DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2006 str. 70     <-- 70 -->        PDF

čimbenika u funkcionalnom smislu održivosti a ne
samo sirovinske osnove, što je u Europi prava rijetkost.
Danas na početku 21. stoljeća, ovom granom se
gospodari na osnovi Zakona o šumama, na istim temeljima
tradicije ali nadograđenim novim razvojnim prioritetima:
intenziviranje znanstvenih istraživanja, tehničko-
tehnološkog razvoja i znanja te stvaranje platforme
za međunarodni transfer know-howa.”


Izlaganjem na temu “Održivi razvoj industrijske
prerade drva Republike Hrvatske” predočene su razvojne
smjernice i strateške aktivnosti industrijske prerade
drva RH danas u društvu znanja, inovacija i istraživanja
te informacija i visoke tehnologije:


“Š . . Ć strateške aktivnosti usmjerene su na prioritetna
područja: Poslovna uporaba informacijsko-komunikacijske
tehnologije (ICT); Promicanje održive
okoline; Inovacije i razvoj novih proizvoda i Razvoj
kadrova i sustava obrazovanja”.


Sveobuhvatna globalizacija, kao i druge fundamentalne
promjene, čiji će se dinamizam dalje ubrzavati u
idućim godinama, proširio je listu smjernica i prioriteta
razvojne politike industrijske prerade drva RH, što i vidimo
po sljedećim riječima prof. dr. sc. Ivice Grbca:


“Š . . Ć usmjerenost prema sustavnom ulaganju u područja
interdisciplinarnih istraživanja i razvoja znanja,
ulaganje u nove tehnologije i tehnološke inovacije
te dizajn i vizualne komunikacije.”


Stručna izlaganja prof. dr. sc. Ivice Grbca u cijelosti
su objavljena na službenoj stranici InnovaWood-a
(www.innovawood.com).


Unutar istog tematskog područja, odnosno druge
divizije, posebno je interesantno izlaganje dr. Jos
Evertsona (InnovaWood, Irska) na temu “Inovativne
performanse u zemljama EU”, kojim je odgovorio
na pitanja zašto i koliko je inovativnost važna u svim


Slika 1. Indeks kretanja inovativnosti ukupne industrije zemalja
EU25, EU15, Japana i SAD-a EU25 = indeks 0.00
Izvor : Presentation, Jos Evertson, IV General Assembly, Roma


područjima znanosti i industrije, prikazao trenutnu
poziciju zemalja EU (EU25) u globalnom okruženju
inovativnosti, a time i njihove konkurentnosti te ukazao
na važnost sudjelovanja zemalja u okvirnim istraživačkim
programima.


Gledajući inovativnost na razini ukupne industrije
EU25, istraživanje irskog znanstvenika je pokazalo da
se na vrhu europske ljestvice inovativnosti nalaze Finska,
Švedska i Njemačka. U zadnje tri godine zemlje
EU25 zaostaju za zemljama EU15 (stare zemlje članice
EU) i svjetskim silama Japanom i SAD-om (Slika 1).


Istraživanje inovativnosti po gospodarskim djelatnostima
EU25 (Europska statistička klasifikacija gospodarskih
djelatnosti = NACE, eng. Nomenclature of
Economic Activities in the European Communitiy), na
uzorku od 25 gospodarskih djelatnosti, pokazalo je
najvišu razinu inovativnih performansi u sektoru ICT,
Informacijsko-komunikacijska tehnologija, dok recimo
sektor DD20, Drvo i proizvodi od drva, zauzima
nisko 20 mjesto.


Na razini sektora DD20, vodeće zemlje po inovativnosti
su Finska, Njemačka i Austrija. Španjolska,
Poljska, Rumunjska bilježe trend opadanja, dok recimo
Slovenija, Mađarska i Češka Republika nastavljaju
s trendom rasta na području inovativnosti.


Iz niza zanimljivih i kvalitetnih izlaganja unutar tematskog
područja prve divizije, izdvajamo stručno izlaganje
dr. Adriana Whiteman (FAO, Italija), zbog inovativne
komponente, na temu “Globalno tržište šumskim
proizvodima”, unutar kojega je uz osvrt na globalno
i europsko tržište proizvodima od drva, analizirao
višefunkcionalnu komponentu sektora šumarstva s naglaskom
na sporedne šumske proizvode i širok spektar
općekorisnih funkcija vezanih za šumarstvo (turizam,
lovstvo, rekreativne aktivnosti i ostalo) a koje sve više
dobivaju na važnosti.


Izlaganje talijanskog stručnjaka potvrdilo je i ukazalo
na neke nove trendove u području šumarskog sektora:
strateška partnerstva i kooperacija, globalni trend recikliranja,
komercijalizacija i porast važnosti nedrvne
komponente šuma, oživljavanje konkurentnosti zemlje
stavljanjem težišta na istraživanje i trening te povećanje
važnosti marketinga i inovativnosti.


Zemlja najviše orijentirana prema iskorištenju nedrvne
komponente šuma je Kanada te istu koristi u području
farmacije, prirodne kozmetike ili proizvodnje
esencijalnih ulja.


Kako je pitanje klimatskih promjena nesumnjivo
jedan od najznačajnijih problema globalnog okoliša, a
sve pojave posljedica istih, utjecat će na poljoprivredu,
šumarstvo, biološku raznolikost i tehničke sustave,
iz tematskog područja pete divizije izdvajamo izlaganje
prof. Jan-Henrik Hübnera (Šumarski fakultet,