DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2006 str. 63     <-- 63 -->        PDF

obrađivane materije za vlastita istraživanja ili druge potrebe,
što je i cilj izdavanja monografije.


U uvodu glavni urednik naglasio je namjenu monografija
“Poplavne šume u Hrvatskoj”. Namijenjena je
ponajprije šumarskim stručnjacima i studentima, ali i
drugima koji se u bilo kojem dijelu svoga rada dotiču
poplavnih područja. Tu mislimo uglavnom na stručnjake
iz vodoprivrede, elektroprivrede, poljoprivrede, ribarstva,
a posebno na ekologe i biologe u širem smislu,
odnosno djelatnike u zaštićenim prirodnim područjima
u nizinskom dijelu Hrvatske. Sigurni smo da će monografija
pobuditi njihovo zanimanje i olakšati im shvaćanje
postanka, razvoja i poglavito gospodarenja poplavnim,
ali i drugim šumama”. Kao potvrda tako široke
namjene slobodni smo objaviti da je Tihomir Flori j
a n čić dr. vet. u doktorskoj disertaciji “Epizootiološka
istraživanja fasciloidoze jelena običnog u istočnoj Hrvatskoj”
koju uskoro brani na veterinarskom fakultetu u
Zagrebu, već, vjerojatno prvi, koristio monografiju.


Sam čin promocije monografije “Poplavne šume u
Hrvatskoj” događaj je koji će se dugo pamtiti. Oko 250
sudionika okupilo se u Novinarskom domu u Zagrebu.
Predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti,
akademik Milan Moguš komentirao je da se ne sjeća
da je na nekom sličnom skupu sudjelovalo pet akademika,
“najviše dva”, a ovdje je uz predsjednika bio glavni
tajnik akademik Slavko C v j e t n ić , zatim tajnik Razreda
prirodnih znanosti akademik Branko Sokač i akademici
Jakša Barbić i Slavko Matić. U ime Ministarstva
poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva
na promociji je sudjelovao državni tajnik Herman
Sušnik.


U ime izdavača promociju monografije otvorio je
Predsjednik uredničkog vijeća akademik Slavko Matić.
Posebno je istaknuo “Ponosimo se, što smo tijekom
240 godina postojanja organiziranog šumarstva u
Hrvatskoj, uspjeli gospodarenjem unaprijediti i održati
šume u prirodnoj strukturi i na prirodnim staništima”.
U ime suizdavača skup su pozdravili Zamjenik direktora
“Hrvatskih šuma” Božidar Longin i Pročelnik
gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo grada Zagreba
Darko Vuletić. Glavni urednik dr. Joso Vuke
l i ć nadahnuto je uz 56 projiciranih ilustracija prikazao
monografiju po poglavljima i upoznao skup sa
32 autora svih 27 radova. Izlaganje je često prekidano
burnim aplauzom u znak odobravanja i čestitanja na
učinjenom. U ime recenzenata o visokoj znanstvenoj
razini monografije govorio je dr. Vladimir Beus, profesor
na Šumarskom fakultetu u Sarajevu. Poslije promocije
u neformalnim razgovorima izrečeno je puno
pohvala, na primjer: “Ova monografija je znanstveni
prikaz čarolije prirode” i druge.


Važnost tiskanja monografije “Poplavne šume u
Hrvatskoj” osim neposredno za šumarsku struku, mo


žemo procijeniti i prema pisanju nekih časopisa neposredno
nakon promocije. Tako Verica Sikora, predsjednica
Pres-centra za okoliš Hrvatske u Glasu lova i
ribolova (32, 2006) piše: “ Tko nije barem jedno jutro
dočekao u baranjskim šumama ne zna što je čarolija...
Tako je opisao baranjske ritske šume glavni urednik
monografije prof. dr. Joso Vukelić na promociji
“knjige nad knjigama”. Kažu sudionici promocije da
toliko emocija i šumarskog nadahnuća davno nije bilo,
jer osim znanstvenog prikaza naše su poplavne šume,
predstavljene kao najveći fenomen i blago koje moramo
sačuvati za budućnost”. Marijan Lekić, glavni
urednik, u Lovačkom vjesniku (1–2, 2006) piše “Glavni
urednik dr. Joso Vu ke l i ć podsjetio je kako se rijetko
koji grad, kao Zagreb, može pohvaliti da se na njegovu
području, u Novom Zagrebu, na obalama Save i jezera
Bundek nalazi izuzetno lijepa, sačuvana i njegovana
poplavna šuma bijele topole, koju bi zasigurno poželjele
sve svjetske metropole. On je upozorio gradonačelnika
Zagreba da se o tome treba voditi računa kod uređenja
Bundeka, što je popraćeno burnim pljeskom”.


Monografija je s oduševljenjem primljena u svijetu.
Glavni urednik dr. Joso Vukelić primio je pisma od
uvaženih znanstvenika dr. Emila D ist er a profesora
fakulteta za hidrotehniku iz Karlsrue; dr. Kurta Z u h ri g
el a profesora šumarskog fakulteta iz Beča; dr. Emila
Klimo sa šumarskog fakulteta iz Brna; dr. Martina
S c h n e i d e ra iz Organizacije za zaštitu prirodne baštine
Njemačke i drugih, u kojima izražavaju svoje divljenje
i naglašavaju da se rijetko koja zemlja može pohvaliti
znanstvenim i u isto vrijeme visoko stručnim
praktičnim radom u šumarstvu, tiskanjem znanstvene
monografije “Poplavne šume u Hrvatskoj” to je učinjeno
dostupnim širokoj svjetskoj javnosti.


Na kraju skupa povodom promocije monografije u
Novinarskom domu, rečeno je da je šumarska struka –
“Hrvatske šume”, Šumarski fakultet sveučilišta u Zagrebu,
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, znanstveni
centar Vinkovci, Šumarski institut Jastrebarsko i
Akademija šumarskih znanosti u Zagrebu do sada izdala
sedam monografija: “Šume u Hrvatskoj” (1992),
“Silvae nostrae Croatiae” (1994), “Slavonski hrastici”
(1996), “Hrast lužnjak u Hrvatskoj” (1996), “Obična
jela u Hrvatskoj (2001), “Obična bukva u Hrvatskoj”
(2003) i “Poplavne šume u Hrvatskoj” (2005), te je
preporučena sljedeća zadaća – izdanje monografije o
priobalnim šumama u Hrvatskoj. Svima koji preuzimaju
novi projekt želimo puno uspjeha u radu, s veseljem
očekujemo istu.


Mr. sc. Pavle Vratarić