DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2006 str. 71     <-- 71 -->        PDF

Usporedbom mjerenja u posljednja dva desetljeća u
jednoj stanici proizlazi da se prosječna godišnja temperatura
povećala za 1,5 oC. To povećanje podudara se sa
najpesimističnijim prognozama, pa se može opravdano
sumnjati da će to djelovati na teritorijalnu rasprostranjenost
vegetacije. To je bio povod za objavu ovog članka.


Međutim, autor upozorava da vrijeme od dvadeset
godina, mjereno u samo jednoj stanici, ne mora biti
signifikantno, jer samo jedna ili dvije ekstremne godine
mogu pridonijeti takvom izračunu.


U postglacijalnom razdoblju (prije oko 5000 godina)
temperature su porasle za dva stupnja više nego što
je to bilo polovicom prošloga stoljeća. To nije puno, ali
je ipak uzrokovalo da su listopadni hrastovi dosegli
nadmorske visine i do 1400 m. Povećanje temperature
od 1 do 2 oC dosta je značajno. Po postojećim podacima
prosječna temperatura Kalabrije, Sicilije i Sardinije
je 18 do 19 oC, a u visokim alpskim zonama gdje raste
Pinus cembra je oko 1 do 2 oC. To znači da se pojasevi
talijanske vegetacije nalaze u rasponu od oko 18 stupnjeva.
U tom intervalu nalazi se 6 pojaseva vegetacije:


1.
termomediteranska makija divlje masline i trišlje,
2.
mediteranska vegetacija sa česminom i ostalim zimzelenim,
sklerofilnim listačama,
3.
listopadni hrastovi,
4.
planinski pojas – pretežito bukva,
5.
subalpski pojas smreke i
6.
pojas s arišem i limbom.
To orijentacijski znači da se fizionomija vegetacije
mijenja svakih 3 stupnja prosječne temperature, što nije
strogi uvjet, ali je red veličina. Ako uzmemo za točnu
računicu da se svakih 100 m visine prosječna temperatura
smanji za 0,5 oC, može se zaključiti da svaki vegetacijski
pojas odgovara intervalu od 600 m, što nije daleko
od realnosti, pa povećanje temperature od 1,5 oC
(kako je navedeno u početku članka) uzrokovalo bi
premještaj vegetacijskog pojasa za 300 m prema gore.
No, da li je to baš tako, pita se autor?
Svaki vegetacijski pojas je mjesto gdje su u zajednici
sa signifikantnim vrstama prisutne vrste koje su zas


tupljene u više pojaseva, a i ekološka širina svake pojedine
vrste je veća od “famoznih” 3 oC prosječne temperature
( kao npr. česmina, ostali hrastovi, bukva i jela).
Svaka vrsta ima svoju temperaturu preferencije, ali i
temperaturu tolerancije. Tako je promjena od dva stupnja
na više “popela” hrastove na 1400 m, ali istovremeno
nije dovela do uginuća jele koja je ostala na toj visini
(Passo dell’Abetone).


Premiještanje vrsta po procesu stablo-sjeme-stablo
nije brza, a osim toga potreban je slobodan prostor da
niži pojas ide prema gore, što se sigurno događalo u
postglacijalnom razdoblju.


Između tendencija pomicanja vegetacije u postglacijalnom
razdoblju i eventualnog premiještanja vegetacije
zbog aktualnih klimatskih promjena postoji fundamentalna
razlika. Povlačenje ledenjaka ostavilo je
prostor gdje dolazeće vrste nisu imale konkurenciju
koju bi danas neizbježno imale s gornjim pojasom. Također
ne treba zanemariti da u procesu sukcesije bitnu
ulogu igraju pionirske vrste (borovi, breze, trepetljika i
dr.). Teško je odgovoriti sa sigurnošću na pitanje da li
će unatoč sporih klimatskih promjena ipak doći do
značajnih pomaka u rasporedu vegetacijskih pojaseva.
Svakako je opasnija od toga situacija u godinama visokih
temperatura i oskudnih oborina (2003. g.), koje ostavljaju
drastične posljedice (sušenje stabala, napad
parazita i dr.). Povećanje temperature uzrokuje i prijevremeni
početak vegetacije i povećanu opasnost od proljetnog
mraza.


U toskanskim Apeninima u sušnim godinama bukove
šume trpe od žućenja krošnje već krajem ljeta, ali
ipak to nije dovelo do sušenja stabala 2003. g. Ako se
sve uzme u obzir, moguće je da od dva susjedna pojasa
gornji pretrpi negativne posljedice u korist donjega, što
znači da će na primjer hrast napredovati u zonu bukve,
ali će ona ipak ostati bar u udolinama.


Razdoblje od 20 godina svakako je prekratko da bi
se donosili čvrsti zaključci, ali je dovoljno da opravda
potrebu za daljnjim praćenjem promjena koje ne treba
zanemariti.


Frane Grospić


PRETPLATAZAŠUMARSKI LIST U 2006. GODINI:


– za zaposlene članove 120 kn
– za studente, đake i umirovljenike 30 kn
– za poduzeća 500 kn
ADRESA: HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO
Zagreb, Trg Mažuranića 11
Žiro račun br: 2360000 -1101232768
PRETPLATAZAINOZEMSTVO 95 $
DEVIZNI ŽIRO RAČUN br: 70313-280-3206475


HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO, Zagreb
ZAGREBAČKABANKAZagreb
(Telex ZABA 21-211 Swift ZABAHR XX)


Uredništvo