DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2006 str. 61     <-- 61 -->        PDF

7Č,L.,č:„Č


poplavnim šumama u Europi. Detaljno je prikazana rasprostranjenost
poplavnih šuma na sedam zemljovida u
prilogu. U dijelu koji opisuje povijesna događanja, sa
različitih motrišta (isušivanje za potrebe poljodjelstva,
skraćivanje plovnih putova rijeka i drugo) u području
poplavnih šuma, utvrđuje se da je vrijedno zapaziti, kako
je šumarska struka dobro postupila u gospodarenju
ovim šumama, održavši njihovu prirodnost i visoku
gospodarsku vrijednost.


Posebnost poplavnih šuma su vrlo intenzivne razvojne
promjene. Monografija nas dinamički, takoreći
kao u romanu, napeto vodi kroz životne promjene kopnenog
dijela prikazom erozivnog djelovanja rijeke,


tČ Snopovi trske za tvornicu tršćanih ploča u
Zlatnoj gredi (1965)


premiještanja materijala, stvaranja novih aluvijalnih
površina, na kojima se prirodno pojavljuju malati i razvijaju
sastojine, krajolik potpuno mijenja sliku, uz
pedogenetske procese i sukcesiju vegetacijskog pokrova
stvaraju se nova staništa, koja prihvaća i naseljava
ostali, posebno opisani, živi svijet.


Općenito, daleko su veće općekorisne od gospodarskih
vrijednosti šuma. Kod poplavnih šuma, posebno
je naglašeno korištenje šuma kao retencijskog prostora
za zadržavanje visokih vodnih valova; značenje šume
u opskrbi pitkom vodom; bioraznolikost poplavnog
područja, s bogatstvom ukupne mase raslinja, radi prirodnog
natapanja, omogućuje razvoj i bogatstvo životinjskog
svijeta na tom području; i drugo. Izračunata je
vrijednost općekorisnih funkcija poplavnih šuma u Republici
Hrvatskoj u visini 5,43 milijarde € , a vrijednost
drva na tom području 0,94 milijarde € .


Šumari i svi ljubitelji prirode, koristit će monografiju
kao snažno oružje u borbi za očuvanje prirodnosti
hrvatskog poplavnog područja. Navedeni su brojni primjeri
pogrešnih odluka, iz povijesti ovog područja, te
negativnih posljedica nakon različitih vodotehničkih
zahvata, kada se spušta razina dna korita rijeke, što
izaziva pad razine podzemnih voda i sušenje šuma.


Slika 4. Ambijent poplavnih šuma


"LiiMm;p,.„, j šumi