DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2006 str. 64     <-- 64 -->        PDF

L’ITALIA FORESTALE E MONTANA
(Časopis o ekonomskim i tehničkim odnosima –
izdanje talijanske Akademije šumarskih znanosti – Firenze)


Iz broja 6. studeni-prosinac 2005. izdvajamo:


zdvajamo:
Francesco Iovino : Studijski dan – Šuma – Istraživanje
– Kultura


22. studenog 2005. godine u velikoj dvorani Sveučilišta
Firenze održan je Studijski dan, radnim naslovom
šuma – istraživanje – kultura, koju su organizirali
učenici Orazia Ci anc ija, urednika ovog časopisa, prigodom
njegovog 70. rođendana. Pokrovitelj ove manifestacije,
na kojoj je sudjelovalo preko 50 znanstvenika
iz cijele Italije, bilo je Sveučilište Firenze i Akademija
šumarskih znanosti.
Ispred grupe organizatora Studijskog dana (Susanna
Nocentini, Giuliano Menguzzato, Federico
Maetzke, Luigi Portoghesi, Piermaria Corona
i Marco Marchetti) uvodno izlaganje dao je Francesco
Iovino. U svom izlaganju objasnio je razlog
naziva Studijskog dana. To su tri teme na kojima se
razvijala znanstvena misao i intenzivna aktivnost profesora
C ia n ci a, koja je ostavila dubok trag u razvoju
šumarske struke u Italiji. Mnogi argumenti njegovih
postavki inicirali su široke rasprave, koje su prešle nacionalnu
granicu. Za njega je šuma pravni subjekt a ne
objekt; šuma ima dušu; zadatak šumarstva je održati
biološku raznolikost; šumarstvo treba biti blisko prirodi
i po uzoru na prirodu, to jest naturalističko šumarstvo,
ali istovremeno i sustavno.


Na osnovi razvoja šumarske misli i novih postavka
u šumarstvu, Ciancio označava jedan potpuno nov način
interpretiranja šume i gospodarenja šumom. Da bi
to učinio, on iz osnove mijenja znanstveni obrazac odnosa
i na odnosu te prave znanstvene revolucije stvara
osnovu za utemeljenje sustavne vizije u šumarstvu.
Ključ te promjene sastoji se u smatranju šume složenim
biološkim sustavom koji se ne može svesti u okvire
ograničenih obrazaca. Polazeći od tih pretpostavki,
koncipirana je i uređena te javnosti predstavljena
teorija modularnog sustava. On se zasniva na algoritamskoj
koncepciji zahvata, od kojih svaki poboljšava i
uključuje prethodni u zajedničko djelovanje.


Slijedeći čvrstu, logičnu povezanost, profesor Ciancio
razvio je projekt alternativnog istraživanja, koje
proizlazi iz krize koja je prožimala šumarsku misao, istraživački
rad i djelovanje u šumarstvu. Šuma nije
aglomeracija stabala, već cjelina, sustav u kojem svaka
komponenta ima određeno značenje i određenu ulogu.
Dosadašnje šumarstvo, sastavljeno od dvije komponente,
šuma i čovjek, treba prijeći na šumarstvo sastavljeno
od tri komponente: šuma, čovjek i ambijent.


Sigurno je, kaže autor, da se svi neće složiti sa postavkama
profesora Ciancia koji kaže: “bolje je zdravo
suprotstavljanje nego jalovi dogmatizam, jer znanost


treba biti revolucionarna, a kritike samo daju snagu za
veći entuzijazam”.


Na kraju svog izlaganja F. Ionvino je u ime svih
nazočnih zahvalio profesoru Cianciu na velikom doprinosu
koji je dao i koji će se nastaviti za napredak šumarske
struke Italije.


Lorenza Colletti : Aktivnosti EU u suzbijanju
šumskih požara


Po statistici EU svake godine više od 40.000 požara
opožari oko 500.000 ha površine. Ovo se posebno odnosi
na zemlje Mediterana, gdje požar prouzročuje značajne
štete ekološkog, ekonomskog i socijalnog karaktera.
2003. godine zbog najnepovoljnijih klimatskih uvjeta u
posljednjih 30 godina opožareno je preko 700.000 ha,
od čega 400.000 otpada na Portugal. Devastirane su
mnoge vrijedne površine, od kojih mnoge pripadaju
mreži Natura 2000.


Propisi EU ne predviđaju jednu zajedničku šumarsku
politiku, te gospodarenje šumama spada u isključivu
nacionalnu nadležnost. No, unatoč tomu, EU
je poduzela niz aktivnosti u pomaganju nacionalnim
programima u borbi protiv požara u svim fazama: preventivi,
gašenju i obnovi opožarenih površina. Strategija
šumarske politike EU u okviru koncepta, “održivog
gospodarenja šumama”, pridaje veliku važnost
ovim problemima i potrebi razvijanja zajedničke aktivnosti
u suprotstavljanju požarima. Prve zajedničke aktivnost
preventivnog karaktera donesene su Uredbom
(CEE) br. 3529/86 još 17. studenoga 1986. g., a odnose
se na protupožarnu infrastrukturu.


Uredbom (CEE) br. 2158/92 od 23. srpnja 1992.g.,
ustanovljena je shema kojom se uvodi monitoring i
evidentiranje svih požara unutar EU, njihovih uzroka,
veličine, šteta i dr. Primjena ove Uredbe završena je
2002. g., ali su njene inicijative uvrštene u nove uredbe
za razdoblje od 2003–2006. g. Nova shema uvedena je
Uredbom Europskog parlamenta br. 2152/2003 od 17.
studenog 2003. g., a odnosi se na monitoring šuma i
ambijentalnih interakcija unutar EU (“Forest Focus”)
koji su praćeni nizom odredbi i programa.


“Forest Focus” ima integralni pristup zdravstvenom
stanju šuma i zasniva se na rezultatima i iskustvima koji
su doneseni prethodnim uredbama i naglašava temeljnu
ulogu šume u zaštiti okoliša. Sredstva koja su u obliku
dotacije odobrena “Forest Focus” su simbolična i iznose
svega 65 milijuna Eura, od kojih se samo 9 milijuna
može koristiti za preventivne mjere koje se sastoje iz:monitoringa i skupljanja podataka za Informativni
europski sustav o šumskim požarima,

zaštite od požara financiranjem izrade protupožarnih
pojasa, vodnih stanica i sl. i