DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2006 str. 82     <-- 82 -->        PDF

što će biti pravna osnova Ministarstvu, odnosno Institutu
za sudjelovanje u podmirenju odnosnih troškova.
O svemu tome detaljnije trebaju se dogovoriti vodstva
Instituta i HŠD-a, a zatim dogovoreno predočiti nadležnima
u Ministarstvu. Predlaže se, a Upravni odbor
prihvaća, da to budu radovi na uređenju dvorišnog
pročelja zgrade te dvorišta.


Što se tiče odnosa s Fakultetom kemijskog inženjerstva
i tehnologije, prema odluci Upravnog odbora
HŠD-a odgovoreno je da ne prihvaćamo njihov prijedlog
za opraštanje dijela dugovanja, nego da tražimo
podmirenje duga u cijelosti i iseljenje iz poslovnog
prostora kojega koriste bez naknade.


Ad 7. Prema odluci Upravnog odbora donesenoj na


11. sjednici, održanoj 29. studenoga 2005. god. pod
točkom 7. dnevnog reda raspisan je natječaj za novoga
tajnika HŠD-a, jer dosadašnji tajnik H. Jakovac odlazi
krajem godine u mirovinu. Na natječaj raspisan u NN br.
144 od 7. prosinca 2005. god. u navedenom roku stigle
su dvije molbe: Damira Delača, dipl. ing. šum. iz Delnica
i Krunoslava Bišćana, dipl. ing. šum. iz Karlovca.
Izabrano Povjerenstvo za provedbu natječaja zaključilo
je da prema uvjetima propisanima Statutom HŠD-a i
naznačenima u natječaju, drugi kandidat ne zadovoljava
već prvi uvjet, jer je tek završio pripravnički staž od godinu
dana. Kolega Delač pak zadovoljava sve uvjete iz
natječaja, počevši od 20-godišnjeg radnog iskustva u
struci (taksator, samostalni taksator, upravitelj šumarije),
poznavanja poslovanja, posebice neprofitnih organizacija
(dva mandata predsjednik HŠD-a ogranak Delnice
i član UO HŠD-a), iskustva u organiziranju, ekskurzija,
savjetovanja, izložbi, i sl., do svih ostalih uvjeta
propisanih Statutom Hrvatskoga šumarskog društva za
odnosno radno mjesto. Nakon pročitanog izvješća i prijedloga
Povjerenstva, Upravni odbor jednoglasnom odlukom
svih nazočnih izabrao je Damira Delača, dipl.
Zapisnik sastavio tajnik HŠD-a:
Hranislav Jakovac, dipl. ing. šum.


ing. šum. na radno mjesto tajnika HŠD-a na neodređeno
vrijeme. Izabrani tajnik stupit će na dužnost 1. siječnja
2006. god. ili prema dogovoru ovisno o mugućnostima
razduženja obveza na dosadašnjem radnom mjestu. U
tom slučaju, u intervalu između 1. siječnja i preuzimanja
dužnosti tajnika, odnosne poslove honorarno će obavljati
dosadašnji tajnik H. Jakovac.


Ad 8.
a) Prema pripremljenim predlošcima za izgled zastave
Hrvatskoga šumarskog društva, odabran je uzorak
sa zelenom podlogom, u sredini znakom HŠD-a i uz
rub zastave uzorkom hrvatskog pletera. Za svaki
ogranak i središnjicu dat će se na trošak središnjce
izraditi po jedna svečana zastava koja se koristi u
unutarnjim prostorima, po jedna obična zastava čija
tehnika izrade dozvoljava izlaganje atmosferilijama
te male stolne zastavice.
b) Za najavljeni Bjelovarski salon fotografija “Šuma
okom šumara” za Dane hrvatskoga šumarstva u
2006. god., preveden je tekst natječaja na njemački
i engleski jezik i bit će upućen kolegama iz Austrije
i Njemačke, s kojima je uz kolege iz Slovenije i BiH
već načelno dogovoreno sudjelovanje. Osim njih,
još će se ponuditi sudjelovanje kolegama iz Italije,
Slovačke, Češke i Mađarske.
c) Vezano za Imenik hrvatskih šumara, dostupan na
www.sumari.hr Upravni odbor imenuje članove
Savjeta imenika u sastavu: predsjednik i tajnik
HŠD-a po funkciji, zatim O. Vlainić, I.. Gregoro


vić, D. Bakran i H. Jakovac, a kao administratora B.
Meštrića.
Nakon završetka ove sjednice, svi nazočni uputili


su se u Novinarski dom, gdje je slijedilo predstavljanje
znastvene monografije “Poplavne šume u Hrvatskoj”,


zn
u i izdanju Akademije šumarskih znanosti.


Predsjednik HŠD-a:
Akademik Slavko Matić, v. r.