DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2006 str. 56     <-- 56 -->        PDF

Slika 2. Kako ne pravi sam duplju u trulom drvetu, redovito za
gniježđenje koristi tuđe duplje, čiji otvor obzidava blatom,
podešavajući ga svojoj veličini i sigurnosti.


Izvor: Durrel 1990.


OBLJETNICE


VITEZ PRIRODE – JOSIP
U godini kada šumarska struka proslavlja 160 godina
postojanja Hrvatskog šumarskog društva i 130 godina
kontinuiranog izlaženja znanstveno-stručnog i
staleškog glasila Šumarski list, čini mi zadovoljstvo da
ovim značajnim obljetnicama možemo dodati još jednu:
100-godišnjicu smrti velikana pisane riječi i
šumarskog neimara Vinkovčanina Josipa Kozarca,
koji je prije jednog stoljeća, 22. kolovoza 1906. zaklopio
svoje oči u 48-oj godini života. Neposredan povod
za ovo pisanje dale su mi Hrvatske pošte, koje su 21.
ožujka 2006. pustile u opticaj prigodnu poštansku marku
nominalne vrijednosti 1,00 kuna, obilježavajući


100. obljetnicu smrti Josipa Kozarca. Riječ je o tradi-
Slika 3. Ubrani lješnjak uglavljuje u pukotinu kore hrasta, kako bi


ga mogao otvoriti udarcima oštrog kljuna i domoći se


ukusne jezgre.


Izvor: Buch der Vogelwelt 1973.


kamenjaru u degradiranim primorskim šumama (garigi).
Nešto je svjetlije boje perja, smeđih bokova i repom
bez bijeloga.


Od ukupno 375 ptičjih vrsta zabilježenih za Hrvatsku,
na popisu Crvene knjige našlo ih se u različitim
kategorijama ugroženosti gotovo polovica, točnije 180
(Radović i sur. 2003). Na sreću među njima nema
našeg brgljeza – ptice godine 2006.


Alojzije Frković


KOZARAC (1858–1906)
cionalnim nizovima ili pojedinačnim markama, koji se
pod zajedničkim nazivom ZNAMENITI HRVATI pojavljuju
od 17. listopada 1997.1 U ovom potonjem,
osmom po redu nizu, uz Josipa Kozarca, predstavljeni
su: poduzetnik i patricij Riječanin Andrija Ljudevit
Adamić (1766–1828), povjesničar umjetnosti i konzervator
Splićanin Ljubo Karaman (1886–1971) te
još jedan Vinkovčanin, kipar i grafičar Vanja Radauš


Na temelju zaključka Vlade RH od 17. srpnja 1991. o izdavanju
redovitih poštanskih maraka, HPT-e je taj zaključak ostvario 9.
rujna iste godine (redovno izdanje za zračnu poštu Zagreb-Dubrovnik),
pa je na taj način mjesec dana prije proglašenja nezavisnosti
stavljena u opticaj prva poštanska marka RH (Strpić 2005)
ŠUMARSKI LIST 3-4/2006 str. 57     <-- 57 -->        PDF

Slika 1. Šumar i književnik Josip Kozarac
(1858–1906)
Crtež: Zorislav Pleše


(1906–1975). Uspjelo likovno rješenje akademske slikarice
– grafičarke Irene F r a n t a l usredočeno je na
znani Kozarčev portret, u pozadini kojega se nazire
njegova “slavonska šuma” pred dovršni sijek.


Spomenimo još da je marka izdana u arcima od 20
maraka, a izdana je i prigodna omotnica prvog dana
(FDC). U tehnici višebojnog offseta i u nakladi od


Slika 2. Uspjelo likovno ostvarenje poštanske
marke nominale 1,00 kuna s
likom Josipa Kozarca i slavonske
šume u obradi akademske slikarice
Irene Frantal


200.000 primjeraka marke su tiskane u čakovečkoj tiskari
Zrinski. Kad je riječ o marki s likom Josipa Kozarca
recimo i to da je to prva naša poštanska marka izdana
u samostalnoj i međunarodno priznatoj Republici
Hrvatskoj koja je posvećena jednom domaćem šumarskom
stručnjaku.
POLAZNIK BEČKE VISOKE ŠKOLE ZA KULTURU TLA


Josip Kozarac rodio se u Vinkovcima 18. ožujka
1858. u malograđanskoj obitelji. Rano izgubivši oca,
teret oko odgoja i školovanja malog Josipa preuzela je
samohrana majka, uspjevši da u rodnim Vinkovcima
završi osnovnu školu i gimnaziju. U gimnazijskim klupama
nije bio baš osobit đak, počesto je imao popravke.
Razlog tomu, navest će kasnije u svojoj Autobiografiji,
je “neživotni program”, dominirajući klasični
jezici i njemački, a njeg je više od svega privlačila priroda.
Zbog pokazanog posebnog interesa za prirodne
znanosti (uzori su mu bili Adam Smith i Charles
Darwin), sebe je nazivao “vitezom prirode”, koji je
srastao s prirodom “kao bršljan s hrastom”. S druge
pak strane predavanja prof. Brašnića o Sofoklu,


Shakespeareu i Preradoviću usmjerili su njegovo zanimanje
prema drugom pozivu – književnosti.


