DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2006 str. 71     <-- 71 -->        PDF

Hamburg) na temu “Utjecaj trgovine emisijama na industrije
bazirane na šumskom sektoru”.


Izlaganje je dalo uvid u politiku zaštite klime s naglaskom
na mehanizam trgovanja emisijama stakleničkih
plinova te pripadajuće nacionalno i zakonodavstvo
EU (Green Paper COM (2000) 87, Commission
Decision 2004/156/EC, Commission Regulation (EC)
No 2216/2004 i ostalo) posebno obrađujući direktivu
2003/87/EC, poznatiju pod imenom European Union
Emission Trading Scheme (EU ETS), kojom je definiran
sustav trgovanja emisijama.


Protokol iz Kyota uveo je takozvane “fleksibilne
mehanizme” dizajnirane sa svrhom minimizacije ukupnih
troškova provedbe istoga.: mehanizam trgovine
emisijama (eng. International Emission Trading, IET),
mehanizam zajedničke provedbe (eng. Joint Implementation,
JI) i mehanizam čistog razvoja (eng. Clean Development
Mechanism, CDM).


Program trgovine emisijama u EU službeno je započeo
1. siječnja 2005. godine i za sada obuhvaća samo
emisiju ugljičnog dioksida kao najvažnijeg stakleničkog
plina, iz četiri djelatnosti, uključujući papirnu
industriju. Trgovanje emisijama omogućuje industrijaliziranoj
zemlji (Uspostavljen mehanizam trgovanja
emisijama u npr. Norveškoj, Japanu i Kanadi) da proda
drugoj zemlji viškove prava stečenih putem smanjenja
vlastitih emisija iznad praga na koji se obvezala. Od
ukupno dozvoljene količine emisije stakleničkih plinova
pojedina država određuje dio koji ulazi u EU ETS.
Cjelokupni plan raspodjele emisija u okviru EU ETS


programa za pojedinu zemlju naziva se Nacionalni alokacijski
plan (eng. National Allocation Plan, NAP).


Iz izlaganja prof. Hiibnera izdvojit ćemo i prikaz
kretanja cijene na europskom tržištu emisija, na koju utječu
i tvrtke sa značajnim tržišnim udjelom. Npr., u papirnoj
industriji 45 % tržišnog udjela ima pet najvećih
svjetskih proizvođača iz zemalja Finske i Švedske:
SCA, UPM-Kymmene, Stora Enso, M-real i Norske
Skog. Prve probne transakcije zabilježene su početkom
2004. godine i cijena je bila na razini 13-14 €/tC02. Tijekom
godine cijena je varirala i u rujnu dolazi na razinu
oko 9 €/tC02. Polovinom 2005. godine cijena se stabihzirala
na 20 €/tC02.


Nakon što Europska Komisija (U daljnjem tekstu:
EK) odobri sve nacionalne planove u trgovini će sudjelovati
oko 12 000 raznih industrijskih postrojenja i
elektrana.


U svrhu omogućavanja i poticanja transfera znanja i
tehnologije između zemalja, znanstveni skup imao je i
dio fokusiran na šire predstavljanje instituta, organizacija
ili udruženja, članica InnovaWood-a. Unutar ovoga
dijela Skupa sudionici su se upoznali s radom inih
članica InnovaWood-a, kao što su npr., francuski Centar
za transfer tehnologija, Centre Technique du Bois et
de l’Ameublement (CTBA), Talijansko udruženje drvopreradivača,
Federlegno - Arredo, španjolski Institut
za drvo i namještaj, Instituto tecnológico del mueble,
Madera, embalaje y afines (AIDIMA) i navedimo
članicu zemlje domaćina, talijanski Nacionalni centar
za znanstvena istraživanja.


OKRUGLI STOL
“Biti spreman za Sedmi okvirni program ŠFP7Ć 2006–2010”


S obzirom na brzinu proizvodnje znanja i silinu razvoja
novih tehnologija, težište Znanstvenog skupa stavljeno
je na poticanje znanja i napredak tehnologija, gdje
je nužno podržati i ojačati istraživanje radi društvenih,
ekonomskih, ekoloških i industrijskih izazova koji su
pred Europom, a sveukupni cilj je održivi razvoj.


Upravo su Okvirni programi
(eng. The EU’s Framework Programme
for Research and Technological
Development) temeljni
instrumenti provedbe zajedničke
politike zemalja EU, namijenjene
poticanju istraživanja i tehničkog
razvoja. Programi pomažu pri organizaciji
suradnje između sveučilišta,
istraživačkih centara i industrije
(uključujući mala i srednja
poduzeća) te pružaju financijsku
podršku za njihove zajedničke pro


Slika 2.


Okrugli stol “Biti spreman za Sedmi okvirni program”
pružio je priliku nazočnima, nositeljima europskog
znanstveno-tehnologijskog razvoja (jedan od
ključnih čimbenika društvenog i gospodarskog razvoja
svake zemlje) uvid u strukturu Sedmog okvirnog programa
i mogućnosti pravovremenog kreiranja učinko


jekte (Slika 2).Slika 2. Proračun Okvirnih programa EU (u mld. €)


Izvor : Presentation, Dr Sean McCarthy, IV General Assembly, Roma