DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2006 str. 2     <-- 2 -->        PDF

RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA


NEUTEMELJEN NAPAD NAŠUMARSTVO


U emisiji poznatoga i priznatog urednika prvoga programa Hrvatskoga radija, Ante Bekića
neutemeljeno je napadnuto šumarstvo. Dana 6. travnja og. u četvrtak, gost emisije koja se emitira
ujutro od 5,00 do 7,00 sati bio je Romano Božac, redoviti profesor Agronomskoga fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu. Emisija je bila posvećena proljeću, a profesor Božac, agronom i nas
poznati ekspert za gljive, posebno jestive, ispunio je sadržaj emisije gljivarstvom.


Kako su šumski ekosustavi staništa za najveći broj jestivih vrsta gljiva, bilo je dosta riječi o
šumi i o stanju šume s gljivarskoga stajališta. Za obnovljenu bukovu šumu u području Gospodarske
jedinice “Petrinjčica”, Hrvatske šume d.o.o. UŠP Sisak, Šumarije Rujevac na Zrinskoj
gori, profesor Božac je izjavio kako je u njoj obavljena ekocidna sječa šume.


Na tu izjavu reagirao je Đuro K a u zl ar i ć , dipl. ing. šumarstva, upravitelj Šumarije
Vrbovec, koji je imao sreću uspostaviti s emisijom telefonsku vezu. Tvrdio je između ostaloga,
kako se u gospodarenju šumama postupa prema Zakonu o šumama Republike Hrvatske koji
jamči opstojnost, prirodnost, ali i gospodarski učinak koji često ne pokriva troškove biološke
reprodukcije šume. Predložio je profesoru Božcu kontakt s profesorima na Šumarskom fakultetu
radi informacije o postupcima sa šumom u Hrvatskoj i znanstvenim temeljima tih postupaka.


U dosadašnjem zajedničkom radu s mikolozima tijekom rasprave o certifikaciji šuma, zamijetili
smo kako su njihove želje da se šuma nalazi samo u dvije razvojne faze u odnosu na život
prašume, koji je posebno u bukovim prašumama dobro proučen (Korpel, 1995). Njihova je,
naime, želja šuma u fazama starenja i raspadanja kad je ona najbogatija gljivama. S profesionalnoga
mikološkoga stajališta to je razumljivo, ali u tim razvojnim fazama šuma tek djelomično
obavlja općekorisne funkcije. Šumsko drveće tada značajno povećava transpiraciju i smanjuje
CO2 asimilaciju, odnosno troši puno vode i ne vezuje ugljični dioksid koji se smatra glavnim
stakleničkim plinom i razlogom je klimatskih promjena. Vezivanje ugljika smatra se danas
jednom od najvažnijih općekorisnih funkcija šume.


Šumarska znanost došla je do spoznaje da je šuma najučinkovitija ako podržavamo dvije
njezine prašumske faze: fazu pomlađivanja i optimalnu fazu. Hrvatska šumarska znanost dodala
je tome i podržavanje prirodnosti šume što znatno povećava biološku raznolikost šumskoga ekosustava
te značajno podiže vrijednost hrvatskih šuma koje su 95 % prirodnoga sastava.


U šumi u kojoj je profesor Božac utvrdio ekocid upravo je obavljen dovršni sijek oplodnoga
načina uzgojnoga postupka obnove gorske šume bukve, koja je prirodno obnovljena mladim
naraštajem. To je uzgojni zahvat kojemu je kroz dug život drveća u propisanim vremenskim razmacima
prethodila njega šume i dva specifična uzgojna zahvata oplodnoga postupka. Priznajem
da stanje poslije dovršnoga sijeka ne djeluje estetski, ali zahvat je stručno korektno obavljen i
šumska sastojina ide smjerom ka razvoju optimalne faze šumske zajednice toga staništa, u kojemu
ta vrsta drveća nalazi svoj ekološki optimum.


Tu je premalo prostora kako bi se profesora Božca uputilo nešto više u šumarstvo, ali začuđuje
njegova hrabrost, da pred hrvatskom javnosti presudi jednoj struci koju kako smo se uvjerili
nimalo ne poznaje. Kad bi to bila ekocidna sječa šume, onda u Hrvatskoj ne bi više bilo niti jedne
regularne šume, budući da se sve one na takav način već više od 200 godina obnavljaju.


Prof. dr. sc. Branimir Prpić


Naslovna stranica – Front page:
Topola u cvatu
Popular in blossom
(Foto – Photo: Boris Hrašovec)


Naklada 1790 primjeraka