DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2006 str. 61     <-- 61 -->        PDF

Slika 3. Čn:Č


to mjesto zauzimaju predstavnici orhideja. Uz 2–3
svojte u rodu kruščika (Epipactis), u značajnoj populaciji
nazočan je i ljubičasti šiljorep (Limodorum abortivum)
s vrlo velikim primjercima, čija visina ponegdje
prelazi 100 centimetara.


Slika 4. Č,:.»o,ep:s: u plodu


Šuma Borovača značajan je dio šumskog pokrivača
južnih padina dalmatinske planine Svilaje, koja i inače
obiluje šumskim sastojinama u svojim nižim dijelovima.
To je najveća cjelovita borova šuma u cijeloj planini,
za razliku od velikih površina bukovih šuma, najvećih
od svih planina Dalmacije.


Tekst i fotografije:


Dr. sc. Radovan Kranjčev, prof.


LEPTIR STAKLOKRILAC TRUŠLJIKE
(Synanthedon stomoxiformis /HBN./, Sesiidae, Lepidoptera)


U Podravini, nekoliko kilometara južno i jugoistočno
od naselja Peteranca, južno od Mošćanskog jarka,
protežu se razmjerno velike površine vlažnih travnjaka,
mahom livada. Posljednjih dvadesetak godina zamijećuje
se sve veće zapuštanje livada košanica, tako da je
na nekim površinama izostala ili povremeno izostaje i
ona jedina košnja godišnje. To ima za posljedicu sve
veću nazočnost nekolicine drvenastih vrsta na livadnim
staništima, kao i pojavu nekolicine vrsta naše entomofaune
kojih ranije na ovim travnjacima nije bilo. Naime,
među vrstama koje sve više i sve brže obrastaju
travnjačke površine, nalazi se i drvenasta grmolika vrsta,
trušljika, krkavina ili trušljikovina (Frangula alnus).
To je biljka čijim se drvenastim podzemnim dijelovima
hrane gusjenice leptira trušljikinog staklokrilca (Sy


nanthedon stomoxiformis) iz porodice leptira staklokrilaca,
dijela velike skupine leptira prelaca (Bombyces).


Kako se povremenom košnjom skidaju nadzemni
dijelovi trušljike, na travnjaku se oblikuju primjerci biljaka
koji pri dnu imaju čuperak starih, dijelom osušenih
i ponešto odebljalih prikraćenih izdanaka, a u tlu
često jako odebljale i do 10–20 cm produljene kvrgave
rizome, kao posebno oblikovane ekološke forme. Ti
nadzemno-podzemni dijelovi biljaka uslijed povremenih
utjecaja čovjeka iz godine u godinu sve više rastu i
debljaju, pa se nakon par godina pojave kao snažna zadebljanja
koja se razmjerno lako odvajaju od podloge.
U tim dijelovima biljaka teče gotovo cijeli razvojni ciklus
ovog leptira.
ŠUMARSKI LIST 1-2/2006 str. 62     <-- 62 -->        PDF

Slika 1. Leptir «,.ta staklokrilac


Ovisno o ekološkim uvjetima pojedinih godina,
razvojni ciklus leptira traje jednu do dvije godine.
Ipak, čini se kako dio populacije završava razvojni ciklus
u jednoj, dio u dvije, a mali dio u tri godine. Ženka
polaže jaja pojedinačno ili u manjim skupinama na pridanke
grmića trušljike ili na naličje njezinih donjih listova.
Čim se izlegu (VI-VII mj.), gusjenice progrizaju
koru stabljika te praveći sve šire i šire hodnike uvlače
se, ubuše se u unutrašnjost drvenastih dijelova podanka
koji se nalazi plitko ispod površine tla ili su njegovi
dijelovi čak vidljivi u razini tla.


Čitavo vrijeme razvoja gusjenice se hrane drvenim
sadržajima rizoma, gradeći iza sebe sve šire i šire hodnike
i u pravilu se ne dogodi da bilo koji takav hodnik
završava na površini. Ako se to kojim slučajem ipak
dogodi, gusjenica odmah sljepljenim drvenim dijelovima
zabrtvi otvor i tako spriječi poguban utjecaj svjetla
na svoju nepigmentiranu površinu tijela. Kao i kod ostalih
vrsta iz ove porodice, gusjenice imaju sposobnost
izlučivanja fungicidnih supstanci koje u hodnicima
unutrašnjosti drveta sprječavaju pojavu plijesni. Kada
se nakon mjesec-dva razvoja i jednog ili dva prezimljenja
gusjenica, primakne vrijeme njihovog kukuljenja,
u uvjetima staništa i prehrambenih biljaka na


