DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2006 str. 33     <-- 33 -->        PDF

PREGLEDNI ČLANCI - REVIEWS Šumarski list br. 1–2, CXXX (2006), 31-40
UDK 630* 272


DENDROLOŠKE KARAKTERISTIKE ZELENE POTKOVE
GRADA ZAGREBA S PRIJEDLOGOM OBNOVE
NJEZINOGA ISTOČNOGA DIJELA


DENDROLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE CITY OF ZAGREB
GREEN HORSESHOE SUGGESTION FOR THE REGENERATION
OF ITS EASTERN PART


Josip KARAVLA*


Sažetak: U radu su dane dendrološke karakteristike zelene (Lenucijeve)
potkove Grada Zagreba, dok su za parkove na Trgu kralja Tomislava, Trgu
Josipa Jurja Srossmayera i Trgu Nikole Subića Zrinskog dani prijedlozi za
obnovu. Navedeni parkovi predstavljaju istočni dio zelene potkove grada Zagreba.
i dio su gradske jezgre. Autor opisuje njihove dendrološke karakteristike
i predlaže oblikovanje i obnovu okoliša. U ostalim parkovima zelene potkove
dane su dendrološke karakteristike. To je park ispred zgrade Sveučilišta
u Zagrebu te na trgovima Josipa Broza Tita, Mažuraniča i Maruliča.


Iz opisa se vidi bogatstvo izabrane dendroflore koja predstavlja izbor vrsta
drveča i grmlja prema hortikulurnim načelima estetike i prilagodbe ekološkim
prilikama. U članku autor predlaže i nekoliko preinaka kojima bi se
riješili neki estetski i ekološki problemi. U radu se upozorava kako je potrebno
posvetiti više skrbi zudravstvenom stanju drveča i to posebice platana koje
su u velikom broju propale. Preporuča korištenje kirurgije drveča i zamjenu
propalih vrsta. Autor naglašava kako je park prostor oblikovan elementima


obnove istočnoga dijela


OSNOVNE EKOLOŠKE ZNAČAJKE STANIŠTA


Parkovi Lenucijeve potkove nalaze se na sjevernoni
bilja gnojidba starim stajskim gnojem i s ciljem poveme
rubu doline Rijeke Save koja dotiče obronke Medćanja
vitalnostri postojećeg dendrobilja, trajnica i ruža.
vednice. U prošlosti je tu rasla šuma hrasta lužnjaka s Sa stajališta podneblja pripada Zagreb s okolicom
običnim grabom. Reljef je ravan i nalazi se prosječno u umjereno humidno područje s izraztitim, ali ne vrlo
na 115 m n.m. Matičnu podlogu čine šljunci i pijesci u hladnim razdobljem godine. S bio-ekološkog stajališta


aluvija rijeke Save. posebnoi su značajne ekstremne temperature zraka i


Tla pripadaju u antropogenizirana aluvijaslna, kao tla jer pokazuju iznimne, ali stvarne temperaturne priekološki
limitirajući faktor spominjemo njihovu lošu like presudne za dendrobilje.
dreniranost. Više pozornosti potrebno je posvetiti ishra-Vegetacisko razdoblje smatra se ono u kojemu je


srednja dnevna temperatura iznad 5 oC. Pioznavanje
staništa pojedinoga područja te ekoloških zahtjeva i
bioloških svojstava pojedinih vrsta drveća i grmlja te
ostaloga bilja daje nam smjernice za korištenje biljnih
vrsta kod obnove i podizanja parkova (Bertović,


Mr.sc. Josip Karavla, dipl. ing. šum. Šenoina 14/III
10000 Zagreb 1975).
ŠUMARSKI LIST 1-2/2006 str. 34     <-- 34 -->        PDF

J. Karavla: DENDROLOŠKE KARAKTERISTIKE ZELENE POTKOVE GRADA ZAGREBA . Šumarski list br. 1–2, CXXIX (2005), 3-6
PARK NA TRGU KRALJA TOMISLAVA


