DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2006 str. 68     <-- 68 -->        PDF

populacijskoj razini i na razini pojedine vrste. Od važnosti
su mehanizmi na individualnoj razini (kao što su
plastičnost, heterozigotnost, promjene u ekspresiji gena)
i to kao reakcija šumskog drveća unutar samo jedne
generacije. Na primjer, kod hrastova je utvrđeno da lokus
za kvantitativna svojstva (QTL), otkriven za adaptabilna
svojstva u uvjetima koji oponašaju klimatske
promjene, s različitim genima može različito djelovati
pri izmijenjenim uvjetima količine CO2.


Stupanj diferencijacije populacija kao rezultat prirodne
selekcije potkrepljen je sa tri različita primjera:
sadašnja divergencija obične smreke u Skandinaviji
(adaptacija na umjetni transfer populacija iz Njemačke
u Norvešku), kao i diferencijacija rasa kod egzotične
vrste kao što je crveni hrast u Europi. Takvi nam primjeri
demonstriraju naglu evoluciju šumskih vrsta.
Treći primjer odnosi se na potencijalni odgovor populacija
šumskog drveća, a to su: njihov nestanak, lokalna
adaptacija i migracija. Nestanak vrsta bio je prisutan
već kod početka povezivanja zemljine orbite i klime
(prvi Milankovičev ciklus), a broj vrsta nije se smanjio
od tada, usprkos akumulaciji s više od 15 ciklusa međuledenih
razdoblja tijekom kojih su vrste bile suprotstavljene
drastičnim klimatskim promjenama. Lokalna
adaptacija populacija čvrsto je prihvatljiva iz dosadašnjih
rezultata dobivenih kroz testove provenijencija na
različitim staništima, u kojima su one kroz reakcijsku
normu pokazale, da iako ponekad ispod optimalnih
temperaturnih uvjeta, još uvijek posjeduju kapacitet za
adaptaciju na više temperature. Također migracija i kolonizacija
mogu biti pojačane s klimatskim promjenama.
Iskustva iz prošlih dinamika kolonizacija, tijekom
zadnjeg ledenog doba, sugeriraju da migracija može
biti izuzetno uspješni mehanizam odoljevanju klimatskim
promjenama.


Predviđanja dosadašnja dva modela o utjecaju temperature
na šumske vrste, od kojih se kod jednog uzima
u obzir ekolska niša kao osnovni model BIOMO


D
DD il
ilili
ii
pak procesno baziran model PHENOFIT, slažu


se u


znantnom globalnom povećanju temperature od 4,5 do
5 °C do 2100. godine, a odgovor šumskih vrsta može
se grubo klasificirati u tri kategorije. U prvu su kategoriju
uvrštene vrste koje relativno ne bi bile značajno
ugrožene klimatskim promjenama (npr. hrast lužnjak i
kitnjak). U drugoj su kategoriji vrste čija će rasprostranjenost
biti značajno smanjena pod utjecajem klimatskih
čimbenika (bijeli bor i obična smreka u Europi, a
Pinus contorta i Populus tremuloides u sjevernoj Americi),
budući da će njihova migracija prema sjevernim
krajevima biti limitirana granicom kopna prema moru.
Treću kategoriju predstavljaju vrste koje će značajno
biti ugrožene, a to su vrste mediteranskog područja i
umjerenog pojasa, kao što su obična jela, europski ariš,
crni bor, primorski bor, Acer saccharum, Pinus monticola.
One bi mogle nestati s većeg dijela svoga sadašnjeg
areala, kao i nabrojane vrste s diskontinuiranim
arealom (crni i primorski bor). Modeli izrađeni s dvostruko
povećanom količinom CO2, ukazuju da će se
vrste postepeno seliti prema sjeveru. Sve će to zahtijevati
da će se vjerojatno postojeće ekogeografske sjemenske
zone u skoroj budućnosti morati zamijeniti sjemenskim
zonama koje će biti definirane novonastalim
klimatskim promjenama. Klimatske promjene i strategija
adaptacije šumskog drveća morat će se sagledati i
kao komponenta rizika u sljedećim planovima održivog
gospodarenja šumskim sastojinama.


