DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2006 str. 34     <-- 34 -->        PDF

J. Zelić: PRILOG IZRAČUNAVANJU VRIJEDNOSTI DRVA NA PANJU (ŠUMSKA TAKSA) JEDNODOBNIH Šumarski list br. 3–4, CXXX (2006), 113-124
Modeliranje normaliteta za kitnjakove sastojine obavljeno
je pomoću beta distribucije mjerenih prsnih promjera
i volumena po hektaru. Beta-funkcija je oblika:


N=f(d) = k * X Š(d-a) "* (b -d) Č Ć.


Osim karakterističnih koeficijenata a i y u beta-funkciji,
pomoću kojih se zaključuje o razvoju distribucije


e
prsnih promjera (P ra n jić i Lu k i ć , 1997), oblik
smjer razvoja prikazani su koeficijentima asimetrije (ß1)


i
i spljoštenosti (ß2).


Za modeliranje distribucije prsnih promjera i volumena
korišteni su podaci iz Osnove gospodarenja
“Južna Krndija II“


c) Izračunavanje strukture i vrijednosti drvnih


sortimenata po debljinskim stupnjevima


Za izračunavanje strukture drvnih sortimenata po
debljinskim stupnjevima (5 cm) primijenjene su aktualne
sortimentne tablice za hrast kitnjak “Hrvatskih
šuma”, iskazane u postotnim odnosima drvnih sortimenta
u volumenu stabla. Važeće sortimentne tablice
nisu iskazane matematičkim funkcijama, te su za potrebe
određivanja postotka prirasta vrijednosti sastojine
modificirane funkcijama parabole, oblika:


ps = a+ bd + c d 2,


čime je postignuto da se uvrštenjem prsnog promjera
stabla u matematičku funkciju lako određuje postotni
udjel drvnih sortimenata.


Vrijednost drvnih sortimenata (metoda određivanja
sadašnje sječive vrijednosti) po hektaru izračunata je
na temelju utvrđene strukture po debljinskim stupnjevima
i važećih cijena iz Cjenika Hrvatskih šuma i normativa
za biološku reprodukciju po Zakonu o šumama.


Za troškove osnivanja (C0) prirodne sastojine hrasta
kitnjaka primijenjena je zakonska stopa izdvajanja za
biološku reprodukciju, po Zakonu o šumama (20 % za
jednostavnu i 3 % za proširenu biološku reprodukciju
vrijednosti drvnih sortimenata na šumskoj cesti).


Određivanje postotka prirasta vrijednosti (p) za
osamdesetogodišnju, osamdsetpetogodišnju i stopetogodišnju
kitnjakovu sastojinu temeljeno je na modelnoj
normaliziranoj vrijednosti (Cn) svih drvnih sortimenata
(kn/ha) i normativa troškova osnivanja (kn/ha)
sastojine (C0).


Šumska taksa ili cijena drveta na panju (kn/m3)
određena je po formuli:
Šn = (Cn / 1,0p) – En, u kojoj je Cn prosječna tržišna
cijena svih drvnih sortimenata sastojine (kn/m3), p je
umsk kam


šumski
ii kamatnjak ili postotak prirasta vrijednosti sasjine
su ukupni troškovi eksploatacije (kn/m3),


tojine,
,, a
aa E
EEn
nnfranko pomoćno stovarište.


REZULTATI ISTRAŽIVANJA – The results of reserch
a) Distribucija prsnih promjera izjednačenu distribuciju prsnih promjera po hektaru za
Distribucija prsnih promjera je bitan pokazatelj nor-odjele 19b, 33a i 22a u G.J. Južna Krndija II” pokazuje
maliteta šumske sastojine određene dobi. Konkretnu i Tablica 1.


Tablica 1. Distribucija prsnih promjera kitnjaka u odjelima 19 b, 22a, i 33a, g.j.


Južna Krndija II”
Table 1 Distributions of breast height diameter of sessile-flowered oak in departments 19 b, 22a, and 33a,


g.j. “Južna Krndija II”
Prsni Konkretna
promjer distribucija
Breast height Concrete
diameter distribution


j


19b (80 godina, years)
c Broj stabala (N/ha)
Number of trees (N/ha)


12,5


17,5 42 31


22,5 42 60


27,5 56 66


32,5 69 59


37,5 61 46


42,5 24 30


47,5 17 16


52,5 2 5


57,5 1 1


62,5


E 314 314


Izjednačena
distribucija
Konkretna
distribucija
Izjednačena
distribucija
Konkretna
distribucija
Izjednačena
distribucija
Equal
distribution
Concrete
distribution
Equal
distribution
Concrete
distribution
Equal
distribution


G.
. “Južna krndija II” U. m. “Južna Krndija II”


22a (105 godina, years)
Broj stabala (N/ha)
Number of trees (N/ha)


15 2
6 15
19 35
40 51
76 58
72 55
41 43
22 28
6 13
2 4
4 0
303 304


33a (85 godina, years)
Broj stabala (N/ha)
Number of trees (N/ha)


22 12
25 38
54 57
54 65
86 64
65 55
25 39
19 21
6 4


356 355