Park na Trgu kralja Tomislava, na površini 3,5 ha,
oblikovan 1905/1906. godine, nalazi se na sjevernoj
strani Glavnoga kolodvora. Prema ondašnjem planu
trebalo je sadašnje udubljenje terena nasipati i popuniti
zemljom, ali zbog financijske štednje park je i do danas
zadržao udubljeni oblik. Današnji drvored srebrnolisnog
javora (Acer saccharinum L.) sađen je u starosti
od šest godina. Sada se u parku nalazi malo vrsti


Slika 1. Park Trgu Kralja Tomislava, Umjetnički paviljon počet


kom 20. stoljeća
Figure 1


drveća i grmlja; tu su uglavnom cvjetne gredice i zeleni
travnjak. Na južnoj strani Umjetničkog paviljona
nalazi se drvored srebrnolisne lipe (Tilia tomentosa
Moench.), dok je na sjeveru skupina Lavsonova
pačempresa (Chamaecyparis lawsoniana Parl.). Tu se
nalazi jedno rijetko stablo egzote – Judino drvo (Cercidiphyllum
japonicum L.). Također moramo spomenuti
jedno stablo gorskog javora (Acer pseudoplatanus L.)
te plave duglazije (Pseudotsuga menziaesii var. glauca
Schneider). Želim napomenuti da su posječena dva
stabla ukrasne japanske jabuke (Malus pumila Niedz-


Slika 2. Park na Trgu Kralja Tomislava
Figure 2


wetzkyana Schnneid.) koje su se nalazile uz spomenik
kralja Tomislava. Od ostalog dendrobilja tu se nalazi
krupica hibridne magnolije (Magnolia x soulangeana
var. alba Soul.) bijelo-ružičastih cvjetova, zatim grupica
kineskoga niskog javora (Acer ginala Maxim.). Od
grmlja tu su: kineska zimzelena žutika (Berberis Julianae
Schneid.), pirokant – vatreni grm (Pyrocantha coccinea
L.) te sterilni oblik planinske somine (Juniperus
sabina “tamariscifolia”) i japanska suručica (Spirea
vanhouttei Lab.).


treb obnovu


Smatra
SmatraSmatram
mm d
dda
aa treba obaviti oblikovanjei
ii obnokoliša. Treba odstraniti postojeće grmlje s južne


i
ii s ju


strane (prema prijedlogu mr. J. Karavle 1980. g.) napraviti
pristup spomeniku kamenim stepenicama, a s
ostale tri strane u obliku potkovice postaviti kamene
klupe bez naslona. Na kosini oko čitavog parka postoji
velika skupina mahonije (Mahonia aquifolium Nutt.),
a kako ima dosta praznih površina treba ih obnoviti zasađivanjem
novih biljaka.


Slika 3. Park na Trgu Kralja Tomislava
Figure 3


Ispred Umjetničkog paviljona nalaze se skupine
hortenzije (Hydrangea arborescens L.) i još jedan grm
lovor-višnje (Prunus laurocerasus L.). Nekada ih je
bilo 3–5 komada, pa bi i to trebalo popuniti. Osim toga
predlažem da se zasade nove biljke Lavsonovog pačempresa,
jer su postojeće u dosta lošem stanju (oštećene
i nisu vitalne).


Prostor oko postojećeg vodoskoka i bazena treba riješiti
sadnjom ruža mjesečarki – cvjetova raznih boja
(Rosa polyanthae spec.). To bi bilo rješenje za desetak
godina unaprijed i financijski vrlo prihvatljivo. Postojeće
ruže mjesečarke (ispred Umjetničkog paviljona)
(Rosa polyanthae “Rothätte”) treba bolje njegovati i
prihranjivati starim stajskim gnojem. Prilazne betonske
stepenice treba hitno obnoviti, a isto tako i spored


spo
ne drvene. Uz betonske stepenice sa sjeverne južne


i
ii ju
ŠUMARSKI LIST 1-2/2006 str. 35     <-- 35 -->        PDF

J. Karavla: DENDROLOŠKE KARAKTERISTIKE ZELENE POTKOVE GRADA ZAGREBA . Šumarski list br. 1–2, CXXIX (2005), 3-6
strane nalaze se ukrasni stupovi od kovanog željeza viti kanalizaciju, jer se i pri malo jačoj kiši stvaraju
koje bi trebalo obnoviti i popraviti te oličiti crnom i lokve površine 5–10 m3.
zlatnom bojom. Na zapadnom dijelu parka treba obno-


