DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2006 str. 35     <-- 35 -->        PDF

J. Zelić: PRILOG IZRAČUNAVANJU VRIJEDNOSTI DRVA NA PANJU (ŠUMSKA TAKSA) JEDNODOBNIH . Šumarski list br. 3–4, CXXX (2006), 113-124
Prsni promjeri grupirani su po debljinskim stupnjevima
5 cm, a izjednačenje je obavljeno beta-funkcijom:


N= fšd) = 0,0021765*X Š(d- I5,0f´´´´´* (60,0 - d) ´´"´´Ć za 80 godina


N= f(d) = 0,009951 * XŠ(d- 10,0)>´Č>ČČ* (55,0 -d)´´´´´Ć za 85 godina


N= f(d) = 0,000001165 * XŠ(d- 10,0)Č´Č´Č´ČČ* (65,0 -d)´´´´´Ć za 105 godina


Konkretne i izjednačene distribucije prsnih promjekonkretnih
distribucija prsnih promjera u odnosu na
ra po hektaru prikazuju Tablica 1. normale pokazuje Tablica 2.


Statističke parametre kojima se mjeri odstupanje


Tablica 2. Parametri, kao mjera odstupanja konkretne distribucije prsnih promjera od normalne
Table 2 The parameters, as an aberration measure distribution diameter the breast heights than normal


Aritmet. 3. moment Koefic. 4. moment Koefic.


Prvi eksp. Drugi eksp.


Parametar sredina Median oko sred. asimetrije oko sred. spljošten.


First Second


Parameter Aritmetic Median 3. moment Coeffitient 4. moment Coeffitient


expon. expon.


mean of centre of asymetry of centre of flatness


G. j. “Južna krndija II”, odjel 19b, 80 godina
(M. u. “Južna Krndija II”, compartment 19b), 80 years
Simbol
da Md M3 P1 1Č4 fi2 (Č 7


Symbol


2,4419


31,019 31,000 115,47 + 0,1784 13870,71 0,8503 2,3471


(- 0,5581)


G. j . “Južna Krndija II”, odjel 33a, 85 godina
(M. u. “Južna Krndija II”, compartment 33a), 85 years
Simbol
da Md M3 P1 1Č4 P2 <Č 7


Symbol


2,5686


30,688 30,00 - 13,07 - 0,01624 19214,51 1,2154 1,6027


(- 0,4314)


G. j. “Južna Krndija II”, odjel 22a, 105 godina
(M. u. “Južna Krndija II”, compartment 33a), 105 years
Simbol
da Md M3 P1 M4 P2 (Č 7


Symbol


3,7388


37,496 38,00 - 73,12 - 0,0861 30069,91 2,2662 3,0634


(+ 0,7388)


Pranjić i Lukić, 1997 navode kako se koeficiOsim
koeficijenta asimetrije (fii), razvoj distribucijent
asimetrije /3i kreće od -1 do + 1, te je distribucija je prsnih promjera pokazuje i koeficijent spljoštenosti
negativno (desno) asimetrična ako je /3i < 0, a pozitiv(/
32), koji predstavlja odnos četvrtog momenta oko sreno
(lijevo) asimetrična, ako je /3i > 0. Koeficijent dine (JI4) i četvrte potencije standardne devijacije ((T"*),
asimetrije jednak je odnosu trećeg momenta oko srediumanjeno
za 3, odnosno /32 = (Č4 / cr"*) - 3.
ne (jdČ) i treće potencije standardne devijacije (crČ), od


Ako je (Č2 > 0, spljoštenost je pozitivna, to jest vrh
nosno/3i = idj,/ a´.


stvarne distribucije je iznad normalne, a ako je /32 < 0,


Prema navedenim parametrima u Tablici 2, osam-spljoštenost je negativna, te je vrh stvarne distribucije
desetogodišnja kitnjakova sastojina ima distribuciju ispod normalne.
prsnih promjera blago pozitivnu (lijevo) asimetriju, Koeficijent spljoštenosti također se kreće od - 1 do + 1,
/3i = + 0,1784, a osamdesetpetogodišnja vrlo blago a iz Tablice 2. vidljivo je kako je spljoštenost osamdesenegativnu
(desno) asimetriju, A = " 0,0162, te starija togodišnje sastojine negativna, P2 = - 0,55581, kao i spljostopetogodišnja
ima blago negativnu (desno) asimeštenost
osamdasetpetogodišnje sastojine, P2 = " 0,4314,
triju, A = - 0,0861 dok je spljoštenost stopetogodišnje sastojine znatno ši-


I eksponent a u beta-fiinkciji, ako je manji od eksIjastija
od normalne, /32 = + 0,7388.
ponenta Y, pokazuje lijevu , pozitivnu distribuciju.