede
i šumarstva postojeći sječivi etat može se
povećati za oko 5mil. m3.


C


Clusterinitiative “Šuma i drvo”


u


mnogim europskim regijama – posebno skandinavskim
zemljama i Austriji – raspoložive drvne
zalihe su limitirajući faktor za daljnji porast prirasta.
Nasuprot tome Bavarska nudi značajne potencijale
rasta i na jedinstvenom europskom tržištu. To
su idealne pretpostavke za regionalnu mrežu šumarstva
i drvne industrije,


s “Cluster inicijativom šuma i drvo u Bavarskoj”
cilj je ojačati gospodarski i inovacijski položaj Bavarske
i stvoriti visokokvalificirana radna mjesta u
zemaljskom prostoru. Pri tom treba i dalje jačati
razmjenu znanstvenih istraživanja s gospodarstvom.


prva iskustva o Cluster inicijativi šuma i drvo bit će
predstavljena 20. travnja 2006. u Nürnbergu.
Drvo kao sirovina


proizvodnjom jednog m3 drva iz atmosfere se uzima
1 tona CO2. Pri tom 250 kg CO2 ostaje pohranjeno
u drvu, a 750 kg kisika odlazi u zrak!,


u Njemačkoj se po stanovniku godišnje potroši 1m3
drva za sirovinske i energetske svrhe, kao na primjer
papir, građevno drvo, namještaj, ogrjevno drvo
itd.
Drvo iz Bavarske osigurava oko 200.000 radnih
mjesta u šumarstvu i drvnoj industriji.


Obnovljive sirovine i korištenje


danas se, osim na tržište drva, poseže i za drugim
obnovljivim sirovinama ili biomasom, kao na primjer
dobivanjem lana iz biljke lana ili dobivanjem
lanenog ulja za proizvodnju linoleuma.


kod drugih obnovljivih sirovina postoje novi putevi
korištenja, kao na primjer biljno ulje kao mazivo ili
uljena repica, koja se dijelom koristi kao bitumenska
emulzija za asfalt,


značajno područje za obnovljive sirovine je toplinska
izolacija u izgradnji i saniranju kuća,


kod toplinske izolacije oko 5 % ukupnog tržišta pokriveno
je sirovinom iz poljoprivredne proizvodnje,


i na kraju zaželio je 13. C.A.R.M.E.N. – Forum
2006 dobar tijek, kao i mnogo dragocjenih informacija
i otvorenosti o gradnji i saniranju s obnovljivim
sirovinama.
Treći dan 4. travnja u prostorijama C.A.R.M.E.


N.e.V. Straubing sljedi dogovor s DI Hubert Maierhofer:
1.
u svezi pregleda studije predizvodljivosti pilot projekta
Toplana na bimasu Đurđevac, snage 900 kW,
kojom će se grijati 10 zgrada s 1500 m toplovoda
ukupne potrebe toplinske energije 2837 MWh/a
umjesto na prirodni plin, ocjena projekta nema primjedbi;
2.
od 24. 9. do 1. 10. 2006. održati će se 8. Europski dani
o biomasi regija 2006. pod pokroviteljstvom dr.
Ingo Friedrich, dopredsjednik europskog parlamenta.
Dogovor je da će se i Hrvatska prvi put uključiti u
aktivnosti Europske dane o biomasi, i to 6. i 7. 10.
2006. s toplanama na biomasu Gospić i Ogulin.
Mr. sc. Josip Dundović, dipl. ing. šum.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2006 str. 106     <-- 106 -->        PDF

IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA


STUDENTI RODOM IZ RUSIJE I UKRAJINE
KOJI SU ŠUMARSKE ZNANOSTI APSOLVIRALI U ZAGREBU
Pregled podataka s posebnim osvrtom na život i rad
F. Polkovnikova i I. Velikopoljskog u Hrvatskoj


UVOD


Prema dostupnim podacima na Šumarskom odjelu
Gospodarskog i šumarskog učilišta u Križevcima
(1860–1898) i Šumarskoj akademiji u Zagrebu
(1898–1919) nitko od učenika, odnosno studenata rodom
iz Rusije i Ukrajine, nije završio školovanje.


Prema podacima iz Spomenice “Šumarska nastava u
Hrvatskoj 1860–1960” (Zagreb, 1963) na Gospodarskošumarskom,
odnosno Poljoprivredno-šumarskom fakultetu
u Zagrebu (1919–1960) šumarstvo su apsolvirala 33
studenta rodom iz Rusije i Ukrajine u razdoblju od
1921–1942. godine. U ovaj pregled uvršten je i F. Polkovnikov,
jer je po narodnosti Donski kozak – Rus, rođen
u Poljskoj, gdje mu je otac bio u službi Carske Rusije, te


