DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2006 str. 74     <-- 74 -->        PDF

razmjenu eksperata, održavanje radionica i seiiTiiiara,


stručno usavršavanje naših eksperata u Bav;ii-skoj Icao i


u dijelu provedbe zajedničkih pilot projekata.


Trenutno su putem Stalne komisije hrvatsko-bavar


ske u tijeku brojni projekti iz područja poljoprivrede i


šumarstva. Posebice je značajna sui´adnja Hrvatskih


šuma d.o.o, s bavarskim partnerom C.A.R,M.E.N. e.V.


(od 2002. godine) u području obnovljivih izvora ener


gije kroz simpozije C.A.R.M.E.N., te okmgle stolove,


koji se već dvije godine za redom održavaju u sklopu


manifestacije "Dani slavonske šume" u Našicama. Re


zuhat te suradnje su i novi projekti toplane na biomasu


koji će se financirati putem Fonda za zaštitu okoliša i


energetsku učinkovitost (toplana u Gospiću, studeni


2005. godine) i iz EU programa SAPARD i ISPA,


Hrvatska Vlada svjesna je sve veće potrebe korištenja
obnovljivih izvora energije, posebice mogućnosti i
obveze boljeg korištenja biomase. Zakonski i podzakonski
akti te njihovo usklađivanje s propisima EU temelje
se na načelu potrajnosti gospodarenja šumama i
maksimalnom očuvanju prirodnosti hrvatskih šuma.
Stoga Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga
gospodarstva iskreno podržava i prihvaća suradnju
s bavarskim partaerima te spremno je i dalje sudjelovati
u stvaranju povoljnih uvjeta za provedbu ovoga i
njemu sličnih projekata.


Gospodinu saveznom ministru Ervinu Huberu
uručio je na poklon kvalitetno vino iz Feravina d.o.o. i
rakiju šljivovicu Danić obrt, Podgorač. Nakon toga
sljeđio je zajednički obilazak sajma i zajedničko fotografiranje.


IPPC RADIONICA "PLANTH
Kanada, Niagara Falls, 24


U organizaciji Sekretarijata Međunarodne organizacije
za zaštitu bilja (EPPC) i Kanadske agencije za inspekciju
hrane (CFIA) održan je 24 - 28. listopada
2005. godine, u Kanadi (Niagara Falls), međunarodni
stručni skup pod naslovom "Procjena opasnosti od štetnih
organizama " - "Planth Health Risk Analysis".


Skup je okupio gotovo 150 predstavnika nacionalnih
vlada, nacionataih organizacija za zaštitu bilja
(NPPO) i međunarodnih organizacija (FAO, IPPC, EPPO,
NAPPO, APPPC, lAPSC, CBD, CAB - International,
USAID) iz 65 zemalja Svijeta, a Republiku Hrvatsku
je predstavljao dipl. ing. šum. Goran Videc,
stručni suradnik u Odjelu za zaštitu šuma Ministarstva
poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva. Isti


je osmišljen u obliku prezentacija, radnih skupina,
vježbi, rasprava i praktične terenske demonstracije eradikacije
štetnog organizma Anoplophora glabripennis,
te kontrole P/«m Pox virusa.


Potoni, smo posieSili Topianw na biomasu, Essenbach,
koja je r-´-rađena 2003. godine i grije višenamjensku
sponsku halu, osnovnu i srednju školu. Ukupna
investicija iznosi 410 000 €, a sredstva poticaja 110
000 € ili 27 %. Snaga kotla na biomasu je 250 do 360
kW za osnoTOO opterećenje i 720 kW kotao na plin za
vršno opterećenje sa 130 m toplovoda. Godišnja proizvodnia
topline iz kotla na biomasu iznosi 698 MWh, a
iz kotla na plin je 104 MWh, od čega višenamjenska
hala troši 464 MWh/godišnje a škole 338 MWh/godišnje.
Gorivo (drvna sjecka) osigurana je u regiji od
Udruge šumovlasnika Landshut i to 250 tona/godišnje
(prosječne vlažnosti 30 %). Cijena topline na biomasu
1 MWh je 18 €, a na lož ulje čak 60 €, a cijena šumske
sječke je 40 - 60 €/toni (minimum 25 % količinski) a
pilanske sječke 0 20 €/toni.


Treći dan, 22. listopada 2005. godine hrvatska dele


gacija tijekom dana bila je u obilasku Sajma, a navečer


u
19Č" u Starogradskoj vijećnici održan je nastup


KUD-a ŠUMARI iz Vinkovaca. Time su završeni Hr


vatski dani u Bavarskoj.


Četvrti dan, 23. listopada 2005. godine u C.A.R.


M.E.N. Straubing sa Hubertom Maierhofer, dipL
ing., dogovorene su podloge za izradu projektne dokumentacije
TOPLANE NA BIOMASU VINKOVCI I
ZADAR (grijanje i hlađenje na biomasu) te posjet SAJMU,
a poslije podne odlazak iz Straubinga za Zagreb.
Mr. se. Josip Dundović


HEALTH RISK ANALYSIS"


28. listopada 2005. godine
Nakon pozdravnih riječi g. Brenta Larsona (Sekretarijat
Međunarodne konvencije o zaštiti bilja), g.
Chagema Kedere (predsjedavajući Međunarodne komisije
za fitosanitarne mjere), te srdačnih riječi dobrodošlice,
g. Franfois Guimonta, direktora Kanadske
agencije za inspekciju hrane, započeo je radni dio stručnog
skupa usvajanjem dnevnog reda, te izlaganjima.


Tematika izlaganja podijeljena je u 9 poglavlja, koja
su obuhvaćala sljedeća područja:


-
međunarodni standardi, konvencije i sporazumi
-
pristupi procjeni opasnosti od štetnih organizama
-
modeli procjene opasnosti od štetnih organizama
-
procjenjivanje ulaska štetnog organizma i njegova
udomaćenja
-
procjenjivanje ekonomskih i okolišnih učinaka
-
rizik vezan uz GMO
-
procjena opasnosti od stranih agresivnih i korovskih
vrsta
n