DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2006 str. 81     <-- 81 -->        PDF

Financijski plan HŠD-a (s ograncima) za 2006. godinu


SADRŽAJ Planirano
A PRIHODI


1.
Prihodi od prodaje i pretplate Šumarskog lista, separata i oglasa 550.000,00
2.
Prihodi od dotacija 120.000,00
3.
Prihodi od zakupnina 1.960.000,00
4.
Ostali prihodi 300.000,00
5.
Prihodi od članarina i naknada 703.000,00
UKUPNO PRIHODI 3.633.000,00
B
TROŠKOVI


I
MATERIJALNI TROŠKOVI


1.
Potrošeni materijal za redovitu djelatnost 82.000,00
2.
Potrošena energija 33.000,00
II
TROŠKOVI USLUGA


3.
Prijevozne usluge 1.000,00
4.
Usluge održavanja 650.000,00
5.
Intelektualne i osobne usluge 170.000,00
6.
Komunalne usluge 320.000,00
7.
Grafičke usluge (Šumarski list i dr.) 600.000,00
III
TROŠKOVI ZAZAPOSLENE


8.
Plaće, naknade, porezi, prirezi i doprinosi 800.000,00
9.
Ostali izdaci za zaposlene 20.000,00
IV
TROŠKOVI POSLOVANJA– NEMATERIJALNI


10.
Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi 55.000,00
11.
Troškovi vanjskih suradnika 30.000,00
12.
Troškovi reprezentacije 322.000,00
13.
Premije osiguranja 20.000,00
14.
Bankovne usluge 10.000,00
V
OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA


15.
Troškovi za stručno obrazovanje, savjetovanja i stručne ekskurzije 330.000,00
16.
Troškovi za stručnu literaturu i stručna glasila 25.000,00
17.
Ostali nematerijalni troškovi 165.000,00
UKUPNO TROŠKOVI 3.633.000,00
Ad 6. Glede dugovanja Instituta za međunarodne advokati obiju stranaka u sporu. U Ministarstvu su
odnose, u Ministarsvu znanosti, obrazovanja i športa mišljenja da nema čvrstog pravnog temelja za podmi(
koje financira Institut), kod prof. dr. sc. Mladena Pe-renje duga u novčanom iznosu na žiro račun HŠD-a, ali
trovečkog, pomoćnika ministra u Upravi za znanost, su spremni dug podmiriti kroz plaćanje dijela troškova
održan je sastanak kojemu su uz pomoćnika ministra i daljnjeg uređenja zgrade. Potrebno je predvidjeti posdvije
pravnice iz Ministarstva, nazočili ravnatelj Insti love koji će se raditi, napraviti troškovnik i po propisatuta
dr. sc. Mladen Staničić, tajnik HŠD-a H. Jakovac ; noj proceduri izabrati najpovoljnijeg izvođača radova,


79