Tijekom održavanja radnog sastanka objavljen je
dobitnik nagrade Marcus Wallenberg za ovu godinu, a
pripala je dr. Antoine Kremeru (INRA, Francuska),
za njegov dugogodišnji rad i dobivene rezultate na istraživanjima
varijabilnosti i evoluciji europskih hrastova.
Fondaciju je osnovao eminentni švedski industrijalac
Marcus Wallenberg (1899–1982), a dodjeljuje se
godišnje za izuzetna znanstvena istraživanja u području
šumarstva, te ga osobno uručuje njegovo veličanstvo
kralj Švedske Carl Gustaf XVI na prigodnoj ceremoniji
u Stockholmu.


Doc. dr. sc. Davorin Kajba


IV GENERALNA SKUPŠTINA INNOVAWOOD-a


Četvrta Generalna skupština InnovaWood-a održana je u Rimu, od 26. do 27.
siječnja 2006. godine, u središtu talijanskog Nacionalnog centra za znanstvena
istraživanja (eng. The National Research Council, CNR).


Međunarodni znanstveni skup unutar redovite godišnje
Generalne skupštine InnovaWood-a, koja se,
sada već tradicionalno, održava svake godine u drugoj
europskoj zemlji, najvažniji je europski znanstveni događaj
u domeni transfera znanja s područj šumarstva,


drvne industrija i njima relevantnih područja, ako se uzme
u obzir aktualnost tema, multidisciplinarno okruženje
i visoka razina znanstvenika, istraživača i savjetnika


ka razin


uključeni


ih
hh u isti.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2006 str. 69     <-- 69 -->        PDF

INNOVAWOOD


InnovaWood je krovna organizacija koja integrira
četiri europske asocijacije u području šumarstva, drvne
industrije i industrije namještaja u više učinkovit mehanizam
za podršku inovativnosti:


Eurofortech – Europska mreža za edukaciju, trening
i transfer tehnologije u drvnom sektoru i sektoru
šumarstva;


Eurifi – Europska mreža za istraživanje i razvoj na
području industrije namještaja;


Euroligna – Europska mreža za trening na području
drvne industrije i industrije namještaja ;


Eurowood – Europska mreža za istraživanje i razvoj
na području drvne industrije.


Aktivnosti InnovaWood-a usmjerene prema održivom
razvoju sektora šumarstva i industrija baziranih
na njemu, organizirane su unutar pet divizija, tematski
iskazanih:


1. Integrirani lanac šumarskog sektora;
2. Istraživanje, tehnologija, razvoj i inovacije;
Zemlje članice europske mreže InnovaWood-a


3.
Transfer tehnologije, kvaliteta i standardizacija;
Europe, Australije i Kanade koje se bave znanstvenim
4. Trening, edukacija i transfer znanja;
istraživanjem, transferom znanja, edukacijom i prak


5. Razvoj i održivost.
som u šumarstvu i drvnoj industriji. Republika HrvatOva
vodeća europska asocijacija znanstvenih instiska
(u daljnjem tekstu: RH) zastupljena je s jednim
tucija broji osamdesetak najjačih institucija diljem članom, Šumarskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu.


ZNANSTVENI SEGMENT Generalne skupštine


Znanstveni programski okvir Generalne skupštine
obuhvatio je Znanstveni skup, fokusiran na tematska
područja divizija i Okrugle stolove na temu “Biti spreman
za Sedmi istraživački okvirni program” (eng. 7th
Research Framework Programme, 7FP) i “Europska
tehnološka platforma” (eng. Forest-Based Sector Tehnology
Platform, FTP). Zavidnoj razini događaja pridonio
je i velik odaziv mjerodavnih stručnjaka i znan


stvenika iz raznih područja znanosti (približno 90) iz
20 europskih zemalja (Švedska, Irska, Norveška, Francuska,
Njemačka, Belgija i ostale), uključujući i Republiku
Hrvatsku, koji su predstavljali svoju instituciju ili
organizaciju, članicu InnovaWooda-a (Nacionalni istraživački
instituti, Nacionalni instituti za drvo i namještaj,
Šumarski fakulteti, nacionalna Udruženja drvoprerađivača,
FAO i ostali).


