DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2006 str. 38     <-- 38 -->        PDF

J. Zelić: PRILOG IZRAČUNAVANJU VRIJEDNOSTI DRVA NA PANJU (ŠUMSKA TAKSA) JEDNODOBNIH Šumarski list br. 3–4, CXXX (2006), 113-124
d) Određivanje postotka prirasta vrijednosti jednodobnih
sastojina hrasta kitnjaka različite starosti
Izračunavanjem sadašnjih sječivih vrijednosti (Cn)
kitnjakovih sastojina starosti 80, 85 i 105 godina, te
primjenom zakonske stope izdvajanja za biološku reprodukciju
kao troškova osnivanja prirodnih sastojina
(C0) može se odrediti postotak prirasta vrijednosti (p)


iz formule:


Cn = C0 * 1,0p n, u kojoj je faktor 1,0p ustvari faktor
ukamaćenja (r), to jest


r = 1 + (p/100), odnosno r = (Cn / C0) 1 / n, te


p (%) = 100 * Š(Cn / C0) 1 / n Ć -1


Koristeći vrijednosti (kn/ha) iz Tablice 6. za “nor-
male” modelnih sastojina starosti 80, 85 i 105 godina i
zakonsku stopu izdvajanja za biološku reprodukciju 23
%, kao troškove osnivanja prirodne sastojine, utvrđene
su sljedeće vrijednosti (kn/ha):


n = 80 godina, Cn = 97341 kn/ha,


C0 = Cn * 0,23 = 22388 kn/ha,


ri
ri
85 godina, Cn = 104536 kn/ha,
C0 = Cn * 0,23 = 3 kn/ha,


23 2404
240424043 kn


,
g ina, = 131


n 105 godina, C
CCnn = 131783 kn/ha,


C0 = Cn * 0,23 = 30310 kn/ha,
Utvrđeni faktori ukamaćenja (r) odnosno postotak


prirasta vrijednosti (p) iznose:
r = 1,01854, p = 1,85 % za osamdesetogodišnju,
r = 1,01744, p = 1,74 % za osamdesetpetogodišnju


kitnjakovu sastojinu i
r = 1,01409, p = 1,41 % za stopetogodišnju kitnjakovu
sastojinu.
Pod pretpostavkom da se postotak prirasta vrijednosti
smanjuje sa starošću po logartamskoj funkciji, na temelju
navedenih vrijednosti predlaže se izračunavanje


postotka prirasta vrijednosti po logaritamskoj funkciji:
p = 8,870 – 3,692 log n.
Postotak prirasta vrijednosti (p) po dobi kitnjakove


jednodobne sastojine pokazuje Grafikon 1.


Grafikon 1. Postotak prirasta vrijednosti (p) sastojine hrasta kitnjaka po godinama starosti
Graph 1 Percentage increments of values (p) assotiations of sessile-flowered oak along years ages


e) Određivanje šumske takse (Šn) ili cijene drveta
na panju,te točke pokrića (TPn) ili praga
rentabilnosti za sastojine hrasta kitnjaka
starosti preko 2/3 ophodnje


Za određivanje vrijednosti drveta na panju ili šumske
takse (Šn) potrebno je poznavati troškove iskorištavanja
šuma (En), kao umanjitelj u Barthinoj formuli i
prosječnu profitnu stopu (pn) za određenu starost (n)
sastojine:


Šn = (Cn / 1,0 pn ) – En
Troškovi iskorištavanja šuma za šumsku sastojinu
određene dobi sastoje se od izravnih troškova sječe i iz


rade, izvlačenja i manipulacije drvnim sortimentima na
pomoćnom stovarištu, općih troškova uprave i prodaje
(E0) te zakonskih troškova za biološku reprodukciju
(C0), po jedinici volumena (kn/m3), to jest, En = E0 + C0.


n = 80 godina, Cn 97341 kn/ha,
Cn = 346 kn/m3, p 1,85 %, C0 = 80 kn/m3
n = 85 godina, Cn 104536 kn/ha,
Cn = 346
66 kn/m3
kn/m3kn/m3,
,, p
pp = 1,74 %, C0 = 80 kn/m3
n = 105 godina
godinagodina,, C
CCn = 131783 kn/ha,
C = 405 kn/m3, p = 1,41 %, C0 = 93 kn/m3