DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2006 str. 60     <-- 60 -->        PDF

Sungerski lug je i bogato stanište čitavog niza vrsta
gljiva. Izdvajam malu crvenkastu hladetinku (Tremiscus
helvelloides) iz porodice Tremellaceae. Ona raste u
crnogoričnim šumama s puno vlage i humusa, u skupinama,
ljeti i u jesen (VII-X mj.). Meso joj je crvenkasto,
mesnato, želatinozno, dosta čvrsto, a gornji dio plodišta
savijen je poput tuljca. Gljiva raste u manjoj populaciji
uz rubove ovih šumskih sastojina u graničnom
području s bukovima sastojinama. Uz ove gljive na
naslagama humusa tijekom ljeta može se susresti i bojom
jako upadljiva i narančasto crvena zdjeličarka
(Aleuria aurantia) s mnogo većim busenasto razvijenim
mesnatim plodištima.


Šuma pripada prebornom tipu gospodarenja s istaknutim
slojem mladika jele, smreke i oskoruše. Mjesti


mično se čini kako se krećemo prašumskim sastojinama,
gdje se pojedini elementi šume nalaze u svim fazama
razvoja. Mnogi napola istrunuli panjevi prekriveni
su zelenilom borovnica i drugog bilja. Znatna vlažnost
omogućava razmjerno brz proces rastrožbe i obnavljanja
života. Upravo ovakav tip gospodarenja šumom
Sungerskim lugom omogućava njezin optimalni razvoj


i zaštitu
zaštituzaštitu,
,, pa se čini kako posebne zaštitne mjere nekih


njegovih
hhh dijelov
dijelovdijelova
aa n
nna
aa kojim
kojimkojima
aa s
sse
ee održava poseban tip vegetacijei
ii osebujn
osebujnosebujna
aa flor
florflora
aa i
ii nij
nijnije
ee z
zza
aasada nužan.


egovi od


Tekst i fotografije:
Dr. sc. Radovan Kranjčev, prof.


ŠUMA BOROVAČA


Istočno od Gornjeg Postinja, na cesti Drniš-Muć,
odvaja se prema sjeveru uska moderna prometnica
prema naselju Bidnići. Već 1500 metara nakon oštrog
zavoja, desno bijelom cestom dolazimo u šumsko područje
Borovača staro oko 200 godina.


Šuma ima površinu 4–5 km2 i proteže se na širokim
obroncima pretežno južne ekspozicije, s nekoliko dubljih
usjeka i vododerina. Sredinom šumskog područja
prolazi dobra šumska cesta u smjeru istoka. Značajno
je napomenuti kako na cijelom području u podlozi prevladava
dolomit, kojega uz cestu i na usjecima lako
prepoznamo po bijelo sivojboji i sitnoj drobini oštrih
bridova. Na jače nagnutim površinama plitko tlo je isprano
i ističe se dobro njegova nazočnost.


Jedini predstavnik šumskog drveća ovdje je crni
bor (Pinus nigra) zastupljen u sastojinama različite
dobne strukture. Najstarija debla mjere u prsnom promjeru
i više od 60 cm. Na većem dijelu sastojina zamijećuje
se znatan napad krasnika (Buprestidae), bez obzira
je li se radi o starijim ili mlađim sastojinama.


Sloj grmlja slabo je razvijen pa se šuma ističe velikom
prozračnošću i čistoćom, osobito u mlađim sastojinama.
Niti prizemno raslinje nije obilno zastupljeno,
pa ga osim nekoliko vrsta trava i mahovina gradi tek
nekoliko drugih svojti višeg bilja, među kojima osobi-


Slika 1. Središnja prometnica u šumi Borovači Slika 2. Napad krasnika