ZNANSTVENI SKUP


Republiku Hrvatsku zastupao je prof. dr. sc. Ivica
G rba c , čije je aktivno sudjelovanje, u okviru tematskog
područja druge i pete divizije, usmjereno na hrvatski
doprinos europskom transferu znanja, kao i utvrđivanja
mogućnosti, perspektive budućeg sudjelovanja
i osiguranja potrebitih preduvjeta za uspješno sudjelovanje
RH u Okvirnim istraživačkim programima Europske
Unije (U daljnjem tekstu: EU).


Prof. dr. sc. Ivica Grbac održao je dva izlaganja na
temu: “Šumarstvo i industrijska prerada drva Republike
Hrvatske u 21. stoljeću” i “Održivi razvoj industrijske
prerade drva Republike Hrvatske”.


Svojim prvim izlaganjem na temu “Šumarstvo i
industrijska prerada drva Republike Hrvatske u 21. stoljeću”
predočio je razvojni scenarij strateški važnih
gospodarskih grana RH, šumarstva i industrijske prerade
drva, koje su “ekološku prihvatljivost i ekoučinkovitost
u ekosustavnom gospodarenju prihvatile kao koncepciju
svog održivog razvoja”.


Između ostaloga, prof. dr. sc. Ivica Grbac o sektoru
šumarstva RH rekao je sljedeće:


“Š . . Ć Šumarska tradicija u Republici Hrvatskoj
postoji više od 240 godina i svoj razvoj je uvijek temeljila
na svijesti i shvaćanju šuma kao važnog ekološkog
ŠUMARSKI LIST 3-4/2006 str. 70     <-- 70 -->        PDF

čimbenika u funkcionalnom smislu održivosti a ne
samo sirovinske osnove, što je u Europi prava rijetkost.
Danas na početku 21. stoljeća, ovom granom se
gospodari na osnovi Zakona o šumama, na istim temeljima
tradicije ali nadograđenim novim razvojnim prioritetima:
intenziviranje znanstvenih istraživanja, tehničko-
tehnološkog razvoja i znanja te stvaranje platforme
za međunarodni transfer know-howa.”


Izlaganjem na temu “Održivi razvoj industrijske
prerade drva Republike Hrvatske” predočene su razvojne
smjernice i strateške aktivnosti industrijske prerade
drva RH danas u društvu znanja, inovacija i istraživanja
te informacija i visoke tehnologije:


“Š . . Ć strateške aktivnosti usmjerene su na prioritetna
područja: Poslovna uporaba informacijsko-komunikacijske
tehnologije (ICT); Promicanje održive
okoline; Inovacije i razvoj novih proizvoda i Razvoj
kadrova i sustava obrazovanja”.


Sveobuhvatna globalizacija, kao i druge fundamentalne
promjene, čiji će se dinamizam dalje ubrzavati u
idućim godinama, proširio je listu smjernica i prioriteta
razvojne politike industrijske prerade drva RH, što i vidimo
po sljedećim riječima prof. dr. sc. Ivice Grbca:


“Š . . Ć usmjerenost prema sustavnom ulaganju u područja
interdisciplinarnih istraživanja i razvoja znanja,
ulaganje u nove tehnologije i tehnološke inovacije
te dizajn i vizualne komunikacije.”


Stručna izlaganja prof. dr. sc. Ivice Grbca u cijelosti
su objavljena na službenoj stranici InnovaWood-a
(www.innovawood.com).


Unutar istog tematskog područja, odnosno druge
divizije, posebno je interesantno izlaganje dr. Jos
Evertsona (InnovaWood, Irska) na temu “Inovativne
performanse u zemljama EU”, kojim je odgovorio
na pitanja zašto i koliko je inovativnost važna u svim


Slika 1. Indeks kretanja inovativnosti ukupne industrije zemalja
EU25, EU15, Japana i SAD-a EU25 = indeks 0.00
Izvor : Presentation, Jos Evertson, IV General Assembly, Roma


područjima znanosti i industrije, prikazao trenutnu
poziciju zemalja EU (EU25) u globalnom okruženju
inovativnosti, a time i njihove konkurentnosti te ukazao
na važnost sudjelovanja zemalja u okvirnim istraživačkim
programima.