PARK NA TRGU JOSIPA JURJA STROSSMAYERA


Park na Trgu Josipa Jurja Strossmayera obuhvaća
površinu 2 ha i 797 m2, a utemeljen je oko 1885. godine,
dok je Akademija (JAZU) izgrađena 1878. godine.
Od autohtonih vrsta postoje tri veoma lijepa stabla
hrasta lužnjaka piramidalnog oblika (Quercus robar
“Fastigiata” ADC.) koji čine središnji dio parka veoma
atraktivnim. Također se tu ističu i tri bukve s lišćem
zelenkastocrvene do crvenkastocrvene boje (Fagus sylvatica
A tropunica West.). Jedna, uz zapadnu stranu
spomenika, bolesna je od gljivične bolesti (Nectria
galligena). Predlažem da se posiječe i zasadi nova biljka.
Od crnogoričnog drveća u parku se nalaze: obična
tisa (Taxus baccata L.), zatim kultivar s iglicama dugim
20–35 mm (Taxus baccata ‘Dovastoniana’), himalajski
borovac (Pinus wallichiana A. B. Jacks),
obična smreka (Picea abies Karst), krimski crni bor
(Pinus nigra pallasiana Asch. et Graebn.), munike (Pinus
Heldreichii var. leucodermis Marchgraf), kao i
obični bor (Pinus sylvestris L.) vrlo zakržljao i jedno
stablo virđinijske borovice (Juniperus virginiana L.).


Od bjelogoričnog drveća tu je: obična breza (Betula
pendula Roth.), gorski javor (Acer pseudoplatanus L.)
i javor mliječ (Acer platanoides L.), obični grab (Carpinus
betulus L.), obični ili bijeli jasen (Fraxinus excelsior
L.), američki koprivić (Celtis occidentalis L.),
jedno vrlo staro i impozantno stablo i jedna grupica
mladih stabala, te jedna hibridna mukinja (nekada su
bile dvije) (Sorbus intermedia L.), Judino drvo – jedno
stablo (Cercidiphyllum japonicum L.) koje ujesen ima


listove zlatnožute boje, vrlo atraktivne. Budući da je
vrst dvodomna, a to je muški primjerak, ne donosi plodove.
Uz nju raste obična bazga (Sambucus nigra L.)
kao stablo visine oko 8 metara, božika (Ilex aquifoli


stabl
um) šimšir (Buxus sempervirens i Buxus semprevi


i
ii ši
rens ‘Arborescens’).


Od bjelogoričnog grmlja tu su: suručica (Spirea japonica
‘Rosea’) crvenih cvjetova, crveni svib (Cornus
alba L.), hibridni petoprsnik (Potenila fruticosa ‘Friedrichsenii’
hibrid između P. fruticosa P. dahurica). Vrlo
dobro rastu zimzeleni grmovi kineske hudike (Viburnum
rhytidophyllum Hensl.). U parku su i vrlo bujne
grupice biserka, običnog i koraljnog odnosno crvenog
(Symphoriccarpos albus Blake i Symphoricarpos
orbuculatus Muench.), kineska zimzelena kozokrvina
(Lonicera nitida Wils.), te poluzimzeleni grm hibridne
kozokrvine (Lonicera purpusi Rhed.) = Lonicera Standichii
Jacques x L. fragrantissima Lindl.). Među grmljem
moramo još spomenuti pljuckavicu žutih cvjetova
i zimzelenih listova (Hypericum calycinum L.), zatim
lijesku s crvenim lišćem (Corylus avellana ‘Atropurpurescens’),
zimzelenu kinesku žutiku (Berbis Julianae
Schneid.), listopadnu žutiku (Berberis thunbergii
DC.) te onu crvenih listova (Berberis thunbergii ‘Atropurpurea’
Chanalt.). U parku se nalazi grupica pajasmina
visine 3 m (Philadelphus coronarius), hortenzije
(Hydrangea arborescens L.), razne vrsti suručica (Spirea
x vanhoutei Zab., Spirea japonica L., Spirea x bumalda
Burvenich. – hibrid – S. japonica x albiflora).
Tu su i grmovi kineske zimzelene mušmulice (Cotoneaster
salicifolius Franch.), skupina sibirske karagane


