DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2006 str. 62     <-- 62 -->        PDF

Monografija najavljuje jasniju perspektivu očuvanja
prirodnosti hrvatskog poplavnog područja, očekuju se
najavljeni dogovori svih koji odlučuju o prostoru, očito
da šumare ovako znanstveno naoružane više nitko
neće moći preskakati.


Očuvanje genetske raznolikosti šumskih vrsta osnova
je potrajnog gospodarenja. Promjene hidroloških
uvjeta, uzrokom su teškoćama u obnovi poplavnih
šuma. Europska crna topola u nas i u Europi smatra se
vrstom u nestajanju. Očuvanje genofonda crne topole
javlja se kao prvorazredan zadatak. U Hrvatskoj se s
radovima na očuvanju genofonda europske crne topole
metodom ex situ započelo još 1993. godine. Procjenjuje
se da bi kolekcija od 400–500 klonova europske crne
topole iz Hrvatske zadovoljila zahtjeve očuvanja
genofonda ove vrste.


Radovi u monografiji imaju značajnu praktičnu vrijednost,
posebno u poglavlju koje razmatra problematiku
uzgajanja poplavnih šuma. Obrađeno je područje
pomlađivanja i njege šuma poplavnog područja, s opisom
šumskouzgojnih zahvata, zatim sjemenarstvo i rasadničarstvo
te osnivanje šumskih kultura i plantaža
topola, vrba, poljskog jasena i crne johe.


Poplavne šume bogate su životom, tu je zastupljena
brojna i raznolika flora i fauna, uz ta bogatstva ide i


ČIT=Č topole


mnogobrojna, opisana, štetna entomofauna (na topolama
i vrbama dolaze 183 vrste štetnika različitih značenja).
Prikazane su gljivične bolesti šumskih vrsta
drveća ovog područja, kao i štete koje mogu činiti sitni
glodavci i divljač.


Bibliografija sadrži popis 580 domaćih i stranih izvora
koji su korišteni u istraživanjima, pripremi i pisanju
tekstova za monografiju. Ovaj popis zasigurno će
olakšati rad budućim istraživačima fenomena poplavnih
šuma.


Bogatstvo monografije, uz potvrđene znanstvene
tekstove, su izvanredne ilustracije, u obliku: fotografija,
karti, crteža i grafikona, koji zorno u dubinu problematike
uvode čitatelja i često su nezamjenjivi tumači terenskih
zbivanja. Ukupno su objavljene 282 ilustracije, od
toga 206 fotografija, 32 karte, 17 crteža i 27 grafikona.
Svako poglavlje otvara posebna fotografija, koja uvodi
čitatelja u područje koje se obrađuje u poglavlju. Tako
kompozicijski uređen tekst i ilustracije privlače čitatelja,
omogućuju mu lako razumijevanje područja za koja
ne treba nužno biti specijalist, i upućuju ga na korištenje


Slika 8. Iskorištavanje pijeska na Dravi s,...o.Č,«„.:p,;:„.;:;p,.:.::„..r