DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2006 str. 49     <-- 49 -->        PDF

PREGLEDNI ČLANCI - REVIEWS
Šumarski list br. 1–2, CXXX (2006), 47-54


UDK 630* 164


MORFOMETRIJSKA ISTRAŽIVANJA PRIRODNIH POPULACIJA
SIROKOLISNE VEPRINE (Ruscus hypoglossum L.) U HRVATSKOJ


MORPHOMETRIC RESEARCH OF NATURAL POPULATIONS OF
Ruscus Hypoglossum L. IN CROATIA


Dario KREMER*, Ksenija KARLOVIĆ**, Vesna ŽIDOVEC**


SAŽETAK: Kako bi se dobio uvid u varijabilnost prirodnih populacija širokolisne
veprine (Ruscus hypoglossum L.) provedeno je morfometrijsko istraživanje
na uzorcima iz sedam prirodnih populacija u Hrvatskoj (Japlenica,
Skupica, Vrhovčak, Strahinščica, Gornji Dragonožac, Kalnik, Oriovac).
Utvrđeno je da su istraživane morfološke značajke vrlo varijabilne te je koeficijent
varijabilnosti na razini svih populacija iznosio od 21,35 % za svojstvo
omjer dužine i širine listolikih brakteja do 56,90 % za svojstvo dužina internodija.
Klaster analizom i analizom glavnih komponenti utvrđeno je da su
međusobno najsličnije populacije Oriovac i Strahinščica. Najviše se razlikovala
populacija Japlenica i to po najduljim izbojcima, najvećim filokladijima
i listolikim braktejama, te po najvećem broju filokladija i listolikih brakteja
po izbojku. Od ostalih populacija isticale su se populacije Skupica s najokruglastijim
i Kalnik s najduguljastijim filokladijima.


Ključne riječi: Ruscus hypoglossum, morfometrija, UPGMA, PCA


UVOD – Introduction


Rod Ruscus L. obuhvaća 7 vazdazelenih vrsta raskraj
Nina i Tijesnog u sjevernoj Dalmaciji te kod Noviprostranjenih
na Azorima, na području Mediterana, u grada na lokalitetima Bukovlje, Debela Glava i Vukzapadnoj,
srednjoj i jugoistočnoj Europi, te u zapadnoj manić (Host 1801–1802, Schlosser i Farkaš-
Aziji. Na Krimu i u zapadnoj Transkavkaziji rasprostranjene
su 4 vrste. Zajedno s rodovima Danaë Medik.
i Semele Kunth., rod Ruscus je uvršten u porodicu
Ruscaceae Spreng. ex Hutch. 1934. (Wielgorskaya
1995).


Širokolisna veprina – Ruscus hypoglossum L. (slika
1–4) je od prirode rasprostranjena u bivšoj Čehoslovačkoj,
zatim u Austriji, Italiji, Mađarskoj, bivšoj Jugoslaviji,
Rumunjskoj, Bugarskoj, Grčkoj, Turskoj te
na poluotoku Krimu u Ukrajini (Yeo 1980). U nas je
ima na području Slavonije, Hrvatskog zagorja, Medvednice,
Samoborskog gorja, Gorskog kotara, Like,
Velebita, otoka Cresa i Lošinja, u okolici Zadra, zatim


*
Dr. sc. Dario Kremer, Farmaceutski botanički vrt “Fran Kušan”,
Schrottova 39, Zagreb, e-mail: dkremerŽpharma.hr
** Mr. sc. Ksenija Karlović, dr. sc. Vesna Židovec, Slika 1. Ruscus hypoglossum L. – izbojak s filokladijima, listo-


Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
likim braktejama i plodovima.


Svetošimunska 25, Zagreb,
Fig. 1 Ruscus hypoglossum L. – stem with phylloclades, bracts


e-mail: karlovicŽagr.hr, vzidovecŽagr.hr
and fruits.