Slika 4. Park na Trgu J. J. Strossmayera uz zgradu Hrvatske aka
demije znanosti i umjetnosti, skupina obične breze (Betu
la pendula Roth) Slika 5. Park na Trgu J. J. Strossmayerasoliter bora munjike (Pi


Figure 4 nus leucodermis ATM.)
Figure 5
ŠUMARSKI LIST 1-2/2006 str. 36     <-- 36 -->        PDF

J. Karavla: DENDROLOŠKE KARAKTERISTIKE ZELENE POTKOVE GRADA ZAGREBA . Šumarski list br. 1–2, CXXIX (2005), 3-6
(Caragana arborescens Lam.) vrlo dekorativnih žutih
cvjetova, zatim grupica negnjila (Laburnum alpinum
L.), jedan grm šimširolisne žutike (Berberis buxifolia
‘Nana’), vrlo gust i kompaktan grm oko 50 cm.


Ne poštujući zakone vrtne umjetnosti i povijesti nedopustivo
je nakon uginića vrlo impozantnog primjerka
stabla gorskog brijesta (Ulmus scabra Mill.) na njegovo


mjesto zasaditi grupicu obične breze (Betula pendula
Roth.). Nedaleko se nalazi i jedan slabi primjerak kineskog
javora (Acer japonicum ‘Heptalobum Elegans’). U
parku su i ruže porijeklom iz Centralne Kine (Rosa rugosa
Thunb.) te skupina ruža mjesečarki (Rosa polyantha
Carr. multiflora Thunb.) različitih cvjetova.


PARK NA TRGU NIKOLE ŠUBIĆA ZRINSKOG


Park na Trgu Nikole Šubića Zrinskog nalazi se sjeverno
od Strossmayerovog trga, obuhvaća površinu 3
ha i 234 m2, a počeo se uređivati oko 1870. godine nasipavanjem
zemlje. Drvored platana zasađen je 1872.
godine (220 komada), a nabavljene su u Trstu kod vrtlara
I. Weinera. Sadnice platana bile su debele 2 cola i
visoke 9 stopa, stare oko 8 godina (Ulčnik, 1936.
god.). Danas ima svega 135 platana (Platanus acerifolia
Ait.) Uzorci su takvom nestajanju dugovječnih platana
(dožive do 600 godina starosti) višestruki. Nepovoljni
ekološki uvjeti uzrokovani su većim udjelom
SO2 čađi, dima i plinova. Sekundarni je uzrok gljiva
koja izaziva centralnu bijelu trulež. To je Inonotus hispidus
R. Karst. = Polyporus hisipidus Fr.; ta je gljiva
plodište bez stručka, polukružna, odozgo četinjasto
dlakava, najprije rđastosmeđa, kasnije tamnosmeđa,
gotovo crna, a pore su rđastosmeđe.


Da se što prije spriječi širenje te truleži, potrebno je
obaviti pravodobnu zaštitu i liječenje, a pritom je veoma
važan pravilan kirurški zahvat. Važno je da se znalački
i kvalitetno obavi rez uz stablo.


Moramo dobro paziti da otklanjanjem mrtvih i
živih grana ne oštetimo prsten na grani i da osiguramo
pravilan rast stabla. Najbolje vrijeme za rez je na kraju
mirovanja vegetacije. Kada se stvori kalus, treba ukloniti
mrtvu koru (Seminar “njega i zaštita drveća u na


seljenim prostorima”, Zagreb, 12. lipanj 1987) i stablo
će opet biti ozdravljeno. Prema podacima pok. nadvrtlara
Matije Huhe svake godine (1936 – 1941) platane
su se prihranjivale razrijeđenom stajskom gnojnicom.
Smatram da bi taj stari običaj trebalo obnoviti.


