DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2006 str. 50     <-- 50 -->        PDF

D. Kremer, K. Karlović, V. Židovec: MORFOMETRIJSKA ISTRAŽIVANJA PRIRODNIH POPULACIJA . Šumarski list br. 1–2, CXXX (2006), 47-54
Slika 2. Ruscus hypoglossum L. – muški cvijet u grozdastom cvatu
u pazušcu listolike brakteje.
Fig. 2 Ruscus hypoglossum L. – staminate flower in raceme
inflorecence in axil of bract.


Slika 3. Ruscus hypoglossum L. – ženski cvjetovi u grozdastim
cvatovima u pazušcu listolikih brakteja.
Fig. 3 Ruscus hypoglossum L. – pistillate flowers in raceme
inflorecences in axils of bracts.


Slika 4. Ruscus hypoglossum L. – zrela boba u pazušcu listolike


brakteje.
Fig. 4 Ruscus hypoglossum L. – ripe fruit in axil of bract.


Vukotinović 1869, Haračić 1905, Rossi 1924,
Adamović 1929, Kamenarević 1958, Kevo
1961, Šugar 1967, Rauš 1970, Regula-Bevilaqua
1994).


U većini zemalja u kojima dolazi od prirode širokolisna
veprina je ugrožena i zaštićena vrsta (Č e r v e n ka
et al. 1988, N i kl f el d 1986, Š i li ć 1996, Ha l ada
i Feráková 1999, Rakonzcaj 1990, Shelyag
- Sosonko 1996). Prema Reguli-Bevilaq
u a (1994) u nas ima status osjetljive svojte, dakle
svojte koja uskoro može prijeći u kategoriju ugrožene
ako negativni uvjeti potraju.


Cilj rada bio je istražiti varijabilnost prirodnih populacija
širokolisne veprine s posebnim naglaskom na
svojstva koja biljku čine poželjnom za sadnju u urbanim
sredinama. Na taj način bi se utvrdile populacije
potencijalno zanimljive za daljnju selekciju i oplemenjivački
rad.


MATERIJAL I METODE – Materials and methods
Prikupljeni su uzorci 7 prirodnih populacija široko-Karlovca, Vrhovčak kraj Samobora, Strahinščica, Gorlisne
veprine: Japlenica kraj Vrbovskog, Skupica kraj nji Dragonožac kraj Zagreba, Kalnik, te Oriovac kraj


Tablica 1. Zemljopisni položaj i nadmorska visina istraživanih populacija Ruscus hypoglossum
Table 1 Geographical position and altitude of researched population Ruscus hypoglossum


L..
Populacija
Population


Japlenica
Skupica
Vrhovčak
Strahinščica


Gornji Dragonožac
Kalnik


Oriovac


Zemljopisna širina
Latitude
45° 20’N
45° 29’N
45°48’N
46°11’N
45° 38’N
46° 07’N
45°12’N


Zemljopisna dužina
Longitude
15° 01’E
15° 32’E
15°42’E
15°54’E
15° 56’E
16° 35’E
17° 52’E


Nadmorska visina
altitude
706
110
190
382
206
255
135