DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2006 str. 69     <-- 69 -->        PDF

INNOVAWOOD


InnovaWood je krovna organizacija koja integrira
četiri europske asocijacije u području šumarstva, drvne
industrije i industrije namještaja u više učinkovit mehanizam
za podršku inovativnosti:


Eurofortech – Europska mreža za edukaciju, trening
i transfer tehnologije u drvnom sektoru i sektoru
šumarstva;


Eurifi – Europska mreža za istraživanje i razvoj na
području industrije namještaja;


Euroligna – Europska mreža za trening na području
drvne industrije i industrije namještaja ;


Eurowood – Europska mreža za istraživanje i razvoj
na području drvne industrije.


Aktivnosti InnovaWood-a usmjerene prema održivom
razvoju sektora šumarstva i industrija baziranih
na njemu, organizirane su unutar pet divizija, tematski
iskazanih:


1. Integrirani lanac šumarskog sektora;
2. Istraživanje, tehnologija, razvoj i inovacije;
Zemlje članice europske mreže InnovaWood-a


3.
Transfer tehnologije, kvaliteta i standardizacija;
Europe, Australije i Kanade koje se bave znanstvenim
4. Trening, edukacija i transfer znanja;
istraživanjem, transferom znanja, edukacijom i prak


5. Razvoj i održivost.
som u šumarstvu i drvnoj industriji. Republika HrvatOva
vodeća europska asocijacija znanstvenih instiska
(u daljnjem tekstu: RH) zastupljena je s jednim
tucija broji osamdesetak najjačih institucija diljem članom, Šumarskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu.


ZNANSTVENI SEGMENT Generalne skupštine


Znanstveni programski okvir Generalne skupštine
obuhvatio je Znanstveni skup, fokusiran na tematska
područja divizija i Okrugle stolove na temu “Biti spreman
za Sedmi istraživački okvirni program” (eng. 7th
Research Framework Programme, 7FP) i “Europska
tehnološka platforma” (eng. Forest-Based Sector Tehnology
Platform, FTP). Zavidnoj razini događaja pridonio
je i velik odaziv mjerodavnih stručnjaka i znan


stvenika iz raznih područja znanosti (približno 90) iz
20 europskih zemalja (Švedska, Irska, Norveška, Francuska,
Njemačka, Belgija i ostale), uključujući i Republiku
Hrvatsku, koji su predstavljali svoju instituciju ili
organizaciju, članicu InnovaWooda-a (Nacionalni istraživački
instituti, Nacionalni instituti za drvo i namještaj,
Šumarski fakulteti, nacionalna Udruženja drvoprerađivača,
FAO i ostali).


ZNANSTVENI SKUP


Republiku Hrvatsku zastupao je prof. dr. sc. Ivica
G rba c , čije je aktivno sudjelovanje, u okviru tematskog
područja druge i pete divizije, usmjereno na hrvatski
doprinos europskom transferu znanja, kao i utvrđivanja
mogućnosti, perspektive budućeg sudjelovanja
i osiguranja potrebitih preduvjeta za uspješno sudjelovanje
RH u Okvirnim istraživačkim programima Europske
Unije (U daljnjem tekstu: EU).


Prof. dr. sc. Ivica Grbac održao je dva izlaganja na
temu: “Šumarstvo i industrijska prerada drva Republike
Hrvatske u 21. stoljeću” i “Održivi razvoj industrijske
prerade drva Republike Hrvatske”.


Svojim prvim izlaganjem na temu “Šumarstvo i
industrijska prerada drva Republike Hrvatske u 21. stoljeću”
predočio je razvojni scenarij strateški važnih
gospodarskih grana RH, šumarstva i industrijske prerade
drva, koje su “ekološku prihvatljivost i ekoučinkovitost
u ekosustavnom gospodarenju prihvatile kao koncepciju
svog održivog razvoja”.


Između ostaloga, prof. dr. sc. Ivica Grbac o sektoru
šumarstva RH rekao je sljedeće:


“Š . . Ć Šumarska tradicija u Republici Hrvatskoj
postoji više od 240 godina i svoj razvoj je uvijek temeljila
na svijesti i shvaćanju šuma kao važnog ekološkog