Od ostalog dendrobilja tu su: malolisne lipe (Tilia
cordata Mill.), javor mlječ (Acer platonoides L.) i
božika (Ilex aquifolium L.), oblikovano u polukruglas-


Slika 7. Park na Trgu »i.:..!Č:::: humak sa skupi


nom trajnica
Figure 7


Slika 6. Park na Trgu Nikole Šubića-Zrinjskog, drvored hibridnih Slika 8. Park na Trgu Nikole Šubića-Zrinjskog, Č. tuje oblika
platana 60-tih godina 20. stoljeća “forma” (Thuya occidentalis “forma”)


Figure 6 Figure 8
ŠUMARSKI LIST 1-2/2006 str. 37     <-- 37 -->        PDF

J. Karavla: DENDROLOŠKE KARAKTERISTIKE ZELENE POTKOVE GRADA ZAGREBA . Šumarski list br. 1–2, CXXIX (2005), 3-6
tom obliku; isto tako su oblikovane i grupice obične
evropske tise (Taxus baccata L.). Oko bista naših slavnih
predaka (pjesnika, pisaca i političara) nalaze se
više oblikovane skupine forzicije (Forsythia viridissima
L.). Oko središnjeg paviljona nalaze se skupine
hortenzije (Hydrangea arborescens L.). Na južnoj strani
parka nalazi se cvjetna gredica u obliku grba grada
Zagreba. Taj dio, kao simbol bijelog i zelenog Zagreba,
trebalo bi ljepše i češće uređivati na ponos i diku čitavog
grada. Cvjetne gredice oko vodoskoka traže bolje i
trajnije rješenje. Svake godine tu se sade jednogodišnje
biljke: agreratumi, kadifice (Tagetes), maćuhice, zatim
lukovičasto bilje: tulipani, narcise, begonije i dr. Ovim


prostorima treba dati trajnije rješenje sadnjom ruža
mjesečarki (Rosa polyantha spec.) različitih boja, koje
će znatno uljepšati čitav park, a bilo bi to ljepše i trajnije
rješenje važno za ova vremena ekonomske krize.


Sada se park vratio u barokni stil. Zašto jer je to htio
dipl. ing. D. Kis (prilažem slike, pa neka građani kažu
što misle, a tek posađene izvađene su tise (Taxas boccata)
i božikovina (božika lat. Ilex aquifolium). Zaista
pogreška, da veća ne može biti. Posađene se oblici
(forme) kanadske smreke (Picea comica ‘Glanca’)
zašto? Pitam se zašto? Sve vam kaže priložena slika.


PARK NA MARULIĆEVU TRGU OKO BIVŠE
NACIONALNE SVEUČILIŠNE BIBLIOTEKE


Park se nalazi sjeverno od Botaničkoga vrta. Na
južnoj strani parka nalazimo drvored javora mliječa
dok se s istočne strane nalazi drvored javora mliječa i
srebrolisnog javora. U parku su zastupljene ove vrste
drveća i grmlja:


Popis vrsta – bjelogorica


1.Acer platanoides L. – javor mliječ


2.Acer saccharinum L. – srebrolisni javor


3.Acer saccharinum “Laciniatum” (osušio se)


4.Betula nigra – riječna breza (River Birch)


5.Betula pendula Roth. – obična breza


6.Betula papyrifera Marsh – bijela breza


7.Berberis thunbergii DC – thunbergova žutika


8.Berberis thunbergii Atropurpurea


9.Berberis julianae C.K. Schneid. – julijanina žutika
10.Carpinus betulus L. – obični grab
11.Corylus colurna L. – medvjeđa ljeska
12 Forsythia viridisima Lindl – zelena forzicija
13.Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl – obična


forzicija


Slika 9. Park na Trgu Marulića ispred bivše Sveučilišne nacionalne
biblioteke
Slika 10. Park na Trgu Marulića, medvjeđa ljeska (Corylus colurna
L.)
Figure 9 Figure 10
35
ŠUMARSKI LIST 1-2/2006 str. 38     <-- 38 -->        PDF

J. Karavla: DENDROLOŠKE KARAKTERISTIKE ZELENE POTKOVE GRADA ZAGREBA .
14.Fagus sylvatica L. Atropurpurea – crvenolisna
bukva
15.Lycium barbatum L. – suličasti vučac
16.Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt – obična
mahonija
17.Populuis nigra L. “Italica” – jablan
18.Parthenocissus tricuspidata – trošiljkasta lozica
19.Quercus robur “Fastigiata” A.DC. – piramidaslni
hrast lužnjak
20.Rosa polyanta “Prutti”
21.Rosa polyanta “Rootchette”
22.Rosa sp. – ruža
23.Spirea japonica L. –japanska sauručica
24.Simphoricarpus albus (I.) Blok. – biserak
25.Tilia cordata Mill. – malolisna lipa, tamna lipa
26.Ulmus laevis. Pall. – vez