Slika 2. Parenje


čije oblikovanje je u značajnoj mjeri utjecao čovjek,
slično kao i kod još nekolicine srodnih vrsta, one grade
naročite tvorevine, kraće ili dulje hodnike ili tube (ispredene
cijeve) i time osiguravaju nesmetano izlijetanje
leptira kada za to dođe vrijeme. Naime, ako se rizom
s odraslim gusjenicama nalazi koji centimetar ispod
površine tla, ponekad čak i desetak centimetara
duboko, da bi leptiri mogli dospjeti na površinu tla,
gusjenice grade te tunele od površine rizoma u tlu do


Slika 3. Jaja na naličju lista trušljike
ŠUMARSKI LIST 1-2/2006 str. 63     <-- 63 -->        PDF

gornje razine tla. Promjer tako ispredenih cijevi-tunela
malo je veći od promjera odraslih gusjenica. Tuneli su
građeni od slijepljenih sitnih dijelova drveta, smeđe su
boje, glatkih i finim predivom obloženih unutrašnjih
stijenki, uspravni su ili kosi zavisno od postojećih uvjeta,
a vršni su im dijelovi u razini tla ili koji centimetar
viši i na vrhu fino zaobljeni i, naravno, zatvoreni. Veličina
tunela iznad razine tla ovisi i o hidrološkim prilikama
na tom staništu. Naime, ako su travnjaci periodično
plavljeni u proljeće, visina tunela mora biti barem
malo viša od razine vode koja tu leži. Ti hodnici,
dakle, iskazuju svu plastičnost ponašanja gusjenica u
promjenljivim mikro ekološkim uvjetima.


Na jednom starom zaraženom rizomu takvih neobičnih
tvorevina u proljeće može biti i po nekoliko, pa
i desetak, ovisno o broju gusjenica, kao i o veličini i
dubini rizoma ispod površine tla. Pojedinih godina na
ovom staništu kod Peteranca zaraza može zahvatiti
svaki struk trušljike, a u vrijeme izlijetanja leptira i parenja
nije nimalo teško zamijetiti veći broj leptira na


Slika 5. Biotop leptira kod Peteranca u Podravini


lišću ovih biljaka u prijepodnevnim satima Na onim
dijelovima travnjaka, gdje e broj trušljika povećan i


dje j
jje b
gdje se radi izostanka košnje u nekoliko godina razvila


ošnje u
mala šikara u kojoj se nalaze i neke druge drvenaste
vrste, radi povećane zasjenjenosti broj zaraženih pridanaka
je sve manji. Dakle, tamo gdje su izostali uobičajeni
i makar povremeni utjecaji čovjeka na travnjačke
površine, stvaraju se drukčiji ekološki uvjeti, oblikuju
se nove biocenoze koje više ne sadrže pogodna
staništa za razvoj ovog leptira.
Po lijepom vremenu razvijeni leptiri, naočiti
predstavnici ove porodice, probijaju vršne dijelove ispredenih
tunela i izvlače se van. Nakon kratkog
sušenja i rasprostiranja krila na jutarnjem suncu,
počinju s novim životnim aktivnostima. Jedna od prvih
je parenje.
Staklokrili leptir trušljike u drukčijim ekološkim
uvjetima u Europi ali i kod nas, ima i neke druge prehrambene
biljke svojih gusjenica (primjerice, Rhamnus
catharticus), a i cijelo mu se stanište u mnogome
razlikuje od ovih staništa u Podravini.
I na ovom se primjeru potvrđuje kako čovjek svojom
tradicionalnom poljodjelskom aktivnošću stvara
povoljne uvjete za nastanak posebnih, sekundarnih staništa
i posebnih biocenoza, a u jednoj od njih našla je
svoje obitavalište i svojta leptira trušljikinog staklokrilca,
tj. njegova gusjenica. Sve dok traju postojeći ekološki
uvjeti na tim vlažnim travnjacima Podravine, zasigurno
će opstati i svi ostali članovi biocenoze sa svim
svojim biološkim i ekološkim adaptivnim osobinama.


Tekst i fotografije:
Dr. sc. Radovan Kranjčev, prof.


Slika 4. Ispredene cijevi, tuneli, s kukuljičinim košuljicama;Č
kinog staklokrilca