DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2006 str. 61     <-- 61 -->        PDF

Slika 3. Čn:Č


to mjesto zauzimaju predstavnici orhideja. Uz 2–3
svojte u rodu kruščika (Epipactis), u značajnoj populaciji
nazočan je i ljubičasti šiljorep (Limodorum abortivum)
s vrlo velikim primjercima, čija visina ponegdje
prelazi 100 centimetara.


Slika 4. Č,:.»o,ep:s: u plodu


Šuma Borovača značajan je dio šumskog pokrivača
južnih padina dalmatinske planine Svilaje, koja i inače
obiluje šumskim sastojinama u svojim nižim dijelovima.
To je najveća cjelovita borova šuma u cijeloj planini,
za razliku od velikih površina bukovih šuma, najvećih
od svih planina Dalmacije.


Tekst i fotografije:


Dr. sc. Radovan Kranjčev, prof.


LEPTIR STAKLOKRILAC TRUŠLJIKE
(Synanthedon stomoxiformis /HBN./, Sesiidae, Lepidoptera)


U Podravini, nekoliko kilometara južno i jugoistočno
od naselja Peteranca, južno od Mošćanskog jarka,
protežu se razmjerno velike površine vlažnih travnjaka,
mahom livada. Posljednjih dvadesetak godina zamijećuje
se sve veće zapuštanje livada košanica, tako da je
na nekim površinama izostala ili povremeno izostaje i
ona jedina košnja godišnje. To ima za posljedicu sve
veću nazočnost nekolicine drvenastih vrsta na livadnim
staništima, kao i pojavu nekolicine vrsta naše entomofaune
kojih ranije na ovim travnjacima nije bilo. Naime,
među vrstama koje sve više i sve brže obrastaju
travnjačke površine, nalazi se i drvenasta grmolika vrsta,
trušljika, krkavina ili trušljikovina (Frangula alnus).
To je biljka čijim se drvenastim podzemnim dijelovima
hrane gusjenice leptira trušljikinog staklokrilca (Sy


nanthedon stomoxiformis) iz porodice leptira staklokrilaca,
dijela velike skupine leptira prelaca (Bombyces).


Kako se povremenom košnjom skidaju nadzemni
dijelovi trušljike, na travnjaku se oblikuju primjerci biljaka
koji pri dnu imaju čuperak starih, dijelom osušenih
i ponešto odebljalih prikraćenih izdanaka, a u tlu
često jako odebljale i do 10–20 cm produljene kvrgave
rizome, kao posebno oblikovane ekološke forme. Ti
nadzemno-podzemni dijelovi biljaka uslijed povremenih
utjecaja čovjeka iz godine u godinu sve više rastu i
debljaju, pa se nakon par godina pojave kao snažna zadebljanja
koja se razmjerno lako odvajaju od podloge.
U tim dijelovima biljaka teče gotovo cijeli razvojni ciklus
ovog leptira.