DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2006 str. 85     <-- 85 -->        PDF

IN MEMORIAM


FRANJO KNEBL, dipl. ing. šum. (1915–2006.)


Franjo K n e b l , dipl. ing. šumarstva,
antifašista, Titov general i narodni
heroj, vrhunski intelektualac,
a ponajprije pošten i častan čovjek
rodio se 23. 7. 1915. godine u Vilsnici
pokraj Dečina u Čehoslovačkoj,
a zauvijek nas je napustio 3. 2.
2006. Poslije njegova rođenja roditelji
emigriraju u Hrvatsku. Osnovnu
školu završava u Durđenovcu,
gimnaziju u Sisku, a na Šumarskom
odjelu Poljoprivredno-šumarskog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu diplomira
1940. godine. Kao student
šumarstva sa 20 godina izabran je za
predsjednika sisačkih akademičara.
Studira u generaciji znanih šumara
(Klepac, Kevo, Tomašegović, Mačešić,
Lampl, Oštrić, Tiljak) koji su
se u različitim područjima znatno
isticali.


Svoju mladenačku ljubav i opredjeljenje
za prirodne znanosti kroz
šumarsku struku nije mogao ostvariti
u potpunosti. Razdoblje između
1941. koje je započelo 22. lipnja te
godine podizanjem prvoga hrvatskoga
antifašističkoga ustanka u
šumi Brezovici pokraj Siska, pa do
1959. g. obilježeno je vojskom, diplomacijom
i politikom. Prije spomenutoga
ustanka postaje sekretar
partijske ćelije i član vojne komisije
za njegovu pripremu. Zaredali su
politički i vojni zadaci i potrajali sve
do kraja Drugog svjetskoga rata
1945. godine, a to su: pomoćnik komesara
čete; komesar Moslavačkoga
narodnooslobodilačkoga pokrajinskoga
odbora (NOPO); politički
komesar XVII. Slavonske brigade;
komesar Žumberačko-pokupskoga
sektora; komesar XXXIV divizije.


Zatim prelazi u kotarske komitete
(KK Dvor i KK Sisak), postaje
član Biroa Oblasnoga komiteta Komunističke
partije Hrvatske te politički
komesar armije. Postupno pre


lazi u vojnu funkciju za komadanta
divizije pa opet za političkoga člana
Centralnoga komiteta Saveza komunista
Hrvatske. Vojni je ataše u
SAD. Odlazi u diplomaciju i postaje
ambasadorom SFRJ u Indoneziji.


Sve dužnosti je disciplinirano
primao i ostajao konzekventan zadacima
što mu ih je njegova nova
domovina Hrvatska dodjeljivala,
iako je bilo razloga i za nezadovoljstvo,
jer Beograd nikada nije
priznao prvi hrvatski (praktički prvi
europski) antifašistički otpor, pa
tako o Sisačkom ustanku ne postoji
zapis u “Leksikonu NOR-a
1941–1945.” (nakladnik “Narodna
knjiga” Beograd, 1980).


U šumarstvo se vratio imenovanjem
za sekretara (rang ministra)
Sekretarijata za šumarstvo Socijalističke
republike Hrvatske (SRH)
1959. godine. Zatekao je razjedinjeno
i neučinkovito šumarstvo sa
180 šumarija u općinskim granicama,
koje objedinjuje u 20 šumskih
gospodarstava koja predstavljaju
povijesne, gospodarske i ekološke
cjeline. Nove organizacijske cjeline
uspijevale su puno učinkovitije
ostvarivati načelo potrajnosti gos


podarenja. Nova šumska gospodarstva
posjeduju veću gospodarsku
moć, što se povoljno odražava na
sve discipline unutar stručne operative
s posebnim naglaskom na biološku
reprodukciju šuma, ali i na
ostale šumarske institucije (fakultet,
istraživačke institucije). Uvodi
se pojam i status šumskoga radnika
osposobljenog za sve poslove u šu
marstvu. Kneblovim imenovanjem
mm
za sekretara šumarstvo doživljava


u
svim svojim segmentima znatan
napredak. Poslije osamostaljenja
Šumarskoga fakulteta izabran je za
prvoga predsjednika fakultetskoga
Savjeta. Fakultetu se tada dodjeljuju
na upravljanje nastavno-pokusni
šumski objekti Lipovljani, Zalesina
i Duboka, što predstavlja znatan napredak
u edukaciji studenata te mogućnost
za istraživačke radove nastavnika
u vlastitim objektima. Kneblovom
zaslugom osniva se u Jastrebarskom
Institut za četinjače te
pokreće postupak osnivanja Instituta
za jadranske kulture u Splitu.


Znatno je pomogao hrvatskoj
drvnoj industriji, a posebice finalnoj
drvnoj industriji, kako bi se prebrodile
teškoće u učinkovitom korištenju
drvne sirovine, bogatstva
hrvatskih šuma. Oboružan životnim
iskustvom i svojim svjetskim vezama,
dovodio je u Institut za drvo
svjetske eksperte za to područje
(Soerensen iz Danske i drugi) koji
su svojim iskustvom i savjetima pomogli
znanstvenicima Instituta.


Uključio se u akciju koju je taj
Institut poduzeo s nakanom da u roku
od 10 do 15 godina obnovi i modernizira
svoje tvornice. Založio se
kako bi se projekti Instituta za drvo
što bolje rasporedili, a posebice
kako bi se sprječilo odumiranje krajeva
kao što su Istra, Gorski kotar i
Lika te općenito južna Hrvatska.