DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2006 str. 83     <-- 83 -->        PDF

MEMORIAM


VILIM ŽIVKOVIĆ, dipl. ing. šum., profesor,
Republički šumarski inspektor 10. 11. 1916. – 25. 11. 2005.


Nedugo nakon navršene 89-te
godine života, napustio nas je još jedan
od najuglednijih kolega i prijatelja,
gospodin Vilim Ž i v k ovi ć,
dipl. ing. šumarstva, profesor, glavni
republički šumarski inspektor.


Rođen je u Mariboru, Slovenija,


10. studenog 1916. godine od oca
Nikole i majke Ruže rođene Čorko.
Školovao se u Zagrebu, osnovnu
školu završio je 1928., maturirao je
u I. muškoj realnoj gimnaziji 1935.
godine. Studirao je na Poljoprivredno-
šumarskom fakultetu u Zagrebu,
gdje je i diplomirao 1940. godine.
Zaposlio se kao kontraktualni
šumar Đakovačke biskupije, gdje je
radio na reambulaciji šumskih međa,
potom kao umni nadničar na
unutrašnjoj podjeli šuma Novogradiške
imovine općine. Nakon završetka
vojnog roka, zaposlio se kao
nadničar, a kasnije kao šumarski
vježbenik kod Brodske imovne
općine i Ravnateljstva šuma u Vinkovcima.
Radio je na taksacijskim
poslovima i gradnji radničkih nastambi
u Spačvi, gdje su ga 1942. godine
zarobili četnici, no ipak se uspio
spasiti. Od 1943. bio je pripadnik
domobranskih jedinica, a potom
u partizanima do 12. veljače 1946.
kada je demobiliziran. Od 1944. do


1. travnja 1946. bio je profesor topografije
i geografije u partizanskom
vojnom učilištu u Sremskoj
Kamenici. Tijekom 1946. imenovan
je referentom Kulturno-tehničkog
odjela Ministarstva poljoprivrede i
šumarstva NRH, a radio je na obnovi
lugarnica u Gorskom Kotaru i trasiranju
šumskih pruga na Psunju.


Od 1947. bio je upravitelj Više
šumarske škole u Vinkovcima, kada
je započelo razdoblje rada u šumarskom
stručnom školstvu. Sljedeće
godine imenovan je šefom Odsjeka
za stručno školstvo u Ministarstvu
šumarstva. Za direktora nove Šumarske
škole u Plaškom imenovan
je 1948., gdje osim organizacijskih
poslova predaje veći broj predmeta
šumarske struke. Šumarska škola u
Plaškom je 1951. spojena sa Srednjom
šumarskom školom u Karlovcu,
gdje je ing. Živković bio direktor
i profesor do 1954. Kako nije uspio
izgraditi zgradu nove Srednje
šumarske škole, podnosi ostavku i
postaje upraviteljem Šumarije Đurđevac.


Od 1. siječnja 1961. bio je direktor,
a od 1963. pomoćnik direktora
Instituta za šumarska i lovna


istraživanja u Zagrebu. Uz ostalo,
njegovom su zaslugom započela
sistematska tipološka istraživanja i
kartiranja šuma i šumskih staništa u
Hrvatskoj. Početkom 1964. imenovan
je glavnim republičkim šumarskim
inspektorom u sklopu novoosnovanog
Ministarstva privrede
Hrvatske. Dužnost direktora Šumskog
građevinskog poduzeća “Radnik”
u Zagrebu obavljao je od
1966. do 1970., a nakon toga do
umirovljenja 1978. bio je referent
za uzgajanje šuma u Šumariji Zagreb.
Od objavljenih stručnih radova
navodimo dva rada pod naslovom:
“Neka pitanja organizacije
naučno-istraživačkog rada u šumarstvu
Hrvatske” (Obavijesti 1:
1–6), 1982. “Neka pitanja politike i
općih problema naučno-istraživačkih
službi šumarstva i drvne industrije”
(ŠL 1963: 58–63).


Ing. Živković bio je za vrijeme
službovanja član Republičke i Savezne
poljoprivredne šumarske komore
u Zagrebu i Beogradu, jedan
je od odgovornih urednika monografije
“Šumarska škola u Plaškom
(1991)”. Također je bio aktivan u
društveno-političkim i stručnim organizacijama:
predsjednik Upravnog
odbora udruženja šumskoprivrednih
organizacija, član Povjerenstva
za izradu nastavnih planova
za lugarske škole i tečajeve,
član Upravnog odbora Hrvatskog
šumarskog društva (1961–1981),
tajnik HŠD od 1964–1966.