DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2006 str. 44     <-- 44 -->        PDF

D. Ballian: BILJEŽI I OSNOVNE MJERE GENETIČKE VARIJABILNOSTI ZNAČAJNE U . Šumarski list br. 1–2, CXXX (2006), 41-46
Genetički biljezi mogu se svesti na četiri velike kara,
sjemena i sl.) i stoga nalaze sve manju uporabu u
tegorije: morfološke, fiziološke, biokemijske i molesuvremenim
šumarskim istraživanjima, posebice zbog
kularne. toga što su u znatnoj mjeri pod utjecajem okolišnih


čimbenika na fenotipsku ekspresiju, kao i zbog nepo


Morfološki biljezi odnose se na svojstva vezana uz


znavanja tipa nasljeđivanja istraživanih svojstava, te


fenotip individua (oblik i boja listova, cvijetova, češe


velikog obima posla oko mjerenja i obrade podataka.
Ipak ova istraživanja su i dalje aktualna, i nisu izgubila
na svom značenju razvojem i uporabom novih statističkih
metoda.


Č Biljeg jezgrina genoma: Mikrosatelitna DNK, trnF regija, Slika 2. Biokemijski biljeg: Izoenzim, enzimski sustav 6-phoskod
roda Populus. (ljubaznošću kolega iz Šumarskog phoglucomatedehydrogenase kod običnog bora. (ljubazinstituta
u Teisendorfu, ASP). nošću kolega iz Šumarskog instituta u Teisendorfu, ASP).
Figure 1 Marker of the nuclear genome: Microsatellite DNA, trnF Figure 2 Biochemical marker: Isoenzyme, enzyme system 6-phosregion,
in the genus Populus. (With the kindness of the phoglucomatedehydrogenase in common fir. (With the
colleagues from the Institute of Teisendorf, Faculty of kindness of the colleagues from the Institute of
Forestry, ASP). Teisendorf, Faculty of Forestry, ASP).


Tablica 1. Svojstva biokemijskih i molekularnih biljega koji se koriste u istraživanjima šumskog drveća
Table 1 Traits of biochemical and molecular markers used in studies of forest trees


Tip biljega Način nasljeđivanja
Način iskazivanja Način ekspresije gena
Razina genetičke
varijabilnosti Funkcija
AFLP
RAPD
Diploidna jezgra, mnogo
lokusa, nepoznat broj
alela po lokusu
Dominantnost kod
nekih lokusa, ostali
su kodominantni
Jako velika varijabilnost,
svaka individua ima
svojstvene vrpce
Nepoznata
Diploidna jezgra, Kodominantnost, Velika varijabilnost unutar Ne kodira,
Jezgritii nekoliko lokusa, sa posebnim populacija, niska možda doprinosi
mikrosateliti mnogo alela bezvrijednim alelima diferenciranost među genomskoj
po lokusu u nekim lokusima populacijama stabilnosti
Haploid, (majčinski
Kloroplasttii
mikrosateliti
(cpDNK)
kod angiospermi,
očev kod četinjača)
Pojava pseudohaplotipa,
jednostruki lokus,
Svaki citotip
je iskazan
Niska varijabilnost unutar
populacija, visoka
diferenciranost među
populacijama
Ne kodira
mnogo alela po lokusu
Mitohondrij altii
bilježi
(mDNK)
Haploidan (majčinski)
pseudohaplotip,
jednostruki lokus,
mnogo alela po lokusu
Svaki citotip
je iskazan
Niska varijabilnost unutar
populacija, visoka
diferenciranost među
regijama
Ne kodira
ITS kod Diploidna jezgra, nekoliko Visoka varijabilnost,
ribosomalne lokusa, nekoliko Kodominatitnost jednaka među Ne kodira
DNK (rDNK) alela po lokusu pojedinim individuama
Diploidna jezgra, jedan Niska varijabilnost unutar Funkcionalna
cDNK
bilježi
do nekoliko lokusa,
nekoliko alela Kodominatitnost populacija, niska
diferenciranost među
diferenciranost
moguća između
po lokusu populacijama alela kod lokusu
Izoenzimi Diploid, 1-5 lokusa,
1-7 alela po lokusu
Kodominantnost, s
posebnim bezvrijednim
alelima u
nekim lokusima
Niska do srednja
varijabilnost unutar
populacija, niska
diferenciranost
među populacijama
Funkcionalna
diferenciranost
moguća između
alela kod lokusu