DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2006 str. 69     <-- 69 -->        PDF

L’ITALIA FORESTALE E MONTANA


(Časopis o ekonomskim i tehničkim odnosima – izdanje
talijanske Akademije šumarskih znanosti – Firenze)


Iz broja 5. srpanj – kolovoz izdvajamo:


Fiorenzo Mancini : Talijanska Akademija šumarskih
znanosti 54. godina rada


20. travnja u dvorani Santa Croce, održana je svečanost
inauguracije 54. godine rada talijanske Akademije
šumarskih znanosti. U nazočnosti mnogih znanstvenika
i važnih osoba iz društvenog života, svečanost
je otvorio predsjednik Akademije prof. Fiorenzo Mancini.
Uputio je srdačne pozdrave svima, te posebne
čestitke novim članovima ing. Cesaru Patroneu, šefu
uprave državnih šuma i prof. Giovanniu Cannati, rektoru
sveučilišta Molise, koji su primljeni za redovite
članove Akademije na osnovi čl. 5. Statuta Akademije,
a zbog znanstvenih i tehničkih zasluga.
Nakon svečanog otvorenja, predsjednik je naveo
najvažnije manifestacije u proteklom razdoblju, od kojih
navodimo:5. veljače 2004. godine u sjedištu Akademije održana
je komemoracija profesoru Umbertu Bagnaresiu,
poznatom uzgajivaču i znanstveniku,

2. travnja, također u sjedištu Akademije, Društvo
diplomiranih šumara Italije u suradnji s Akademijom
organiziralo je Seminar o primjeni geomatike i
daljinskog snimanja u šumarstvu,

5. svibnja u palači Medici Riccardi proslavljena je
inauguracija 53. Akademske godine,

14. rujna održana je prezentacija knjige Šume panjače
– uzgoj i uređivanje autora Orazia Ciancia i
Susanne Nocentini,

12. studenoga u Vallombrosi, uprava državnih šuma
i šumarski ambijentalni odjel sveučilišta u Firen zi
organizirali su kongres pod nazivom Vallombrosa u
povijesti i kulturi talijanskog šumarstva,

18. studenoga u vili Favorita Gian Pietro Cellerino
– član Akademije održao je predavanje pod naslovom
“Patološki problemi koji su radikalno utjecali
na topoline kulture u posljednjih 50 godina”,

2. i 3. prosinca, također u vili Favorita, održan je
međunarodni skup pod naslovom “Harmonization
of National Forest Inventories in Europe: Technique
for Common Reporting”. Ovom susretu nazočilo
je više od 60 znanstvenika iz raznih europskih zemalja
te

15. veljače 2005. godine u vili Favorita održan je
međunarodni skup “Modeli održivog gospodarenja
šumskim sustavima za očuvanje kompleksnosti i
biološke raznolikosti”, kao rezultat projekta MIUR
PRIN COFIN 2003 “FOR BIO”.
Uz ove redovite aktivnosti, Akademija je sudjelovala
i bila pokretač mnogih manifestacija, znanstvenih istraživanja
i konkretnih projekata. Predsjednik je posebno
naglasio nakladničku aktivnost i to ponajprije izlaženje
ovog časopisa, 53. sveska Anala, već prije spomenute
knjige o panjačama, zatim monografije “Endophytism
in forest trees” te sudjelovanje Akademije u izdavanju
velikog Atlasa talijanskih zemljopisnih zona.
Biblioteka Akademije otvorena je za javnost s mogućnošću
posuđivanja knjiga. Popisi knjiga ažurirani su, a
strane revije dolaze redovito, nabavljene kupnjom ili
razmjenom.


Na kraju svog izlaganja predsjednik prof. Mancini
naglasio je važnost šume u smanjenju ugljičnog dioksida
i to sljedećim riječima: “Panjače proizvode ogrjevno
drvo, koje izgaranjem proizvodi ugljični dioksid, ali
ga one svojim rastom ponovno apsorbiraju, građevno
drvo ugrađeno u konstrukcije trajno veže ugljik, a stabla
koja rastu tu funkciju obavljaju neprekidno”. Ovu
važnu ulogu šume trebali bi znati svi te to priznati šumovlasnicima,
koji za to zaslužuju kompenzaciju.


Nakon svog izlaganja predsjednik je proglasio 54.
Akademsku godinu otvorenom.