Gledajući inovativnost na razini ukupne industrije
EU25, istraživanje irskog znanstvenika je pokazalo da
se na vrhu europske ljestvice inovativnosti nalaze Finska,
Švedska i Njemačka. U zadnje tri godine zemlje
EU25 zaostaju za zemljama EU15 (stare zemlje članice
EU) i svjetskim silama Japanom i SAD-om (Slika 1).


Istraživanje inovativnosti po gospodarskim djelatnostima
EU25 (Europska statistička klasifikacija gospodarskih
djelatnosti = NACE, eng. Nomenclature of
Economic Activities in the European Communitiy), na
uzorku od 25 gospodarskih djelatnosti, pokazalo je
najvišu razinu inovativnih performansi u sektoru ICT,
Informacijsko-komunikacijska tehnologija, dok recimo
sektor DD20, Drvo i proizvodi od drva, zauzima
nisko 20 mjesto.


Na razini sektora DD20, vodeće zemlje po inovativnosti
su Finska, Njemačka i Austrija. Španjolska,
Poljska, Rumunjska bilježe trend opadanja, dok recimo
Slovenija, Mađarska i Češka Republika nastavljaju
s trendom rasta na području inovativnosti.


Iz niza zanimljivih i kvalitetnih izlaganja unutar tematskog
područja prve divizije, izdvajamo stručno izlaganje
dr. Adriana Whiteman (FAO, Italija), zbog inovativne
komponente, na temu “Globalno tržište šumskim
proizvodima”, unutar kojega je uz osvrt na globalno
i europsko tržište proizvodima od drva, analizirao
višefunkcionalnu komponentu sektora šumarstva s naglaskom
na sporedne šumske proizvode i širok spektar
općekorisnih funkcija vezanih za šumarstvo (turizam,
lovstvo, rekreativne aktivnosti i ostalo) a koje sve više
dobivaju na važnosti.


Izlaganje talijanskog stručnjaka potvrdilo je i ukazalo
na neke nove trendove u području šumarskog sektora:
strateška partnerstva i kooperacija, globalni trend recikliranja,
komercijalizacija i porast važnosti nedrvne
komponente šuma, oživljavanje konkurentnosti zemlje
stavljanjem težišta na istraživanje i trening te povećanje
važnosti marketinga i inovativnosti.


Zemlja najviše orijentirana prema iskorištenju nedrvne
komponente šuma je Kanada te istu koristi u području
farmacije, prirodne kozmetike ili proizvodnje
esencijalnih ulja.


Kako je pitanje klimatskih promjena nesumnjivo
jedan od najznačajnijih problema globalnog okoliša, a
sve pojave posljedica istih, utjecat će na poljoprivredu,
šumarstvo, biološku raznolikost i tehničke sustave,
iz tematskog područja pete divizije izdvajamo izlaganje
prof. Jan-Henrik Hübnera (Šumarski fakultet,
ŠUMARSKI LIST 3-4/2006 str. 71     <-- 71 -->        PDF

Hamburg) na temu “Utjecaj trgovine emisijama na industrije
bazirane na šumskom sektoru”.


Izlaganje je dalo uvid u politiku zaštite klime s naglaskom
na mehanizam trgovanja emisijama stakleničkih
plinova te pripadajuće nacionalno i zakonodavstvo
EU (Green Paper COM (2000) 87, Commission
Decision 2004/156/EC, Commission Regulation (EC)
No 2216/2004 i ostalo) posebno obrađujući direktivu
2003/87/EC, poznatiju pod imenom European Union
Emission Trading Scheme (EU ETS), kojom je definiran
sustav trgovanja emisijama.


