DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2006 str. 42     <-- 42 -->        PDF

J. Karavla: DENDROLOŠKE KARAKTERISTIKE ZELENE POTKOVE GRADA ZAGREBA ... Šumarski list br. 1–2, CXXX (2006), 31-40
S c h n e id er, A., 1935: Naši stari parkovi. Naš vrt, ZaVu
k i č e v i ć , E., 1974: Dekorativna dendrologija, Srgreb:
1–2. boštampa, Beograd: 1–378.
Supak, R., 1987: Grad po mjeri čovjeka, Zagreb. Ulčnik , I., 1936: Trg bana Zrinskog. Revija Zagreb:
Š k o r i ć, A., 1986: Postanak, razvoj i sistematika tla, 11–12.
Zagreb.
Šumarska enciklopedija, 1980, 1983, 1987, I., II. I III.
Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb.
SUMMARY: