DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2006 str. 76     <-- 76 -->        PDF

ZAPISNIK
1. SJEDNICE UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA HŠD-a,
održane 21. ožujka 2006. god. u Zagrebu


Nazočni: Robert Abramović, dipl. ing., Marina Mamić,
dipl. ing. (umjesto Dalibora Bakrana, dipl. ing.),
Stjepan Blažičević, dipl. ing., mr. sc. Miroslav Brnica,
mr. sc. Josip Dundović, Ivo Duvnjak, dipl. ing., dr. sc.
Joso Gračan, prof. dr. sc. Ivica Grbac, Ilija Gregorović,
dipl. ing., Stošić Dražen, dipl. ing. (umjesto Dubravka
Hodaka, dipl. ing.), Ivan Matasin, dipl. ing., akademik
Slavko Matić, mr. sc. Ivan Pentek, prof. dr. sc. Branimir
Prpić, Dragomir Pfeifer, dipl. ing., Dalibor Tomljanović,
dipl. ing., dr. sc. Vlado Topić, Oliver Vlainić, dipl.
ing., Ivan Tarnaj, dipl. ing., predsjednik NO, Đurđica
List, dipl. ing., članica NO, Josip Knepr, dipl. ing.,
član NO, Damir Delač, dipl. ing., Hranislav Jakovac,
dipl. ing. i Vlatka Antonić.


Ispričani: Davor Butorac, dipl. ing., Ivan Đukić, dipl.
ing., Dražen Štrković, dipl. ing. i prof. dr. sc. Joso
Vukelić.


Predsjednik HŠD-a akademik S. Matić pozdravio je
sve nazočne i zahvalio se na odazivu. Ujedno je
predstavio novog tajnika HŠD-a Damira Delača, dipl.
ing. šum., nakon čega je jednoglasno usvojen ovaj


Dnevni red:


1.
Ovjerovljenje Zapisnika 12. sjednice Upravnog odbora
HŠD-a
2.
Obavijesti
3.
Aktualna problematika
4. Prihvaćanje izvješća o radu i poslovanju HŠD-a u
2005. god.
a) Izvješće povjerenstva za popis imovine i potraživanja
na dan 31. 12. 2005. god.
b) Izvješće o radu i izvršenju financijskog plana za


2005. god.
c) Šumarski list i ostale publikacije
d) Izvješće Nadzornog odbora
e) Rasprava po izvješćima i zaključci


5.
Izvršenje programa rada i pripreme za 110. izbornu
skupštinu HŠD-a
6. Program obilježavanja 160-te obljetnice HŠD-a i
130-te obljetnice Šumarskog lista
7. Razno.
Ad 1.
Na dostavljeni Zapisnik uz poziv za ovu sjednicu
nije bilo primjedbi.
Ad 2.


1. D. Delač zahvalio se svim članovima Upravnog
odbora na iskazanom povjerenju izabravši ga za tajnika
HŠD-a. Pozvao je na suradnju, kako bi se nastavio
uspješan kontinuitet djelovanja Društva koje ove godine
slavi 160. obljetnicu osnutka. Izvijestio je da je na sjednici
10. veljače 2006. Hrvatski sabor donio Zakon o hrvatskoj
komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije.
Osnivanjem Hrvatske komore inženjera šumarstva i
drvne tehnologije osigurat će se red na tržištu rada, kako
u području rada šumarstva, lovstva i preradbe drva, tako
i na drugim područjima gospodarstva u kojima je neophodna
nazočnost odnosnih inženjera. Komora se osniva
s cilje a str


ciljem promicanja, zaštite i zastupanja interesa struke,


pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju poslove u djelat


u dje
nosti šumarstva, lovstva i preradbe drva prema kriterijima
europske i svjetske prakse. Djelatnost Komore
obuhvaća predstavljanje (zastupanje), savjetodavnu i
razvojnu funkciju, promiče razvoj struke, skrbi o specifičnom
stručnom usavršavanju članova, brine o kodeksu
strukovne etike i utvrđuje profisionalne obveze članova.
Komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije postoje
u europskim državama, ustrojene kao samostalne ili kao
razredi u okviru nacionalne inženjerske komore. Nacrt
prijedloga Zakona o Hrvatskoj komori inženjera šumarstva
i drvne tehnologije, sačinjen je na inicijativu Hrvatskoga
šumarskog društva (HŠD), uz potporu Hrvatskog
inženjerskog saveza (čija je članica HŠD) te na temeljima
dokumenata međunarodnih stručnih komora u Europi
(ponajprije Austrijskoj i Njemačkoj).


2. U tijeku je i izrada podzakonskih akata-pravilnika
vezanih za Zakon o šumama, Zakon o lovstvu i Zakon
o šumskom reprodukcijskom materijalu gdje aktivno
sudjeluju članovi HŠD-a.
3. Pri Vladi je formirano povjerenstvo za povrat imovine.
Između ostalog predmet povratka oduzete imovine
bit će i šume i šumsko zemljište. Još uvijek nisu točno
definirane površine koje će podlijeći denacionalizaciji,
no računa se da bi nakon povratka šuma i šumskog zemljišta
crkvi i ostalim privatnim vlasnicima 30 % površina
šuma bilo u privatnom vlasništvu. Time bi svakako
došlo do narušavanja šumskogospodarskog kompleksa
kojim gospodare Hrvatske šume d.o.o.. Najbezbolniji
način denacionalizacije po šume i šumarsku struku bio
bi novčano obeštećenje bivših vlasnika.
4. Pročitano je otvoreno pismo Željka Perkovića, dipl.
ing. šum. člana Skupštine PGŽ i upravitelja šumarije
Klana, upućeno Županu Primorsko-goranske županije
gosp. Z. Komadini, predsjedniku žup. Skupštine gosp.
M. Dumaniću i Županijskom zavodu za prostorno planiranje
Rijeka, ravnatelju M. Črnjaru.
Među ostalima pismo je na znanje poslano i HŠD-u,
pa ga radi aktualnosti donosimo u cijelosti.


Poštovani!


Iz materijala za 9. sjednicu županijske skupštine održane
2. veljače 2006. godine pod točkom 2 predloženog