DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2006 str. 36     <-- 36 -->        PDF

J. Zelić: PRILOG IZRAČUNAVANJU VRIJEDNOSTI DRVA NA PANJU (ŠUMSKA TAKSA) JEDNODOBNIH Šumarski list br. 3–4, CXXX (2006), 113-124
Budući da se u navedenim sastojinama koeficijenti Tarifni nizovi uzeti su iz Osnove gospodarenja za
asimetrije i spljoštenosti približavaju zakonitosti beta-dis-I-II i II bonitet hrasta kitnjaka i dobnog razreda. Pri


tribucije, može se zaključiti kako su blizu “normalnih”.


b) Distribucija volumena hrasta kitnjaka po
debljinskim stupnjevima
Za određivanje volumena sastojine po debljinskim
stupnjevima potrebno je poznavati tarifni niz.


mjenom tarifnog niza po debljinskim stupnjevima
izračunata je distribucija volumena stvarne i izjednačene
distribucije, kako to pokazuju Tablica 3.


Tablica 3. Distribucije volumena po debljinskim stupnjevima po hektaru za kitnjak u odjelima 19b, 22a i 33a,


G.j. “Južna Krndija II”
Table 3
Distribution of volume along ticknees degrees along per hectare for the sessile oak in departments
19b, 22a and 33a, G.j. “Južna Krndija II”


Prsni Konkretan Izjednačeni Konkretan Izjednačeni Konkretan Izjednačeni
promjer volumen volumen volumen volumen volumen volumen
Breast height Concrete Equal Concrete Equal Concrete Equal
diameter volume volume volume volume volume volume
cm


G. j. “Južna krndija II”, M. u. “Južna Krndija II”
19b (80 godina, years) 22a (105 godina, years) 33a (85 godina, years)


Volumen (m3/ha) Volumen (m3/ha) Volumen (m3/ha)


Volume (m3/ha)
Volume (m3/ha) Volume (m3/ha)


12,5 1,47 0,17 2,20 1,20
17,5 10,33 7,63 1,42 3,64 6,00 9,12
22,5 19,40 27,72 8,38 15,34 24,03 25,37
27,5 41,94 49,43 28,56 36,28 38,77 46,67
32,5 76,52 65,43 80,70 61,06 91,07 67,78
37,5 94,12 70,98 105,41 80,11 95,49 80,80
42,5 49,22 61,53 79,66 83,96 48,73 76,01
47,5 44,76 42,13 54,85 68,99 47,46 52,46
52,5 6,58 16,46 18,68 40,81 18,70 12,47
57,5 4,02 4,02 7,61 13,42
62,5 18,26 0,70


E 346,89 345,33 405,00 404,48 372,45 371,88


c) Određivanje vrijednosti drvnih sortimenata
po debljinskim stupnjevima i ukupno po
1 hektaru i volumenu


Strukturna vrijednost drvnih sortimenata utvrđena je
na osnovi aktualnih Sortimentnih tablica (Š t e fa n č i ć ,
A., 1998) za hrast kitnjak i aktualnog Cjenika glavnih
šumskih proizvoda Hrvatskih šuma.


Sortimentne tablice za hrast kitnjak su modificirane
tako da su normativi (postotni odnosi) klasa po prsnim
promjerima stabala kitnjaka iskazani funkcijama parabole
kako slijedi:


Furnirski trupci:


F
p
pp F = -- 82,89
82,8982,896
66 +
++ 4 d – 2 d 2,


2,97
2,972,974 d – 0,02
0,020,022
Pilanski trupci I., , . :


I., II.
II.II., III
IIIIII. klase
klaseklase:
p I 11,243 1,036 d – 0,010 d ,
p II 17,979 + 0,0308 d – 0,007 d 2,
p III 18,591 + 1,274 d – 0,013 d 2,


Tanka oblovina:


+ 8,255 d – 0,159 d 2,
p T.o. = -80,781


Prostorno drvo drvo:


p Pr.d. = 138,512 -4,786 d + 0,048 d 2,


Otpad:


p Otp. = 3,570 + 0,678 d – 0,007 d 2,


Pomoću gornjih matematičkih funkcija utvrđeni su
postotni udjeli sortimentnih klasa po prsnim promjerima
stabla. Budući da zbroj postotnih udjela klasa istog prsnog
promjera nije 1,00, to je utvrđen faktor korekcije (f)
kojim treba umnožiti postotne udjele radi poravnanja.


Modifikacijom originalnih postotnih udjela aktualnih
sortimentnih tablica za hrast, koji nisu izjednačeni,
nije promijenjena ukupna struktura po klasama nego samo
struktura unutar klase po debljinski .


ljinskim
mm stupnjevima
stupnjevimastupnjevima.
Izjednačene postotne udjele sfaktorom korekcije (f)
pokazuje Tablica 4.