DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2006 str. 80     <-- 80 -->        PDF

Kako krajem 2005. god. Završava petogodišnji program
znanstveno-istraživačkog rada kojega financiraju
Hrvatske šume d.o.o. iz sredstava OKFŠ-a, kao jedna
od akcija obilježavanja obljetnica, predviđa se priprema
Savjetovanja na kojemu će autori-istraživači prikazati
rezultate istraživanja, kao što je to učinjeno prigodom
obilježavanja 150. obljetnice HŠD-a 1996. god.


2. U okviru obilježavanja Dana hrvatskoga šumarstva,
do 20. lipnja 2006. god. održat će se i redovita Izborna
skupština HŠD-a. Uz Skupštinu i spomenuto
Savjetovanje te popratne aktivnosti ogranaka HŠD, posebnu
pozornost i naše angažiranje zaslužuje Bjelovarski
salon fotografija “Šuma okom šumara”, u organizaciji
HŠD ogranak Bjelovar i Gradskog muzeja Bjelovar,
koji nakon ovogodišnjeg sudjelovanja kolega iz
Slovenije, iduće godine postaje zaista međunarodni.
Već je dogovoreno sudjelovanje kolega šumara iz Austrije,
Njemačke, Slovenije i BiH, a predviđeno je sudjelovanje
osam država s oko 200 fotografija, naravno
plus domaći autori. Obilježavanje Dana hrvatskoga
šumarstva prigoda je da uz ostale aktivnosti nastavimo
s podizanjem spomen-obilježja zaslužnim kolegama
šumarima članovima HŠD-a.
3. U studenom 2005. god. Hrvatski sabor izglasao
je tri šumarska zakona: Zakon o šumama, Zakon o lovstvu
i Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu.
Kod donošenja ovih zakona HŠD aktivno je sudjelovalo,
stavljajući primjedbe i prijedloge, koje je resorno
Ministarstvo ili saborski Odbor za poljoprivredu i šumarstvo
uglavnom prihvatio. Prvo čitanje prošao je i Zakon
o Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne
tehnologije. Nakon primjedbi koje su uzete na znanje i
djelimično usvojene, Zakon ponovo ide u Vladu, a zatim
ako stigne i u Hrvatski sabor na zasjedanje koje je u
tijeku, a ako ne, onda na prvo zasjedanje u 2006. god.
Svakako početkom 2006. god. očekuje nas izrada Statuta,
ustroj Komore i početak rada te izrada popratnih
dokumenata uz ZOŠ.
Još uvijek čekamo i nadamo se da će do kraja godine
biti osnovano Udruženje šumarstva i lovstva u okviru
Sektora za poljoprivredu i šumarstvo pri Hrvatskoj
gospodarskoj komori. S naše strane je u tom pogledu
sve učinjeno i vjerujemo da će to biti realizirano najkasnije
početkom 2006. god., pa nas i tu očekuju
određene aktivnosti.


4. Predviđamo organizirati jedan do dva Okrugla
stola na teme koje će se pokazati aktualnima u sljedećoj
godini, a koje će zahtijevati iskazivanje našeg stava i
stručnog mišljenja. Sukladno dogovorenom programu
nastavit će se aktivnija suradnja Hrvatskoga šumarskog
društva i Hrvatskoga šumarskog društva Herceg-Bosne,
kao i s ostalim inozemnim šumarskim društvima s kojima
aktivno surađujemo. Svake druge godine, a to znači
u 2006. god., slijedi Tršćanski sajam poljoprivrede,
šumarstva i ribarstva, na kojemu smo kao partneri i suradnici
talijanskih šumara (Corpo forestale di Trste) već
u nekoliko navrata sudjelovali, pa očekujemo pozivnicu
i za 2006. god.


5. Potrebno će biti poduprijeti aktivnosti sekcije
HŠD Hrvatska udruga za biomasu u zemlji i inozemstvu,
na edukciji struke i građana za korišćenje šumske
biomase kao obnovljivog izvora energije. Za naše aktivnosti
na tom polju dobili smo i potporu iz vrha vlasti, a
za struku i državu to smatramo strateškim pitanjem.
6. Od ekskurzija, osim u organizaciji ogranaka,
očekujemo realizirati ekskurziju Pro Silva u Slovačku,
u terminu kojega će nam ponuditi domaćini, te ekskurziju
u srpnju na Interforst u München (Njemačka).
7. Potrebno je i dalje nastaviti s potporom i financijskim
osiguranjem sudjelovanja članova HŠD-a na 38.
EFNS natjecanju šumara biatlonaca (24 europske zemlje)
od 26. 2. do 5. 3. 2006. god., ovoga puta u BiH na
Igmanu te na 12. susretu šumara Alpe-Adria (Austrija,
Slovenija Italija, Hrvatska) na kojemu će nakon našeg
domaćinstva ove godine, u 2006. god. domaćin biti Italija
(Aosta).
8. Kao što smo već rekli, u 2006. god. slijedi tiskanje
130. godišta Šumarskoga lista, što vjerujemo da će kao i
do sada to biti uspješno obavljeno. Uz spomenute obljetnice
HŠD-a i Šumarskog lista predlažemo tiskati
kratku promidžbenu brošuru, kojom ćemo predstaviti
Društvo i časopis. Prema programu predlažemo nastaviti
rad na započetoj digitalizaciji Šumarskog lista te poboljšanju
izgleda Web stranice www.sumari.hr. I sljedeće
godine u dogovoru s Hrvatskim šumama d.o.o., finacijske
mogućnosti će diktirati već višekratnu želju i
potrebu pretiska monografije “Šume u Hrvatskoj”.
9. Glede zakupaca poslovnog prostora pri realizaciji
je iseljenje Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije
i naplata duga, te naplata preostalog duga od Instituta
za međunarodne odnose, nastalog prije potpisivanja
novog Ugovora o zakupu, po kojemu ovaj korisnik
poslovnog prostora, uz povremeno kašnjenje, podmiruje
svoje obveze.
10. Uz redovito održavanje zgrade Hrvatski šumarski
dom treba nastaviti s hidroizolacijom podrumskog
prostora, elektroinstalacijskim poslovima u zapadnom
dijelu podruma, uređenjem dvorišnog pročelja
(fasade) uključivši stolariju, uređenjem dvorišnog
prostora uz zamjenu dotrajale kanalizacije te osmišljavanjem
i uređenjem poslovnog prostora nakon iseljenja
Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije.
Ad 5. Također nije bilo primjedbi i na predloženi
Nacrt financijskog plana HŠD-a za 2006. god., pa je
jednoglasno usvojen: