DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2006 str. 72     <-- 72 -->        PDF

ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI


3.
SAJAM OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I HRVATSKI DANI U BAVARSKOJ
(Straubing od 20. do 23, listopada 2005. god.)
S državnim tajnikom HenTianom Sušnik, dipl.
ing. šum. i pomoćnikom ministra za ruralni razvoj
Srećkom Selanac, dipl. ing. agr. otputovao sam 20.
listopada 2005, god. u Straubing, Njemačka, na 3. Sajam
obnovljivih izvora energije i Hrvatske dane u Bavarskoj,


Isti dan poslijepodne u C.A.R.M.E.N. e.V. kompetencijski
centar za obnovljive sirovine, predsjednik
Upravnog odbora Reinhold E r 1 b e c k, dipl. ing. šum. i
tajnik Werner D o 11 er, dipl. ing., upoznali su nas i kolege
"Našičke šumare" s aktivnostima oko obnovljivih
sirovina iz poljoprivrede i šumarstva u Bavarskoj te novo
otvorenom zgradom Tehnološko-poticajnog centra s
laboratorijem i međimarodnom suradnjom Bavarske i
Hrvatske (od lipnja 2002. godine) na području obnovljivih
sirovina i goriva.


Cilj Kompetencijskog centra je podrška pojačanom
korištenju obnovljivih sirovina putem interdisciplinarnog
fundamentalnog i aplikativnog istraživanja, razvoja,
transfera znanja i tehnologije, otvaranja tržišta,
ocjene projekata te izvođenja poticajnih programa.


Udruga C.A.R.M.E.N, nadležna je između ostalog
za;


Prikupljanje, pripremu i evaluaciju informacija o
uporabi i mogućnostima korištenja obnovljivih sirovina,


Transfer informacija putem savjetovanja, edukacije
i izobrazbe,


Rad s javnošću za obnovljive sirovine putem brošura,
manifestacija, sajmova i izložaba,


Iniciranje i koordiniranĆe demonstrativnih pothvata,


Ocjenjivanje i evaluaciju pothvata, istraživačkih i
razvojnih projekata za korištenje obnovljivih sirovina.
, U 1S´Č" sati u Starogradskoj vijećnici Straubinga, hrvatsku
delegaciju u sastavu državni tajnik Herman
Sušnik, pomoćnik ministra Srećko Selanac i savjetnik
Uprave HŠ d.o.o. Josip D undo vi ć, primio je
gradonačelnik Reinhold Per lak s ministarskim savjetnicima
Remboldom Erlbeck i dr. Rupertom S c h a fe
r i tajnikom Wemerom D o 11 e r. Tom se prigodom,
državni se tajnik Herman Sušnik upisao u "Zlatnu knjiga"
(slika 1.) i dao intervju za regionalne novine
STRAUBINGER TAGBLATT i Bavarsku televiziju,
te zahvalio na dosadašnjoj suradnji sa C.A.R.M.E.N.


´7&


vezano za pomoć Hrvatskoj kao zemlji prismpnici u
EU na izradi projekata Toplane iz biomase te školovanju
stručnjaka HŠ d.o.o. na izradi studija izvodljivosti i
to u "Straubingu gradu obnovljivih sirovina", kako je
ponosno naglasio gradonačelnik Perlak.


Isti dan u 19"° na tiskovnoj konferenciji i posjeti izložbi
"O mobilnosti" u prostoai 3. Sajma obnovljivih
sirovina ..., javnosti su se obratili;


Ministarski savjemik dr. Rupert Schafer (umjesto
gosp. Ministra Josefa Millera) upoznao je nazočne s
važnošću "Reduciranja CO2 u prometu" korištenjem
biogoriva (biljnog ulja, biodizela i etanola) iz
uljene repice i iz drva te šećerne repe. Bavarska deviza
glasi; "S drvom se grijemo, a s biodizelom se vozimo",
tj. 2 kg atro suhog drva zamjenjuje 1 litru lož
ulja, a od 6 kg drva dobije se najmanje 1 kg biodizela.


Danas se u Bavarskoj proizvede preko 600 000 tona
biodizela, što odgovara 11 % bavarskih potreba za dizelgorivom
u iznosu od 5,2 mil. tona.


Naša strategija glasi "Koristiti kamate, čuvati
glavnicu", tj. moramo mnogo više koristiti onoga što
na zemlji priraste, a manje onoga što je uskladišteno
stoljećima u zemlji (fosilna goriva!).


Državni tajnik Hennan Sušnik posebno je pohvalio
dosadašnju suradnju C.A.R.M.E.N i Hi-vatske šume
d.o.o., koja se od lipnja 2002. godine razvija na području
energetskog korištenja biomase u cilju razvijanja
16 toplana na biomasu pri UŠP za grijanje različitih
objekata (bolnice, škole, vrtići, sportske dvorane). U
okviru suradnje održava se 2004. i 2005. edukacija
stručnjaka HŠ d.o.o. pri C.A.R.M.E.N. i time promiče
razvoj projekata za toplane na biomasu u Hrvatskoj.