DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2006 str. 84     <-- 84 -->        PDF

Učenici Niže lugarske škole u
Vinkovcima, Srednje šumarske
škole u Karlovcu, kao i suradnici
Instituta za šumarska istraživanja u
Zagrebu, poštovali su ga kao čovjeka,
vrsnog profesora i pedagoga,
odličnog poznavatelja više matematike,
statistike, tehničke mehanike i
operativnog istraživanja.


Za svoj dugogodišnji rad i doprinos
unaprjeđenju šumarstva primio
je 1976. g. Povelju i zlatnu
medalju Saveza inženjera i tehničara
šumarstva i drvne industrije
Hrvatske, a 1986. g. Plaketu za doprinos
razvoju Šumarskog instituta
Jastrebarsko, prigodom obilježavanja
40. obljetnice rada.


Hvala mu za sve što je podario
svojim učenicima i suradnicima,
kao i unaprjeđenju hrvatskog šumarstva.


Joso Gračan
Šumarski institut Jastrebarsko


BRANKO SMOJVIR, dipl. ing. šum. (1934 – 2005)


Na samo Silvestrovo, posljednjega
dana prosinca 2005. godine,
nešto prije 15 sati, prestalo je kucati
plemenito srce našega kolege
Branka Sm o j v i r a , dipl. ing.
šumarstva. Umro je tiho kao što je i
živio, u 71. godini, u obiteljskoj
kući u Vidovcima pokraj Požege, a
sahranjen na obližnjem mjesnom
groblju 2. siječnja 2006. godine.


Dipl. ing. Branko Smojvir rođen
je u Vidovcima 1. kolovoza 1934.


g. u katoličkoj zemljoradničkoj
obitelji. Školovao se u Požegi gdje
1945. g. završava pučku školu, a
1955. g. poznatu požešku gimnaziju.
Studirao je u Zagrebu na Šumarskom
odjelu zagrebačkoga Poljoprivredno-
šumarskog fakulteta, apsolvirao
1960. g., a diplomirao nakon
poduže stanke 7. svibnja 1981.
godine. U vremenu od apsolviranja
do 1972. g. u stalnom je radnom
odnosu u ondašnjem požeškom autoprometnom
poduzeću ASP-u, a
zatim radi kao policijski službenik
do 1982. godine.
Nakon stjecanja zvanja diplomiranog
inženjera šumarstva, kolega


Branko zapošljava se 1983. g. u
Šumskom gospodarstvu Slavonska
Požega, radeći do 1985. g. taksacijske
poslove u Odjelu za uređivanje
šuma. U šumariji Požega, u sklopu
Radne organizacije šumarstva Vinkovci,
na radnome je mjestu stručnoga
suradnika za uzgajanje šuma, a
1991. godine, osnutkom Javnoga
poduzeća Hrvatske šume i Uprave
šuma Požega, u istoj šumariji obavlja
poslove revirnika na području
gospodarske jedinice Sjeverna Bab


ja gora. Zbog stalnih srčanih tegoba
i narušena zdravlja, kolega Smojvir
posljednje godine radnoga staža
provodi na bolovanju, a 31. siječnja
1995. g. odlazi u mirovinu.


Našega kolegu pamtimo kao
skromnog, nenametljivog i komunikativnog
čovjeka, koji je na terenu
dobro poznavao ljude, što mu je
znatno olakšavalo obavljanje poslova
u inače kratkoj karijeri šumarskoga
inženjera. Bio je član požeškog
ogranka Hrvatskoga šumarskog
društva, a zbog plemenitih
ljudskih osobina ostat će nam u
trajnoj uspomeni. Branko je iza sebe
ostavio suprugu Dubravku, sinove
Nenada, Dinka i Hrvoja te unuke
Andreja, Matu i Sandija.


Neka mu je laka gruda hrvatske
zemlje!


Ivica Tomić, dipl. ing. šum.