Ing. Cesare Patrone, šef Uprave državnih šuma u
svom izlaganju pozdravio je nazočne i zahvalio Predsjedniku
u ime Uprave državnih šuma i svoje osobno,
naglasivši čvrstu vezu s Akademijom šumarskih znanosti
i Šumarskim fakultetom-Sveučilišta u Firenzi. Siguran
je da svi talijanski šumari, a posebice šumari državnih
šuma, vide u Akademiji zajedničku kuću iz koje
izvire šumarska kultura, koja je u prošlosti bila, a bit će
i u budućnosti, protagonist održivog gospodarenja talijanskim
šumama.


Annalisa Bogo, Raffaelle Cavalli, Giancarlo
Cesti: Zadaci, uloga i okvirni zahtjevi upravitelja
operacijama gašenja požara (prvi dio)


Ovaj članak obrađuje problematiku vezanu za rukovođenje
procesom gašenja požara, kao i radnjama koje
se preventivno organiziraju na određenom području.
Kontinuirana, periodična opasnost od požara u Italiji,
koja je mediteranska zemlja, zahtijeva raspoloživost s
kompetentnim, profesionalno specijaliziranim osobama,
koje trebaju organizirati preventivne mjere, ali isto
tako u slučaju pojave požara organizirati i rukovoditi
njegovim gašenjem.


Ta osoba, koju autori nazivaju “upraviteljem operacija
gašenja”, skuplja sve relevantne podatke za određeno
područje u kojemu se može očekivati pojava požara.
U slučaju da se radi o posebno velikoj i zahtjevnoj
ŠUMARSKI LIST 1-2/2006 str. 70     <-- 70 -->        PDF

površini, može biti više zaduženih osoba čiji rad treba
biti koordiniran. Treba voditi računa da u svim slučajevima
svaki operator ima samo jednu osobu od koje prima
naloge i kojoj referira informacije. Tako postoje relacije
kada u jednom limitiranom požaru “upravitelj”
rukovodi izravno s ekipom za gašenje, do velikih požara
kada rukovodi gašenjem neizravno, preko operativnog
osoblja, posebice ako su u gašenju uključene specijalizirane
ekipe (mehanizacija, zrakoplovi, logistika,
pomoćne ekipe itd.). Nakon prihvaćanja dužnosti
“upravitelj” počinje s prvim fazama rada, a to su preliminarna
istraživanja situacije i priprema plana gašenja.


Glavni elementi preliminarnog istraživanja navedeni
su u tablici, a sastoje se od sljedećeg:vegetacijski zapaljivi materijal (tip materijala, količina
i učešće suhog, lako zapaljivog materijala),

meteorološki uvjeti (smjer i jačina vjetra, ekstremni
uvjeti, temperatura, vlažnost, insolacija itd.),

orografske prilike (nagib, ekspozicija, uvale, sedla,
vodotoci, stijene, umjetne prepreke-ceste, kanali,
kultivirane zone itd.) iaktualno stanje požara – podaci se zaključuju na početku
požara, a to su: dimenzije požara, karakteristike
fronte požara, najaktivnija žarišta, brzina napredovanja,
mogućnost obuhvaćanja krošnje i dr.
ja k
U početku gašenja požara potrebno je ustanoviti or


je


ganizacijsku situaciju:broj raspoloživih gasitelja na mjestu požara, te njihov
položaj,

potrebna oprema i mogućnost njene primjene,

elementi koji utječu na proces gašenja, pristupni
putovi, staze, dostupnost vode, travnate površine i
sl., te otežavajući elementi – promet, zatečeno stanovništvo,
problem evakuacije i sl.
Od samog početka požara potrebno je zaštititi mjesto
izbijanja požara, ili zonu u kojoj se pretpostavlja da
je počeo požar. Na temelju tih elementa, to jest raspoloživosti
sredstvima i ljudskim resursima, te na temelju
iskustva, “upravitelj” može formulirati plan gašenja
požara. Taj “odlučujući proces”, kako ga nazivaju autori,
u šumskim je požarima dosta težak, jer se često
odvija u okolnostima visoke razine opasnosti. Odluke
se trebaju donositi u kratkom vremenu i s ograničenim
raspoloživim informacijama, a posljedice pogrešno vođenog
gašenja mogu utjecati na njegov uspjeh ili još
gore na sigurnost sudionika. Ako požar izmakne kontroli
“upravitelj” treba u kratkom vremenu primijeniti
novu strategiju, eventualno promijeniti mjesto i zauzeti
novu poziciju.