Protokol iz Kyota uveo je takozvane “fleksibilne
mehanizme” dizajnirane sa svrhom minimizacije ukupnih
troškova provedbe istoga.: mehanizam trgovine
emisijama (eng. International Emission Trading, IET),
mehanizam zajedničke provedbe (eng. Joint Implementation,
JI) i mehanizam čistog razvoja (eng. Clean Development
Mechanism, CDM).


Program trgovine emisijama u EU službeno je započeo
1. siječnja 2005. godine i za sada obuhvaća samo
emisiju ugljičnog dioksida kao najvažnijeg stakleničkog
plina, iz četiri djelatnosti, uključujući papirnu
industriju. Trgovanje emisijama omogućuje industrijaliziranoj
zemlji (Uspostavljen mehanizam trgovanja
emisijama u npr. Norveškoj, Japanu i Kanadi) da proda
drugoj zemlji viškove prava stečenih putem smanjenja
vlastitih emisija iznad praga na koji se obvezala. Od
ukupno dozvoljene količine emisije stakleničkih plinova
pojedina država određuje dio koji ulazi u EU ETS.
Cjelokupni plan raspodjele emisija u okviru EU ETS


programa za pojedinu zemlju naziva se Nacionalni alokacijski
plan (eng. National Allocation Plan, NAP).


Iz izlaganja prof. Hiibnera izdvojit ćemo i prikaz
kretanja cijene na europskom tržištu emisija, na koju utječu
i tvrtke sa značajnim tržišnim udjelom. Npr., u papirnoj
industriji 45 % tržišnog udjela ima pet najvećih
svjetskih proizvođača iz zemalja Finske i Švedske:
SCA, UPM-Kymmene, Stora Enso, M-real i Norske
Skog. Prve probne transakcije zabilježene su početkom
2004. godine i cijena je bila na razini 13-14 €/tC02. Tijekom
godine cijena je varirala i u rujnu dolazi na razinu
oko 9 €/tC02. Polovinom 2005. godine cijena se stabihzirala
na 20 €/tC02.


Nakon što Europska Komisija (U daljnjem tekstu:
EK) odobri sve nacionalne planove u trgovini će sudjelovati
oko 12 000 raznih industrijskih postrojenja i
elektrana.


U svrhu omogućavanja i poticanja transfera znanja i
tehnologije između zemalja, znanstveni skup imao je i
dio fokusiran na šire predstavljanje instituta, organizacija
ili udruženja, članica InnovaWood-a. Unutar ovoga
dijela Skupa sudionici su se upoznali s radom inih
članica InnovaWood-a, kao što su npr., francuski Centar
za transfer tehnologija, Centre Technique du Bois et
de l’Ameublement (CTBA), Talijansko udruženje drvopreradivača,
Federlegno - Arredo, španjolski Institut
za drvo i namještaj, Instituto tecnológico del mueble,
Madera, embalaje y afines (AIDIMA) i navedimo
članicu zemlje domaćina, talijanski Nacionalni centar
za znanstvena istraživanja.


OKRUGLI STOL
“Biti spreman za Sedmi okvirni program ŠFP7Ć 2006–2010”


S obzirom na brzinu proizvodnje znanja i silinu razvoja
novih tehnologija, težište Znanstvenog skupa stavljeno
je na poticanje znanja i napredak tehnologija, gdje
je nužno podržati i ojačati istraživanje radi društvenih,
ekonomskih, ekoloških i industrijskih izazova koji su
pred Europom, a sveukupni cilj je održivi razvoj.


Upravo su Okvirni programi
(eng. The EU’s Framework Programme
for Research and Technological
Development) temeljni
instrumenti provedbe zajedničke
politike zemalja EU, namijenjene
poticanju istraživanja i tehničkog
razvoja. Programi pomažu pri organizaciji
suradnje između sveučilišta,
istraživačkih centara i industrije
(uključujući mala i srednja
poduzeća) te pružaju financijsku
podršku za njihove zajedničke pro


Slika 2.


