DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2006 str. 72     <-- 72 -->        PDF

ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI


3.
SAJAM OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I HRVATSKI DANI U BAVARSKOJ
(Straubing od 20. do 23, listopada 2005. god.)
S državnim tajnikom HenTianom Sušnik, dipl.
ing. šum. i pomoćnikom ministra za ruralni razvoj
Srećkom Selanac, dipl. ing. agr. otputovao sam 20.
listopada 2005, god. u Straubing, Njemačka, na 3. Sajam
obnovljivih izvora energije i Hrvatske dane u Bavarskoj,


Isti dan poslijepodne u C.A.R.M.E.N. e.V. kompetencijski
centar za obnovljive sirovine, predsjednik
Upravnog odbora Reinhold E r 1 b e c k, dipl. ing. šum. i
tajnik Werner D o 11 er, dipl. ing., upoznali su nas i kolege
"Našičke šumare" s aktivnostima oko obnovljivih
sirovina iz poljoprivrede i šumarstva u Bavarskoj te novo
otvorenom zgradom Tehnološko-poticajnog centra s
laboratorijem i međimarodnom suradnjom Bavarske i
Hrvatske (od lipnja 2002. godine) na području obnovljivih
sirovina i goriva.


Cilj Kompetencijskog centra je podrška pojačanom
korištenju obnovljivih sirovina putem interdisciplinarnog
fundamentalnog i aplikativnog istraživanja, razvoja,
transfera znanja i tehnologije, otvaranja tržišta,
ocjene projekata te izvođenja poticajnih programa.


Udruga C.A.R.M.E.N, nadležna je između ostalog
za;


Prikupljanje, pripremu i evaluaciju informacija o
uporabi i mogućnostima korištenja obnovljivih sirovina,


Transfer informacija putem savjetovanja, edukacije
i izobrazbe,


Rad s javnošću za obnovljive sirovine putem brošura,
manifestacija, sajmova i izložaba,


Iniciranje i koordiniranĆe demonstrativnih pothvata,


Ocjenjivanje i evaluaciju pothvata, istraživačkih i
razvojnih projekata za korištenje obnovljivih sirovina.
, U 1S´Č" sati u Starogradskoj vijećnici Straubinga, hrvatsku
delegaciju u sastavu državni tajnik Herman
Sušnik, pomoćnik ministra Srećko Selanac i savjetnik
Uprave HŠ d.o.o. Josip D undo vi ć, primio je
gradonačelnik Reinhold Per lak s ministarskim savjetnicima
Remboldom Erlbeck i dr. Rupertom S c h a fe
r i tajnikom Wemerom D o 11 e r. Tom se prigodom,
državni se tajnik Herman Sušnik upisao u "Zlatnu knjiga"
(slika 1.) i dao intervju za regionalne novine
STRAUBINGER TAGBLATT i Bavarsku televiziju,
te zahvalio na dosadašnjoj suradnji sa C.A.R.M.E.N.


´7&


vezano za pomoć Hrvatskoj kao zemlji prismpnici u
EU na izradi projekata Toplane iz biomase te školovanju
stručnjaka HŠ d.o.o. na izradi studija izvodljivosti i
to u "Straubingu gradu obnovljivih sirovina", kako je
ponosno naglasio gradonačelnik Perlak.


Isti dan u 19"° na tiskovnoj konferenciji i posjeti izložbi
"O mobilnosti" u prostoai 3. Sajma obnovljivih
sirovina ..., javnosti su se obratili;


Ministarski savjemik dr. Rupert Schafer (umjesto
gosp. Ministra Josefa Millera) upoznao je nazočne s
važnošću "Reduciranja CO2 u prometu" korištenjem
biogoriva (biljnog ulja, biodizela i etanola) iz
uljene repice i iz drva te šećerne repe. Bavarska deviza
glasi; "S drvom se grijemo, a s biodizelom se vozimo",
tj. 2 kg atro suhog drva zamjenjuje 1 litru lož
ulja, a od 6 kg drva dobije se najmanje 1 kg biodizela.


Danas se u Bavarskoj proizvede preko 600 000 tona
biodizela, što odgovara 11 % bavarskih potreba za dizelgorivom
u iznosu od 5,2 mil. tona.


Naša strategija glasi "Koristiti kamate, čuvati
glavnicu", tj. moramo mnogo više koristiti onoga što
na zemlji priraste, a manje onoga što je uskladišteno
stoljećima u zemlji (fosilna goriva!).