Postoje razni modeli u aktivnosti odlučivanja, a svima
treba biti obilježje brzina odlučivanja. Model FEMA,
2002. ima sljedeće faze:


1.
identifikacija problema
2.
elaboriranje inačica
3.
odabir jedne inačica
4.
primjena jednog rješenja
5.
procjena rezultata
Plan gašenja požara treba biti realan. Nema koristi
od planiranja optimalnog rješenja, ako se ono ne može
provesti. Također je važan izbor lokacije za kontrolnu
bazu, koja po mogućnosti treba biti u središnjem dijelu,
dostupna mehanizaciji, ambulantnim kolima i logistici
(pogotovo ako gašenje traje više dana).
Posebno je istaknuta važnost uporabe zračnih
sredstava, t.j. zrakoplova i helikoptera. Oni se primjenjuju
samo u slučaju kada zemljane snage nisu u mogućnosti
zaustaviti požar u sigurnosnim uvjetima. Njihova
primjena treba biti u potpunosti sinkronizirana s
gašenjem na terenu. “Upravitelj” gašenja požara ocjenjuje
potrebu pomoći zrakoplova, vodeći računa da njihova
primjena bude ograničena na strogo potrebno vrijeme,
što dogovara sa Stalnim središnjim stožerom.
Kada požar preuzme katastrofalne razmjere, ugrožavajući
naselja, stanovništvo ili objekte od posebne
važnosti, kompetenciju operacija gašenja preuzima
Nacionalni stožer vatrogastva, kojem pomaže šumarsko
osoblje i Civilna zaštita, te u izvjesnim okolnostima
i Javna sigurnost i vojska. “Upravitelj” gašenja treba
informirati predstavnike drugih sudionika o stanju na
gasilištu i uključiti se u zajedničku koordiniranu akciju.
U procesu gašenja od posebne važnosti je organizacija
komunikacije. Tu ponajprije spada komunikacija s
gasilačkim timovima na terenu radi informacije o stanju,
te eventualnom pojačanju tima ili premiještanju na
drugo mjesto. “Upravitelj” o stanju gašenja izvještava
Stalni središnji stožer, te je u izravnom kontaktu sa
zračnim sredstvima koji sudjeluju u gašenju.
Informacije predstavnicima sredstava informiranja
daju posebno ovlaštene osobe, kako ne bi ometali “upravitelja”
u koordiniranju gašenja. Nazočnost građana iz
znatiželje ili pak iz želje da pomognu, može prouzročiti
smetnje i dovesti u opasnost njihove živote te živote gasitelja,
pa je najbolje spriječiti njihov pristup.


Giovannni Bernetti: Zagrijavanje atmosfere i
vegetacijski pojas


Simptomi progresivnog globalnog zagrijavanja su
očiti. Povlačenje ledenjaka i smanjenje njihove debljine,
te sve manji prosječni broj dana pod snježnim pokrivačem,
samo je dio tih vidljivih simptoma. Polarna
ledena kapa se smanjuje, dok se australska proširuje,
ali to nije rezultat sniženja temperature već povećanja
količine oborina.


Općenito, ta promjena klime ne predstavlja čudo,
jer u povijesnim epohama bilježimo toplija i hladnija
razdoblja, ali je zabrinjavajuća brzina tih promjena.
ŠUMARSKI LIST 1-2/2006 str. 71     <-- 71 -->        PDF

Usporedbom mjerenja u posljednja dva desetljeća u
jednoj stanici proizlazi da se prosječna godišnja temperatura
povećala za 1,5 oC. To povećanje podudara se sa
najpesimističnijim prognozama, pa se može opravdano
sumnjati da će to djelovati na teritorijalnu rasprostranjenost
vegetacije. To je bio povod za objavu ovog članka.


Međutim, autor upozorava da vrijeme od dvadeset
godina, mjereno u samo jednoj stanici, ne mora biti
signifikantno, jer samo jedna ili dvije ekstremne godine
mogu pridonijeti takvom izračunu.