Nezadovoljan znanjem što ga je stekao u srednjoj
školi, uz pomoć krajiške stipendije s navršenih 17 godina
kreće na studij šumarskih znanosti u Beč, gdje je
četiri godine kasnije (1879) diplomirao na Visokoj
školi za kulturu tla (Hochschule fur Bodenkultur). U
gimnaziji prosječan đak, u tuđini, studirajući željene
prirodne znanosti, bio je jedan od najboljih studenata.
Što učenje njemačkog jezika u gimnaziji, što četverogodišnje
studiranje u austrijskoj prijestolnici, pridonijele
su nažalost, komentirat će njegovi kritičari, “da je
u svojim djelima dobru šokačku štokavštinu kvario
stranim konstrukcijama”.


GOSPODARSKA JEDINICA “JOSIP KOZARAC”


Okončavši studij i vrativši se u rodne Vinkovce potpuno
se posvetio svom osnovnom pozivu šumarstvu.
Uz Vinkovce, radio je u Vrbanji, Nijemcima, Županji,
Rajiću, Novoj Gradiški, Lipovljanima i opet u Vinkovcima,
neprestano usavršavajući se u praktičnom šumskom
gospodarstvu. “Tijekom svog službovanja Kozarac
je upoznao u detalje slavonsku šumu, koju je
stručno i pjesnički do sada najljepše opjevao u Slavonskoj
šumi (Klepac 1988). Surađujući u Šumarskom
listu, kojem je bio dvije godine urednik (1896–1898),
napisao je i objavio brojne stručne napise vezane uz
pomlađivanje posavskih hrastika (1886), o važnosti


prorjeđivanja (1890), o uzgoju hrastovih sastojina u prvom
razdoblju ophodnje (1897), o naletu jasena u slavonske
hrastike (1898), o proračunu vrijednosti hrastovih
sječina (1898, 1899) i dr. Posebno je značajno njegovo
razdoblje službovanja u državnoj šumariji u Lipovljanima
(1885–1895), gdje je oplodnom sječom
posjekao i prirodno pomladio gotovo tisuću ha starih
šuma hrasta lužnjaka, koje danas – u okviru gospodarske
jedinice nose njegovo ime. Još za života priznat je
kao jedan od ponajboljih šumara, čije su rasprave o
šumama bile poznate mnogim znanstvenicima zapadnoeuropskih
zemalja i Rusije. Prije dva desetljeća (1996)
ŠUMARSKI LIST 3-4/2006 str. 58     <-- 58 -->        PDF

HAZU je o Josipu Kozarcu kao šumaru i književniku toga što treba reći o njegovim stručnim i književnim
održao znanstveni skup, “ali još uvijek ostaje mnogo djelima”.


SLAVONSKA ŠUMA - "ČUDESNA TVOREVINA”


Izuzetno marljiv, pun snage i htijenja “da podigne
ekonomske i kulturne pozicije svoje zemlje na razinu
razvijenih europskih naroda” u tim nastojanjima sputavale
su ga mnoge bolesti, tifus, tuberkuloza, gluhoća i
na kraju prerana smrt. Kao tok mirne slavonske rijeke,
tekao je njegov prerano presječeni život rada i marljivosti.
Kozarčev rad na polju prirodnih znanosti dao je
osnovu cijelom njegovom nazoru na svijet. Prirodoznanstvena
nastojanja odražavala su se i u njegovim literarnim
ostvarenjima, a nasuprot – Kozarac književnik
osjeća se mjestimično i u njegovim stručnim raspravama,
napisat će u uvodniku Kozarčevih sabranih
djela Emil Š t a m pa r u 53. knjizi Pet stoljeća hrvatske
književnosti Matice Hrvatske 1964. g. Ta sprega knji


ževnosti i struke najbolje dolazi do izražaja u njegovoj
najtipičnijoj pripovijetki Slavonska šuma (1888), kao
“do sada najljepši književni i stručni opis šume hrasta
lužnjaka, poljskog jasena, nizinskog brijesta i običnog
graba” (Klepac 1996). Kako kaže Helena Sablić Tomić,
koja potpisuje tekst o Josipu Kozarcu u prigodnom
poštanskom prospektu, za mnoge koji pišu o Slavonskoj
šumi imenuju je “čudesnom tvorevinom” koja
je na najbolji način prikazala protkanost Kozarčeva
bića slavonskim krajobrazom, kao i utkanost prirodnog
ozračja u strukturu njegova bića. Djelom Slavonska
šuma personificirana je ustrajnost, postojanost i mirnoća
slavonskog čovjeka, koji svim vremenima usprkos
ima dovoljno snage i energije duha za novi početak.


TENA – KOZARČEVA NAJLJEPŠA PRIPOVIJETKA


O Kozarčevim književnim djelima pisali su i dali Kesterčanek, Antun Barac, Josip Badalić, Alekkritičke
osvrte August Šenoa, Vjekoslav Klaić, Ansandar
Flaker, Ivo Frangeš i mnogi drugi. Opća je
tun Gustav Matoš, Iso Velikanović, Fran Žaver njihova ocjena da je Kozarac u hrvatskoj književnosti


Slika 4. Naslovnica promidžbenog letka prigodnih poštanskih maSlika
3. Šumski motiv na portalu zgrade Brodske imovne općine u
raka Hrvatske pošte iz ožujka 1996. g. u okviru 8. serijala Vinkovcima
pod naslovom Znameniti Hrvati (Foto: Alojzije Frković)