DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2006 str. 43     <-- 43 -->        PDF

PREGLEDNI ČLANCI - REVIEWS Šumarski list br. 3–4, CXXX (2006), 125-130
UDK 630* 156


JE L I LOVSTVO U SUPROTNOSTI
SA ZAŠTITOM PRIRODE


IS HUNTING IN OPPOSED TO THE
PROTECTION OF NATURE


Tomislav KRZNAR*, Josip ČULIG*, Krunoslav PINTUR*,
Nina POPOVIĆ*, Luka ŠTILINOVIĆ*


SAŽETAK: U ovom članku autori iznose svoj stav kojim nastoje prikazati
da lovstvo nije u suprotnosti sa zaštitom prirode, naprotiv ono može biti, ako
je ispravno shvaćeno i dakako ispravno provođeno, učinkovit djelatan čimbenik
u očuvanju i zaštiti prirode. Ne nastojeći dati sveobuhvatno opravdanje
lovstva, nastojimo prikazati neizostavnost lova kao značajnog čimbenika u
povijesnom razvoju čovjeka, uvažavajući pri tome dio prigovora koji se
upućuju lovu i lovstvu. Možemo reći da je lov jedan od osnovnih čimbenika
čovjekova razvoja kako na biološkoj i evolucijskoj razini, tako i na duhovnom
i kulturnom planu. Danas možemo reći da lovstvo ima značajke ne samo
stručne, praktične, discipline nego i znanstvene značajke jer svoj objekt proučava
temeljem bioloških znanja, poglavito šumarstva, veterinarske medicine,
ekologije i sličnih znanosti u svojoj prirodoznanstvenoj specifičnosti. Opće je
poznato da je i lov, bez obzira na motive, često puta bio instrument devastacije
prirode. Suvremeni način života, u svojem ispravnom obliku omogućuje da
čovjek, koristeći prirodne izvore, od prirode uzme višak koji ona pruža, a da
pri tom ne ugrozi kolijevku svojeg postojanja, ali ni prirodnu cjelovitost. Tada,
smatramo, on ne čini biološki, niti etički neprihvatljivu djelatnost. Suvremeno
lovstvo nudi modus kojim lov nije ni instrumentalno, niti sadržajno element
razaranja, nego je važna poluga očuvanja i zaštite prirode.


K l j u č n e r ij e či : lov, lovstvo, zaštita prirode, teorija lovstva.


UVOD – Introduction


Ukoliko je tema rada postavljena u obliku pitanja, Na prvo pitanje možemo odmah kratko odgovoriti.
tada se očekuje da sadržaj rada bude prezentiran u obliMi
smatramo da lovstvo nije u suprotnosti sa zaštitom
ku potvrdnog ili niječnog odgovora na postavljeno piprirode,
naprotiv ono može biti, ako je ispravno shvaćetanje.
U ovom našem radu potrebno je odgovoriti na još no i dakako ispravno provođeno, učinkovit i djelatan
jedno pitanje koje se nameće: postoji li koji drugi razčimbenik
u očuvanju i zaštiti prirode. Nastojat ćemo
log osim literarnog, koji nas je naveo da naslov upravo prikazati barem neke obrise koji bi bili potvrda izrečetako
oblikujemo? noj tvrdnji. Odgovor na drugo pitanje ostavit ćemo za


sada otvorenim, u namjeri da mu se kasnije vratimo.


Naime, argumentirati naše uvjerenje da lovstvo nije u


suprotnosti sa zaštitom prirode, ne može se izravno do


*
Tomislav Krznar, prof. fil.; ing. lovstva i zaštite prirode.
*
Josip Čulig, dipl. ing. kem. ticati problematike zaštite prirode, već ju promatrati po*
Krunoslav Pintur, dr. vet. sredno u lovstvu i u odnosu na njega. Ta tvrdnja otvara
Nina Popović, dipl. ing. biol
dva nova problema: prvi je sadržajnog, a drugi metodo


*
Dr.sc. Luka Štilinović ?i´ vet.; mr. kem; dipl. ing. bioteh.
loškog karaktera.


Veleučilište u Karlovcu