U postglacijalnom razdoblju (prije oko 5000 godina)
temperature su porasle za dva stupnja više nego što
je to bilo polovicom prošloga stoljeća. To nije puno, ali
je ipak uzrokovalo da su listopadni hrastovi dosegli
nadmorske visine i do 1400 m. Povećanje temperature
od 1 do 2 oC dosta je značajno. Po postojećim podacima
prosječna temperatura Kalabrije, Sicilije i Sardinije
je 18 do 19 oC, a u visokim alpskim zonama gdje raste
Pinus cembra je oko 1 do 2 oC. To znači da se pojasevi
talijanske vegetacije nalaze u rasponu od oko 18 stupnjeva.
U tom intervalu nalazi se 6 pojaseva vegetacije:


1.
termomediteranska makija divlje masline i trišlje,
2.
mediteranska vegetacija sa česminom i ostalim zimzelenim,
sklerofilnim listačama,
3.
listopadni hrastovi,
4.
planinski pojas – pretežito bukva,
5.
subalpski pojas smreke i
6.
pojas s arišem i limbom.
To orijentacijski znači da se fizionomija vegetacije
mijenja svakih 3 stupnja prosječne temperature, što nije
strogi uvjet, ali je red veličina. Ako uzmemo za točnu
računicu da se svakih 100 m visine prosječna temperatura
smanji za 0,5 oC, može se zaključiti da svaki vegetacijski
pojas odgovara intervalu od 600 m, što nije daleko
od realnosti, pa povećanje temperature od 1,5 oC
(kako je navedeno u početku članka) uzrokovalo bi
premještaj vegetacijskog pojasa za 300 m prema gore.
No, da li je to baš tako, pita se autor?
Svaki vegetacijski pojas je mjesto gdje su u zajednici
sa signifikantnim vrstama prisutne vrste koje su zas


tupljene u više pojaseva, a i ekološka širina svake pojedine
vrste je veća od “famoznih” 3 oC prosječne temperature
( kao npr. česmina, ostali hrastovi, bukva i jela).
Svaka vrsta ima svoju temperaturu preferencije, ali i
temperaturu tolerancije. Tako je promjena od dva stupnja
na više “popela” hrastove na 1400 m, ali istovremeno
nije dovela do uginuća jele koja je ostala na toj visini
(Passo dell’Abetone).


Premiještanje vrsta po procesu stablo-sjeme-stablo
nije brza, a osim toga potreban je slobodan prostor da
niži pojas ide prema gore, što se sigurno događalo u
postglacijalnom razdoblju.


Između tendencija pomicanja vegetacije u postglacijalnom
razdoblju i eventualnog premiještanja vegetacije
zbog aktualnih klimatskih promjena postoji fundamentalna
razlika. Povlačenje ledenjaka ostavilo je
prostor gdje dolazeće vrste nisu imale konkurenciju
koju bi danas neizbježno imale s gornjim pojasom. Također
ne treba zanemariti da u procesu sukcesije bitnu
ulogu igraju pionirske vrste (borovi, breze, trepetljika i
dr.). Teško je odgovoriti sa sigurnošću na pitanje da li
će unatoč sporih klimatskih promjena ipak doći do
značajnih pomaka u rasporedu vegetacijskih pojaseva.
Svakako je opasnija od toga situacija u godinama visokih
temperatura i oskudnih oborina (2003. g.), koje ostavljaju
drastične posljedice (sušenje stabala, napad
parazita i dr.). Povećanje temperature uzrokuje i prijevremeni
početak vegetacije i povećanu opasnost od proljetnog
mraza.


U toskanskim Apeninima u sušnim godinama bukove
šume trpe od žućenja krošnje već krajem ljeta, ali
ipak to nije dovelo do sušenja stabala 2003. g. Ako se
sve uzme u obzir, moguće je da od dva susjedna pojasa
gornji pretrpi negativne posljedice u korist donjega, što
znači da će na primjer hrast napredovati u zonu bukve,
ali će ona ipak ostati bar u udolinama.


Razdoblje od 20 godina svakako je prekratko da bi
se donosili čvrsti zaključci, ali je dovoljno da opravda
potrebu za daljnjim praćenjem promjena koje ne treba
zanemariti.


Frane Grospić


PRETPLATAZAŠUMARSKI LIST U 2006. GODINI:


– za zaposlene članove 120 kn
– za studente, đake i umirovljenike 30 kn
– za poduzeća 500 kn
ADRESA: HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO
Zagreb, Trg Mažuranića 11
Žiro račun br: 2360000 -1101232768
PRETPLATAZAINOZEMSTVO 95 $
DEVIZNI ŽIRO RAČUN br: 70313-280-3206475


HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO, Zagreb
ZAGREBAČKABANKAZagreb
(Telex ZABA 21-211 Swift ZABAHR XX)


Uredništvo