DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2006 str. 37     <-- 37 -->        PDF

J. Zelić: PRILOG IZRAČUNAVANJU VRIJEDNOSTI DRVA NA PANJU (ŠUMSKA TAKSA) JEDNODOBNIH . Šumarski list br. 3–4, CXXX (2006), 113-124
Tablica 4. Postotni udjeli klasa drvnih sortimenata kitnjaka po prsnim promjerima stabla
Table 4 Share of classis percentage per degrees of thickness sessile-flowered oak


Prsni promjer


F I II III T.o. Prost. drvo Otpad Ukupno Faktor korekcije


Breast height diameter
d % f


12,5 86,19 10,95 97,14 1,029
17,5 14,99 69,46 13,29 97,74 1,023
22,5 24,46 55,13 15,28 94,87 1,054
27,5 21,16 6,61 25,99 43,20 16,92 113,87 0,878
32,5 11,86 20,60 9,08 19,56 33,67 18,21 112,98 0,885
37,5 13,54 19,69 10,90 5,19 26,54 19,15 95,01 1,053
42,5 3,76 14,72 18,43 12,07 21,81 19,74 90,53 1,105
47,5 8,73 15,40 16,82 12,59 19,48 19,98 93,00 1,075
52,5 12,60 15,58 14,86 12,46 19,55 19,87 94,92 1,053
57,5 15,37 15,26 12,55 11,68 22,02 19,41 96,29 1,039
62,5 17,04 14,44 9,89 10,25 26,89 18,60 97,11 1,030
67,5 17,61 13,12 6,88 8,17 34,16 17,44 97,38 1,027


Na temelju sortimentnih tablica utvrđena je sljede-Množeći aktualne cijene iz Cjenika gotovih šumća
struktura drvnih sortimenata po količini (Tablica 5.) skih proizvoda Hrvatskih šuma po debljinskim razredi-


Tablica 5. Udjeli drvnih sortimenata kitnjaka u bruto volumenu po hektaru (normala)
Table 5 Share of classis in the gross volume of sessile oak per hectare (normal)


Vrsta sort.


F I II III T.o. Prost. drvo Otpad Ukupno Gosp. jed., odjel


Asortiments
m3 9,34 37,32 59,06 32,83 34,80 107,56 64,43 345,34 19b
% 2,70 10,81 17,10 9,51 10,08 31,15 18,66 100,00 “normala” – normal
m3 9,74 41,74 64,67 36,31 34,74 114,62 70,07 371,89 33a
% 2,62 11,22 17,39 9,76 9,34 30,82 18,84 100,00 “normala” – normal


17,65 51,85 72,24 43,81 27,74 112,32 78,88 404,49 22a
4,36 12,82 17,86 10,83 6,86 27,77 19,50 404,49 “normala” – normal


%


ma i klasama drvnih sorimenata utvrđena je strukturna ta-funkciji. Vrijednosnu strukturu u novčanim jedinivrijednost
drvnih sortimenata kitnjaka u neto volumecama
i postocima pokazuje Tablica 6.
nu po hektaru za stvarnu sastojinu i izjednačenu po be-


Tablica 6. Vrijednosni udjeli drvnih sortimenata kitnjaka u neto volumenu po hektaru
Table 6 Valuably shares of classis in netto volume of sessile-flowered oak per hectare


Vrsta sort. F I II III Prost. drvo Ukupno Ukupno Gosp. jed., odjel
Asortiments normala stvarna


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
kn/m3 15833 23619 24717 9205 8113 15854 97341 (95911) 19b (80)
% 16,27 24,26 25,39 9,46 8,33 16,29 100,00


“normala” – normal


kn/m3 16121 26198 27071 10158 8093 16895 104536 (103329) 33a (85)
% 15,42 25,06 25,90 9,72 7,74 16,16 100,00


“normala” – normal


kn/m3 30623 34394 31192 12543 6477 16556 131783 (128004) 22a (105)
% 23,24 26,10 23,67 9,52 4,21 12,56 100,00


“normala” – normal


Kako je vidljivo u Tablici 6., ukupna vrijednost drvZa
određivanje postotka prirasta vrijednosti kitnjanih
sortimenata po hektaru znatno se ne razlikuju u kovih sastojina različite dobi ipak će se kao sadašnja
“normalnoj” modelnoj sastojini (stupac 9) i stvarnoj sječiva vrijednost (Cn) koristiti izračunate vrijednosti
(stupac 10). modelnih “normalnih” sastojina.


Navedena činjenica potvrđuje kako su odabrane
stvarne sastojine blize po distribuciji volumena i vrijednosti
po hektaru modelnim “normalnim” sastojinama.