DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2006 str. 3     <-- 3 -->        PDF

UDK 630* (05):»54-02«/061.2 ISSN 0373-1332
CODEN SULIAB


ŠUMARSKI LIST


Znanstveno-stručno i staleško glasilo Hrvatskoga šumarskog društva
Journal of the Forestry Society of Croatia – Zeitschrift des Kroatischen Forstvereins – Revue de la Société forestiere croate


Uređivački savjet:


1. Robert Abramović, dipl. ing. 10. Prof. dr. sc. Ivica Grbac 18. Vlatko Petrović, dipl. ing.
2. Dalibor Bakran, dipl. ing. 11. Ilija Gregorović, dipl. ing. 19. Dragomir Pfeifer, dipl. ing.
3. Stjepan Blažičević, dipl. ing. 12. Dubravko Hodak, dipl. ing. 20. Prof. dr. sc. Branimir Prpić
4. Mr. sc. Miroslav Brnica 13. Zvonko Kranjc, dipl. ing. 21. Dražen Štrković, dipl. ing.
5. Davor Butorac, dipl. ing. 14. Herbert Krauthacker, dipl. ing. 22. Dalibor Tomljanović, dipl. ing.
6. Mr. sc. Josip Dundović 15. Ivan Matasin, dipl. ing. 23. Dr. sc. Vlado Topić
Ivan Duvnjak, dipl. ing. Oliver Vlainić, dipl. ing.
Ivan Đukić, dipl. ing. predsjednik 25. Prof. . dr. se. Joso Vukelić
Dr. sc. Joso Gračan 17. Mr. sc. Ivan Pentek


7.
16. Akademik Slavko Matić, 24. er V
Uređivački odbor po znanstveno-stručnim područjima:


1.Šumski ekosustavi 4.Zaštita šuma
Prof. dr. sc. Joso Vukelić, urednik područja Dr. sc. Miroslav Harapin, urednik područja
Urednici znanstvenih grana: Urednici znanstvenih grana:
Prof. dr. sc. Zvonko Seletković, ekologija i Prof. dr. sc. Milan Glavaš, šumarska fitopatologija
biologija šuma Izv. prof. dr. sc. Boris Hrašovec, šumarska entomologija
Prof. dr. sc. Branimir Prpić, fiziologija i prehrana Mr. sc. Petar Jurjević, šumski požari
šumskog drveća 5.Izmjera šuma i šumarska biometrika
Dr. sc. Joso Gračan, genetika i oplemenjivanje Urednici znanstvenih grana:
šumskog drveća Doc. dr. sc. Renata Pernar, izmjera šuma i šumarska
Izv. prof. dr. sc. Nikola Pernar, šumarska pedologija biometrika
Doc. dr. sc. Marijan Grubešić, lovstvo Doc. dr. sc. Vladimir Kušan, geodezija


2.Uzgajanje šuma i hortikultura 6.Uređivanje šuma
Akademik Slavko Matić, urednik područja Doc. dr. sc. Juro Čavlović, urednik područja
Urednici znanstvenih grana: Urednici znanstvenih grana:
Dr. sc. Stevo Orlić, šumsko sjemenarstvo i rasadničarstvo Izv. prof. dr. sc. Ivan Martinić, organizacija rada i
Dr. sc. Vlado Topić, krške šume šumarska ekonomika
Doc. dr. sc. Željko Španjol, zaštićeni objekti prirode Branko Meštrić, dipl. ing. šum., informatika u


3.Iskorišćivanje šuma šumarstvu
Prof. dr. sc. Ante P. B. Krpan, urednik područja 7.Šumarska politika
Urednici znanstvenih grana: Hranislav Jakovac, dipl. ing. šum., povijest šumarstva,
Doc. dr. sc. Dragutin Pičman, šumske prometnice bibliografija, staleške vijesti
Izv. prof. dr. sc. Dubravko Horvat, mahanizacija šumarstva Prof. dr. sc. Branimir Prpić, ekologija i njega krajolika,
Doc. dr. sc. Slavko Govorčin, nauka o drvu i pilanska općekorisne funkcije šuma
prerada drva


Članovi Uređivačkog odbora iz inozemstva


Prof. dr. sc. Vladimir Beus, Bosna i Hercegovina Dr. sc. Konrad Pintarić, prof. em., Bosna i Hercegovina
Prof. dr. sc. Vjekoslav Glavač, Njemačka Prof. dr. sc. Milan Saniga, Slovačka
Prof. dr. sc. Emil Klimo, Češka Dr. sc. Martin Schneider-Jacoby, Njemačka


Doc. dr. sc. Boštjan Košir, Slovenija
Prof. dr. sc. Iztok Winkler, Slovenija


Glavni i odgovorni urednik – prof. dr. sc. Branimir Prpić
Znanstveni članci podliježu međunarodnoj recenziji.
Recenzenti su doktori šumarskih znanosti u Hrvatskoj,


Tehnički urednik – Hranislav Jakovac, dipl. ing. šum.


Slovačkoj i Sloveniji, a prema potrebi i u drugim


Lektor – Dijana Sekulić-Blažina


zemljama zavisno o odluci uredništva.


Časopis je referiran u (Indexed in): Forestry abstracts, Cab abstracts, Agricola, Pascal, Geobase (IM) i dr.
Na osnovi mišljenja Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, »Šumarski list«
smatra se znanstvenim časopisom te se na njega primjenjuje 0-ta stopa PDV (članak 57. g.)