DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2006 str. 102     <-- 102 -->        PDF

Dio talijanskog šumarskog svijeta još uvijek smatra
da je širenje dvopapkara (često vrlo intenzivno) posebice
jelena, na području Alpa i Apenina neprirodni proces.
Tu se očito, kako kaže Mattioli, radi o tome da šumari
i zoolozi ne govore istim jezikom i ne rade u uvjetima
objektivne stvarnosti, jer dvopapkari već milijune
godina žive u šumama i fundamentalni su dio ekosustava
šume u kojoj imaju elementarno pravo ostati. Jaka
redukcija ili eliminiranje papkara u cilju favoriziranja
šume bila bi jednostrana odluka, neodrživa s ekološkog
i etičkog stajališta.


Jelenska divljač u posljednje vrijeme obitava na velikom
dijelu alpskog područja, a u tri veće populacije proširila
se i na apeninskom lancu, te su projekti reintrodukcije
najavljeni u mnogim drugim zaštićenim zonama.


Jelenska divljač je tijekom kraja XVIII. i početkom


XIX. stoljeća praktički nestala s talijanskog područja
zbog ambijentalnih promjena i progona, a ostale su samo
male autohtone skupine na par lokacija. Rekolonizacija
jelena u Alpama počela je spontanim širenjem iz
susjednih zemalja (Švicarska i Austrija), a za područje
Apenina zabilježene su brojne akcije reintrodukcije. Tako
je u sezoni 1999/2000. zabilježeno na području Italije
44000 grla jelenske divljači, uključujući i 2700 grla
podvrsta u Sardiniji.
Autor navodi tri vrste negativnog utjecaja (šteta) od
papkara na šumske ekosustave:


1.
struganje kore, debla i grana rogovima jelena i srnjaka
u tri životna ciklusa:
– označavanje terena srnjaka i jelena (u doba rike),

skidanje basta za vrijeme rasta rogovlja i

struganje kore radi odbacivanja rogovlja.
2.
guljenje kore mladih stabala posebice u zimskom
razdoblju radi nadopune vlaknastom hranom, te u
vrijeme vegetacije kada se kora lako skida zbog
mezgre.
3.
brštenje izbojaka, pupova i lišća drveća i grmlja te
terminalnih vrhova mladih biljaka, koji su u zimskom
razdoblju iznad zimskog pokrivača.
Kod dugotrajnog utjecaja na šumske ekosustave
može doći do potpunog nestanka neke vrste koje papkari
preferiraju, a to su na primjer jela i jarebika. Interesantno
je da se u razdoblju 1917 – 1999. g. broj biljnih
vrsta u subalpskom pojasu udvostručio, unatoč povećanju
populacije jelenske divljači. U situaciji pore-
mećene ravnoteže sustava fauna – šuma tražila se stabilizacija
populacije jelena na razini koja jamči održivi
utjecaj na šumsko gospodarenje.


Šumari središnje Europe u više su se navrata uvjerili
da redoviti odstrjel divljači ne daje željene rezultate,
jer se nisu odstreljivale ženke koje su glavni nositelj reprodukcije.
Unutar populacije mora postojati odgovarajuća
spolna i dobna struktura. Na osnovi iskustva za


ključeno je da je za ustanovljenje brojnog stanja papkara
najpouzdanije noćno brojenje uz pomoć osvjetljenja
reflektorima.


Prva redukcija populacije jelena u zaštićenoj zoni
obavljena je u Nacionalnom parku Stelvio, gdje je
predviđeno smanjenje brojnog stanja jelenske divljači
od 8,2 grla na 100 ha na oko 4 grla na 100 ha u dvogodišnjem
razdoblju (2000–2002. g.) odstrelom 427 grla
godišnje. Nakon prvog kontrolnog brojenja poslije tri
godine, ustanovljeno je da je gustoća još uvijek veća
od 4 grla na 100 ha, te je odlučeno da se nastavi s
odstrelom od 380 grla godišnje u trogodišnjem razdoblju
(2003–2005. g.).


Cilj ovih intervencija nije smanjenje populacije jelena,
već smanjenje šteta na vegetaciji i otežavanje obnove.
Jednom postignuto optimalno stanje populacije
divljači treba održavati najmanje tri godine uz stalna
praćenja broja divljači i stanja vegetacije. Prilikom izlova
divljači treba izbjegavati intenzivan izlov u kratkom
vremenu, što uzrokuje stres i preveliku aktivnost
divljači, koja se očituje u povećanim štetama u odnosu
na vrijeme mirovanja divljači.


Autor u članku navodi mnoge primjere zahvata vršenih
u ostalim Nacionalnim parkovima i njihov utjecaj
na stanje vegetacije i obnovu šumskih vrsta.


Praksa prihrane divljači može uzrokovati koncentraciju
divljači na malom prostoru osjetljivom na štetu,


o čemu treba voditi računa. Potrebno je, dakle, za jelensku
divljač osigurati stanište koje uključuje zonu
prehrane, područje boravka (s gustim pokrovom) i koridore
za prolaz divljači. Nedostatak otvorenih područja
(livada i progala) jedan je od glavnih razloga za
moguće povećane štete od papkara.
Postoji inicijativa pod pokroviteljstvom talijanske
Akademije šumarskih znanosti, koja potiče zajedničko
gospodarenje šumom i faunom. Sugerira se
sadnja raznih plodonosnih vrsta (trešnja, dren, jabuka,
mukinja i dr.) stvaranje umjetnih grmolikih i travnatih
formacija te prosjeka i proreda, što pospješuje raznolikost
raslinja.


U zaključcima ovoga članka autor sugerira potrebu
dijaloga između šumara i zoologa u cilju uspješnog izlaska
iz faze nerazumijevanja, te stvaranje uske suradnje
stručnjaka obje strane radi pokretanja šumarstva
kompatibilnog s faunom.


Marco Bucci, Paolo Casanova: Utjecaj rađanja
kestena na reprodukciju divljih svinja na Apeninima


Posljednjih 30 godina na velikom dijelu talijanskog
teritorija naglo se povećalo brojno stanje divljih svinja.
Razlozi tomu su napuštanje tradicionalnih poljoprivredno-
stočarskih aktivnosti, što je utjecalo na promjenu
krajolika i povećanu mogućnost prehrane te velika reprodukcijska
sposobnost divljih svinja.