DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2006 str. 55     <-- 55 -->        PDF

D. Kremer, K. Karlović, V. Židovec: MORFOMETRIJSKA ISTRAŽIVANJA PRIRODNIH POPULACIJA . Šumarski list br. 1–2, CXXX (2006), 47-54
ZAKLJUČAK - Conclusions


Istraživanja morfoloških značajki sedam prirodnih
populacija širokolisne veprine su pokazala veliku varijabilnost
statistički analiziranih značajki. Tako je najmanja
varijabilnost na razini svih sedam populacija
utvrđena za svojstvo omjer dužine i širine listolikih
brakteja (CV = 21,35 %), a najveća (CV = 56,90 %) za
dužinu internodija.


Između većine populacija nisu utvrđene značajnije
razlike s obzirom na istraživane morfološke značajke.
Veću iznimku predstavlja samo populacija Japlenica u
kojoj su biljke bile najkrupnije, odnosno imale su najdulje
izbojke, najveće filokladije i najveći broj filokla


dija po izbojku. Biljke iz populacije Skupica su bile
najmanje i imale su najokruglastije filokladije, a one iz
populacije Kalnik najduguljastije. Dakle, kao najzanimljivije
populacije za daljnju selekciju i uzgoj sadnog
materijala izdvajaju se populacije, Japlenica, Sku-
pica i Kalnik. One predstavljaju potencijalni izvor biljaka
prikladnih za selekciju vrtnih formi od kojih bi se
dalje vegetativnim razmnožavanjem dobili primjerci
prikladni za sadnju u urbanim sredinama, ali i za potrebe
cvjećarstva. Poticanjem sadnje i uzgojem širokolisne
veprine doprinijelo bi se nastojanjima da se ova vrijedna
vrsta sačuva na njenim prirodnim staništima.


ZAHVALA – Acknowledgements


Prikazani rezultati nastali su u okviru programa


TEST – Tehnologijski istraživačko-razvojni projekti uz


potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta,


Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo, Poglavar


stva Grada Samobora i Zagrebačke županije (Upravni


odjel za poljopriredu, šumarstvo i ruralni razvoj). Autori


LITERATURA


Adamović, L., 1929. Die Pflanzenwelt der Adrialänder.
Gustac Fischer, Jena.


Aff ol t e r, J.M., 1997. Essential Role of Horticulture
in Rare Plant Conservation. Hort. Science 32
(1): 29–34.


Bonati, A. 1991. Industry and the consrvation of medicinal
plants. U: Akerele, O., V. Heywood, H. Synge
(eds.): The conversation of medicinal plants:
141–145. Cambridge Univ. Press, Cambridge.


Červenka et al., 1988. Rastlinski svet Evrope. Mladinska
knjiga, Ljubljana.


Halada, L. 1994. Ruscus hypoglossum L. in Slovakia.
Thaiszia – J. Bot., Košice 4:183–195.


Halada, L. et V. Feráková, 1999. Ruscus hypoglossum
L. U: Čerovský, J., V. Feráková, J. Holub,
Š. Maglocký, F. Procházka (Ur.): Červená
kniha ohrozených a vzácnych druhov raslín a živočíchov
SR a ČR. Vyššie rastliny. Priroda, Bratislava.


Ha r a č i ć , A., 1905. L’isola di Lussin, il suo clima e la
sua vegetazione. I. R. Scuola nautica di Lussinpiccolo.
Direzione dell’I. R. Scuola nautica,
Lussinpicolo.


Höft, M., S.K. Barik, and A.M. Lykke, 1999.
Quantitative Ethnobotany: Applications of Multivariate
and Statistical Analyses in Ethnobotany.
People and Plants working paper 6, UNESCO,
Paris.


također zahvaljuju Ministarstvu kulture uz čije je odobrenje
istraživanje obavljeno te Hrvatskim šumama


d. o. o. Zagreb (šumarije: Krapina, Križevci, Oriovac,
Samobor i Vrbovsko) na pomoći pri obavljanju terenskog
dijela istraživanja.
References
Ho s t , J., 1801–1802. Botanički put po Istri, Kvarnerskim
otocima i Dalmaciji, započet 14. kolovoza
1801, a dovršen 6. kolovoza 1802. /Viaggio botanico
nell’Istria, Isole del Quarnero, e nella
Dalmazia, incominciato il di 14 d’Agosto 1801.
e terminato il di 6 d’Agosto 1802. Transkribirao
i preveo / Trascrizione, traduzione Krešimir Čuljak.
Rijeka / Fiume: Matica Hrvatska – ogranak
Rijeka, 1993.
Kamenarović, M., 1958. Zaštita prizemne flore
Zagrebačke okolice. Hortikultura 4(2): 6–7.
Kevo, R., 1961. Prirodne karakteristike Medvednice i
izbor odgovarajuće kategorije zaštite. Hortikultura
7 (1–2): 3–14.
M i l l e r, J.N., J.C. M i l l er, 2000. Statistics and Chemometrics
for Analytical Chemistry. Pearson
Education Limited, Essex, England.
Ni k lfe ld , H., et al., 1986. Rote Liste gefährdeter
Pflanzen Österreichs. Inst. für Botanik der Universität
Wien, Wien.


Noordegraf, C.V., 2000. An approach to select new
ornamental crops. Acta Hort. 541:75–78.
Rakonzcaj, Z., 1990. Voros Konyu (Hungarian Red
Data Book). Akademiai Kiado, Budapest.


Rauš, Đ., 1970. Prilog poznavanju flore Fruške gore
iz okolice Iloka. Šum. list 94 (9–10): 285–306.


Palevitch, D., 1991. Agronomy applied to medicinal
plant conservation. U: Akerele, O., V. Heywood,