Državni tajnik Hennan Sušnik posebno je pohvalio
dosadašnju suradnju C.A.R.M.E.N i Hi-vatske šume
d.o.o., koja se od lipnja 2002. godine razvija na području
energetskog korištenja biomase u cilju razvijanja
16 toplana na biomasu pri UŠP za grijanje različitih
objekata (bolnice, škole, vrtići, sportske dvorane). U
okviru suradnje održava se 2004. i 2005. edukacija
stručnjaka HŠ d.o.o. pri C.A.R.M.E.N. i time promiče
razvoj projekata za toplane na biomasu u Hrvatskoj.
ŠUMARSKI LIST 1-2/2006 str. 73     <-- 73 -->        PDF

Know how kojim raspolaže C.A R M L N koi istit
ćemo se i u buduće u izgradnji nove nirc/c novih toplana,
ali i termoenergana na biomasu.


U sklopu Hrvatskih dana u Bavarskoj ic održana i
degiistacija vina iz Feravino d.o.o Feričanci i Kutjevo
d.o.o. te degustacija slavonske rakije Goran Đanić,
obrt iz Podgorača, uz nastup tamburaškog orkestra
"Našički šumari" (slika 2.).


Drugi dan, 21. listopada 2005. godine hrvatska delegacija
u pratnji eksperta za obnovljive sirovine Huberta
Maierhofer, dipl. ing. iz C.A.R.M.E.N., posjetila
je prije podne postrojenje bioplina za proizvodnju električne
energije - Irlbacher Biogas GmbH & Co. KG
nedaleko Straubinga. Vlasnik postrojenja je Baron Freihofer,
zemljoposjednik i vlasnik pivovare. Bioplin se
proizvodi putem fermentacije iz silaže (kukuruza, trave)
91 % i iz stajskog gnoja 9 %. Iz bioplina proizvodi se
električna struja u termoenergani snage 530 kW i toplinska
energija kao nus proizvod za grijanje dvorca i
upravne zgrade. Od Bavarske države sljedećih 20 godina
dobivat će poticaj u iznosu 0,18 €/kWh stmje, tako
da će se investicija isplatiti za 10 godina.


Zatim smo od 14°" sudjelovali na otvorenju 3. Sajma
... uz pozdravne riječi:


GilbertaKrapf, tajnika Biomase d.o.o.


Reinholda P e r 1 a k, gradonačelnika Straubinga i


Alfreda Reisinger, premijera regije Straubing -
Bogen, te svečanih govora Saveznog ministra Erwina
H u b e r (slika 3.), koji je u referatu "Biomasa
2005 - tržište budućnosti obnovljivih sirovina"
posebno naglasio:
-
zahvalio se zaposlenicima u C.A.R.M.E.N. i trgovačkom
društvu "Biomasa d.o.o." za izvrsno organiziran
sajam,
-
odgovornost za okoliš i globalnu i regionalnu promjenu
klime (opa.snost od jakih kiša i vrućih suhih
razdoblja) nije samo na državi nego i na svakom
pojedincu.


-
prva su zemlja u Europi koja je 1970. godine ustrojila
Savezno ministarstvo za okoliš,
-
bavarska vlada je 1900. donijela "Koncept obnovljivih
sirovina u Bavarskoj" i potiče investicije u
postrojenja dobivanja energije iz biomase,
-
danas smo ponosni u Bavarskoj za izgrađene proizvodne
kapacitete za biodizel od 85 000 tona godišnje,
preko 350 biodizelskih stanica, 246 postrojenja
toplana i tennoenergana na biomasu i 106 malih
toplana na biomasu do 500 kW, oko 250 deponija
za komunalni otpad i oko 650 postrojenja iz poljoprivrednog
otpada,
-
Bavarska ima ulogu predvodnika u Njemačkoj, jer
se 1/3 postrojenja na biomasu nalazi u Bavarskoj i u
sljedeće tri godine treba izgraditi oko 1 000 novih
postrojenja,
-
od 33 mil. mČ godišnjeg drvnog prirasta koristi se
samo 20 mil. m´ ili 2/3,


-
poljoprivreda i šumarstvo bit će u budućnosti važan
segment obnovljive energije,
-
troškovno povoljna i sigurna opskrba bioenergijom
za gospodarstvo Njemačke,
-
udio obnovljive energije sa 7 % danas, povećat će se
na 9 %, provedbom strategije ušteda i tehnologija,
-
40 % energije koristi se u Njemačkoj za grijanje
zgrada, dobrih 30 % u prometu i nešto manje od
20 % u industriji i zanatstĐ´u,
č obnovljive sirovine učinile su Straubing kao renomirani
bio-resumi položaj od međunarode važnosti.


Prigodom otvaranja sajma skupu se obratio i državni
tajnik Hennan Sušnik i zahvalio u ime Vlade Republike
Hrvatske i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva
i vodnog gospodarstĐ´a i svoje osobno, na pozivu i gostoprimstvu
domaćinu. Republika HrĐ?atska VTIO uspješno
surađuje sa Slobodnom državom Bavarskom i kroz
zajedničke aktivnosti, koje se financiraju iz proračuna
bavarske Vlade i uglavnom provode kroz uzajamnu