R. Widra koji je prema Spomenici iz bivšeg SSSR-a.
I s a j e v I. P. (1926) piše da se 1921./22. g. na zagrebački
Šumarski fakultet upisalo 15 studenata Rusa,
većinom bivših ruskih studenata visokih škola1, koji su
bili prisiljeni u ruskom postrevolucionarnom razdoblju
napustiti domovinu. Ta je mala grupa emigranata iz
Rusije činila prvo rusko udruženje studenata šumara u
Zagrebu. Početkom 1925./26. organizirano je Udruženje
studenata šumara Rusa, izrađen pravilnik i izabran
odbor. Uređena je knjižnica koja je sadržavala
znanstveno-stručne knjige, a sakupljena je i uređena
dendrološka zbirka. Zbog teških materijalnih prilika
ruski su studenti prisiljeni preko ljetnih praznika raditi
u praksi, u čemu im je pomagao prof. dr. A. Ugrenov
i ć . Ruski su studenti ujedno bili i članovi Jugoslavenskog
udruženja akademičara šumara u Zagrebu2.
Tadašnje Jugoslavensko šumarsko udruženje (u nastavku:
JŠU) dalo im je pravo “članova pomagača”.


Prema našim saznanjima u Sankt Peterburgu započeli su studirati
G. Denisov (Inž. institut za saobraćaj), S. Maljko (Visoka tehnička
škola), N. Protoklitov (Imperat. šumarski institut) dok je


A. Zaljesov započeo studij na Harkovskom univerzitetu.
2
Slijednik Kluba hrvatskih šumarskih akademičara osnovanog
1903. na Šum-akademiji u Zagrebu, od 1927. Udruženje studenata
šumarstva u Zagrebu. (Šum. list br 2. 1929., str. 83–87).
Tutiz leksika, Knjiga 1–5, Zagreb (1996–2000).
To je bio službeni naziv škole, naveden i u svjedodžbama. Don-
ski kad. Korpus osnovao je 1883. u Novočerkasku na Donu ruski
car Aleksandar III (1845–1894., vladao od 1881– 1894), koji je
ujedno bio i šef korpusa. God. 1920. Donski i Krimski kad. korpus
ušli su u Strnišće (Ptuj, Slovenija), nešto kasnije Donski kad.
korpus odlazi u Bileću, a Krimski kad. korpus u Belu Crkvu (Banat).
Ruski kad. korpus iz Sarajeva također je premješten u Belu
Crkvu, gdje je škola djelovala do 1944.


U Hrvatskom šumarskom životopisnom leksikonu
(u nastavku: Leksikon)3 nalazimo imena 29 šumara rodom
iz Rusije i Ukrajine (uključujući i R. Widru), dok
5 apsolvenata šumarstva rodom iz Rusije nisu uvršteni
u Leksikon (to su: A. Gordov, S. Hodorovsky, K. Kirij,


A. Krapivin, V. Levin). Samo je manji dio životopisa u
Leksikonu potpun (D. Belov, F. Gimbarževsky, I. Jakovljev,
A. Panov), dok su kod većine životopisa podaci
o kretanju u službi nepotpuni ili ih nema. Studij
šumarstva prvi je završio 1921. god. E. Antonijević
(započeo studij na Šum. akademiji), a posljednji F.
Gimbarževsky 1943. g.
Nakon objavljivanja Leksikona nastavili smo s istraživanjem
podataka za životopise Rusa i Ukrajinaca
koji u Leksikonu nisu potpuni ili nisu objavljeni. Pretežito
smo koristili podatke o kretanju u službi i uplaćenoj
članarini JŠU i Hrvatskoga šumarskog društva
(u nastavku HŠD), koje je Šumarski list tijekom svog
izlaženja redovito pratio do 1945. g.


Na Agronomskom fakultetu u Zagrebu, uz suglasnost
Šumarskog fakulteta, uvidom u upisnu dokumentaciju
studenata (nacionale) Gospodarsko-šumarskog
fakulteta za razdoblje od 1921–1930. g. došli smo do
korisnih informacija.


U istraživanjima su nam pomogli i kolege šumari, a
koristili smo i druge izvore podataka (dokumentaciju iz
obilne ostavštine I. Jakovljeva, dipl. ing. šum., koju smo
primili iz Taškenta u Uzbekistanu, podatke iz arhive Grkokatoličke
crkve u Zagrebu, obiteljsku dokumentaciju,
knjižni fond Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu
i dr.). Posebno je korisna bila suradnja s Tatjanom
P uška di j a -R i bki n , dipl. ing. kemije iz Zagreba,
koja posjeduje vrijedne podatke (i slike) o emigrantima
iz Rusije uopće.


Na taj smo način došli do podataka od kojih je neke
vrijedno zabilježiti.


Nekoliko studenata prethodno su srednju školu
završili u Rusiji (to su: D. Belov, S. Maljko, A. Panov,


N. Sazonov, L. Serbinov, I. Vjatkin, A. Zaljesov i N.
Žiromski). Oko trećine studenata prethodno su završili
rusku srednju školu u tadašnjoj kraljevini SHS i to:
Donski kadetski korpus4 u Bileći (I. Jakovljev, K. Kirij
i I. Velikopoljski), Krimski kadetski korpus u Beloj