Okrugli stol “Biti spreman za Sedmi okvirni program”
pružio je priliku nazočnima, nositeljima europskog
znanstveno-tehnologijskog razvoja (jedan od
ključnih čimbenika društvenog i gospodarskog razvoja
svake zemlje) uvid u strukturu Sedmog okvirnog programa
i mogućnosti pravovremenog kreiranja učinko


jekte (Slika 2).Slika 2. Proračun Okvirnih programa EU (u mld. €)


Izvor : Presentation, Dr Sean McCarthy, IV General Assembly, Roma
ŠUMARSKI LIST 3-4/2006 str. 72     <-- 72 -->        PDF

vitog financijskog i strukturnog okruženja s ciljem poboljšanja
kvalitete učešća vlastite zemlje u FP7.


Sedmi Istraživački okvirni program za razdoblje
od 2007. do 2013. godine pod naslovom “Izgradnja
europskog područja znanja za rast”, bit će potpuno
operativan od 1. siječnja 2007. godine. Oblikovan je
tako da nadograđuje dostignuća svog prethodnika
(FP6) u pogledu Europskog istraživačkog područja,
usmjerujući ih dalje prema razvoju gospodarstva i
društva znanja u Europi.


Program pruža novu snagu koja bi trebala povećati
europski rast i kompetitivnost, oslanjajući se na znanje


kao najveći europski resurs. Također naglašava istraživanje,
smatrajući da je takav temelj bitan za potrebe
europske industrije kako bi joj se pomoglo da postane
međunarodno konkurentna, a u nekim segmentima i
svjetski predvodnik.


Kako su izlaganja na temu Okruglog stola “Biti
spreman za FP7” dala opći prikaz Sedmog okvirnog
programa, sadržaj ovoga segmenta članka ponudio je
opći osvrt. Prethodno navedeno vrijedi i za sadržaj sljedećeg
segmenta članka.


OKRUGLI STOL “Europska tehnološka platforma”


Glavne teme (devet) predložen za aktivnosti Sedmog
okvirnog programa oslanjaju se, među ostalim
izvorima, na rad različitih “Europskih tehnoloških
platformi” te iniciraju uspostavljanje “tehnoloških
platformi” svih sektora, uključujući šumarski sektor i
industrije bazirane na njemu, u cilju razvoja i promocije
europske industrije.


Izlaganja na temu Okruglog stola
predstavila su Europsku tehnološku
platformu šumarskog sektora
(FTP), prikazala trenutni status, kao
i razvojni program (Slika 3).


FTP predstavlja sveobuhvatnu
procjenu kojom će se nastojati kodirati
ključ čimbenika izazova i
mogućnosti za pokretanje šumar


skog sektora


Vizija temeljena na uviđanju da će europska ekonomija,
društvo i razvoj biti neprekidno izloženi glavnim
izazovima kao što su npr., porast zanimanja za klimatske
promjene, više održivi menadžment i uporaba šumskih
resursa i održivost energetskih resursa, definirala je
pet strateških ciljeva s pripadajućim područjima istraživanja
u svrhu njihova ostvarenja:razvoj inovativnih proizvoda za promjenjivo tržište
i potrebe kupaca;

razvoj inteligentnih i učinkovitih proizvodnih procesa
uključujući reduciranu energetsku potrošnju;

povećanje raspoloživost
raspoloživostraspoloživosti
ii i
ii uporab
uporabuporabe
ee šumsk
šumskšumske
ee bioma
biomabiomase;

upoznavanje multifunkcionalnosti šumskih resursa
i održivog gospodarenja;

poboljšanje komunikacije s javnošću i tvorcima politike.
Slika 3. Razvojni plan Europske tehnološke platforme šumarskog sektora


Konkretni zaključci Znanstvenog skupa i zajednički
zaključak Okruglih stolova bit će naknadno usvojeni
i objavljeni na službenoj Internet stranici Inno-
vaWood-a.


Nakon analize pristiglih mišljenja i sugestija aktivnih
sudionika Znanstvenog skupa, zaključci će tijekom
mjeseca ožujka biti određeni i dani na razmatranje članicama
organizacije.


Prof. dr. sc. Ivica Grbac
Renata Ojurović dipl. ing.