DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2006 str. 72     <-- 72 -->        PDF

vitog financijskog i strukturnog okruženja s ciljem poboljšanja
kvalitete učešća vlastite zemlje u FP7.


Sedmi Istraživački okvirni program za razdoblje
od 2007. do 2013. godine pod naslovom “Izgradnja
europskog područja znanja za rast”, bit će potpuno
operativan od 1. siječnja 2007. godine. Oblikovan je
tako da nadograđuje dostignuća svog prethodnika
(FP6) u pogledu Europskog istraživačkog područja,
usmjerujući ih dalje prema razvoju gospodarstva i
društva znanja u Europi.


Program pruža novu snagu koja bi trebala povećati
europski rast i kompetitivnost, oslanjajući se na znanje


kao najveći europski resurs. Također naglašava istraživanje,
smatrajući da je takav temelj bitan za potrebe
europske industrije kako bi joj se pomoglo da postane
međunarodno konkurentna, a u nekim segmentima i
svjetski predvodnik.


Kako su izlaganja na temu Okruglog stola “Biti
spreman za FP7” dala opći prikaz Sedmog okvirnog
programa, sadržaj ovoga segmenta članka ponudio je
opći osvrt. Prethodno navedeno vrijedi i za sadržaj sljedećeg
segmenta članka.


OKRUGLI STOL “Europska tehnološka platforma”


Glavne teme (devet) predložen za aktivnosti Sedmog
okvirnog programa oslanjaju se, među ostalim
izvorima, na rad različitih “Europskih tehnoloških
platformi” te iniciraju uspostavljanje “tehnoloških
platformi” svih sektora, uključujući šumarski sektor i
industrije bazirane na njemu, u cilju razvoja i promocije
europske industrije.


Izlaganja na temu Okruglog stola
predstavila su Europsku tehnološku
platformu šumarskog sektora
(FTP), prikazala trenutni status, kao
i razvojni program (Slika 3).


FTP predstavlja sveobuhvatnu
procjenu kojom će se nastojati kodirati
ključ čimbenika izazova i
mogućnosti za pokretanje šumar


skog sektora


Vizija temeljena na uviđanju da će europska ekonomija,
društvo i razvoj biti neprekidno izloženi glavnim
izazovima kao što su npr., porast zanimanja za klimatske
promjene, više održivi menadžment i uporaba šumskih
resursa i održivost energetskih resursa, definirala je
pet strateških ciljeva s pripadajućim područjima istraživanja
u svrhu njihova ostvarenja:razvoj inovativnih proizvoda za promjenjivo tržište
i potrebe kupaca;

razvoj inteligentnih i učinkovitih proizvodnih procesa
uključujući reduciranu energetsku potrošnju;

povećanje raspoloživost
raspoloživostraspoloživosti
ii i
ii uporab
uporabuporabe
ee šumsk
šumskšumske
ee bioma
biomabiomase;

upoznavanje multifunkcionalnosti šumskih resursa
i održivog gospodarenja;

poboljšanje komunikacije s javnošću i tvorcima politike.
Slika 3. Razvojni plan Europske tehnološke platforme šumarskog sektora


Konkretni zaključci Znanstvenog skupa i zajednički
zaključak Okruglih stolova bit će naknadno usvojeni
i objavljeni na službenoj Internet stranici Inno-
vaWood-a.


Nakon analize pristiglih mišljenja i sugestija aktivnih
sudionika Znanstvenog skupa, zaključci će tijekom
mjeseca ožujka biti određeni i dani na razmatranje članicama
organizacije.


Prof. dr. sc. Ivica Grbac
Renata Ojurović dipl. ing.