DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2006 str. 31     <-- 31 -->        PDF

PRETHODNO PRIOPĆENJE – PRELIMINARY COMMUNICATION Šumarski list br. 3–4, CXXX (2006), 113-124
UDK 630* 652


PRILOG IZRAČUNAVANJU VRIJEDNOSTI DRVA NA PANJU
(ŠUMSKA TAKSA) JEDNODOBNIH SASTOJINA HRASTA KITNJAKA


CALCULATING THE VALUE OF STANDING TIMBER
(FOREST TAX) IN REGULAR STANDS OF SESSILE OAK


Juraj ZELIĆ*


SAŽETAK: U članku se razmatra, prema aktualnoj formuli za izračunavanje
vrijednosti šumskih sastojina: Cn = C0* 1,0pn, metoda izračunavanja postotka
prirasta vrijednosti (p), troškovi osnivanja šumske sastojine prirodnim putem
(C0), vrijednost šumske sastojine (Cn) za jednodobne šumske sastojine hrasta
kitnjaka starosti 80, 85 i 105 godina, ekološko-gosodarskog tipa (EGT-II-E-10).


Sastojine pripadaju šumskoj zajednici Epimedio-Carpinetum betuli Ht. 1938,
Ilirskoj šumi hrasta kitnjaka i običnog graba (Vu k e l i ć i R a u š , 1998).


Za određivanje vrijednosti sastojine i šumske takse odabrane su modelne
sastojine sadašnje sječive vrijednosti (S ab a d i , 1992), to jest sastojine koje
imaju distribuciju broja stabala i volumena po prsnim promjerma približno
jednaku normali za određenu dob, bonitet ili ekološko-gospodarski tip.


Izračunati koeficijenti asimetrije (ß1) i spljoštenosti (ß2) izabranih modelnih
sastojina hrasta kitnjaka pokazuju kako su stvarne modelne sastojine blizu
“normalnih” sastojina.


Na temeljem aktualnih sortimentnih tablica za hrast kitnjak Hrvatskih šuma
i Cjenika gotovih drvnih proizvoda Hrvatskih šuma utvrđene su vrijednosti
osamdesetogodišnje sastojine, Cn = 97341,26 kn/ha (346,50 kn/m3), osamdesetpetogodišnje
Cn = 104535,77 kn/ha (346,32 kn/m3) i stopetogodišnje
131783,14 kn/ha (405,20 kn/m3).


Normativi troškova osnivanja kitnjakove sastojine (C0) prirodnom obnovom
modificirani na način da su “kao troškovi osnivanja” primijenjeni zakonski
normativi izdvajanja za biološku reprodukciju, to jest 23 % na vrijednost realiziranih
drvnih sortimenata.


Predlaže se izračunavanje postotka prirasta vrijednosti (p) po logaritamskoj
funkciji: p = 8,870 – 3,692 log n, te troškovi osnivanja sastojine (C0) po
linearnoj funkciji: C0 = - 2846,718 + 315,859 n.


Poznavanjem svih parametara u formuli za utvrđivanje vrijednosti šumskih
sastojina određene starosti (n) i troškova iskorištavanja šuma (En) po jedinici
drvnog sortimenta (kn/m3) utvrđena je šumska taksa (cijena drva na
panju) po Barthinoj formuli: Šn = (Cn / 1,0 pn ) – En.


Ako se za izračunavanje šumske takse primjene normale (Bezak i dr.,
1995) za EGT-II-E-10 i svi poznati parametri za izračunavanje šumske takse
po Barthinoj formuli, tada se šumska taksa za sastojine hrasta kitnjaka
određene starosti (n) može izračunati po formuli:


Št = -214,772 + 5,481 n + 0,020 n2.


*
Mr. sc. Juraj Zelić, dipl. ing. šum., Hrvatske šume d.o.o.,
Uprava šuma Podružnica Požega, Milke Trnine 2, 34 000 Požega