27. Weigela florida (Bunge) A.DC. – kineska vajgelija
Šumarski list br. 1–2, CXXIX (2005), 3-6


Slika 11. Park na Trgu Marulića, spomenblok Don Frani Buliću
Figure 11


Crnogorica
Od crnogorice je prisutan samo:
Chamaecyparis lawsoniana (A. Murray bis) Parl. –


lawsonov pačempres


PARK OKO TRGA ANTE, IVANA I VLADIMIRA MAŽURANIĆA


Ovaj park nalazi se u prtostoru južno od Hrvatskoga
narodnoga kazališta. Drvored divljegsa kestena
(Aesculus hypocactanum L.), a ostali dio bilja u parku
zasađen je tijekom 1948. godine prema projektu ing.
Zvonimira Froelkicha.


Slika 12. Engleski tip parka na Trgu braće Mažuranić
Figure 12


Popis vrsta – bjelogorica


1.Acer campestre L. – klen


2.Acer platanoides L. mliječ


3.Acer pseudoplatanuis L. – gorski javor


4.Aesculus hypocastanum L – divlji kesten


5.Betula pendula L. – obična breza


6.Berberis verruculosa Hemsl et H..L. Willson. –


bradavičasta žutika
7.Coprylus colurna l. – medvjeđa ljeska
8.Chanomeles japonica (Thunb.) Lindl ex Spach –


japanska dunjica


´*.ČČmČ.»Č


Slika 13. Parka na Trgu braće Mažuranić, gredice trajnica, u poza


dini grupice medvjeđe ljeske (Corylus colurna L.)
Figure 13
ŠUMARSKI LIST 1-2/2006 str. 39     <-- 39 -->        PDF

J. Karavla: DENDROLOŠKE KARAKTERISTIKE ZELENE POTKOVE GRADA ZAGREBA .
Šumarski list br. 1–2, CXXIX (2005), 3-6
9.Deutzija scabra (Thunb.) – hrapava deucija
10.Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl. – obična


forzicija
11.Phyladephus lastifolius L. – pajasmin
12.Lonicera purpusi (fragrantissima x standishii)


Rehd. – ranocvjetna hibridna kozokrvina
13.Lonicera tatarica L. – tatarskas kozokrvina
14.Morul alba L. – bijeli dud
15.Pyracantha coccinea M.J. Roem – vatreni grm
16.Prunus subhirtella “Stellata”


17.Prunus laurocerasus L. – lovor višnja
18.Populus nigra L. “Italica” – jablan
19.Partenocysus tricuspidata (Siebold et Zucc.)


Planch. – trošiljkasta lozica
20.Spirea deguta Zab. – suručica (multiflora x
thungerii)
21.Sambucus nigra L. – crna bazga


Crnogorica
22.Taxus baccata L. – obična tisa
23.Picea omorica (Panč.) – pančićeva omortika


PARK NA TRGU J. B. TITA OKO HRVATSKOGA NARODNOGA KAZALIŠTA


Park je u nekoliko navrata bio obnavljan i uređivan,
a nivanja nisu nađeni.
Bjelogorica – drveće i grmlje
1.Acer campestre L. – klen
2.Aces pseudoplatanus L. – gorski javor


Slika 14. Park na Trgu J. B. Tita ispred Hrvatskoga narodnog kazališta,
neukusno umetanje reklamnih panoa
Figure 14


3.Aesculus octandra L. – žuti kesten
4.Ligustrum ovalifolium Hassk. – kalina
5.Morus alba, L. – bijeli dud
6.Rosa ssp. L. – ruže
7.Tilia cordata Mill. – malolisna lipa , tamna lipanj


Crnogorica


Slika 15. Park na Trgu J. B. Tita
Figure 15


16.
Park na Trgu J. B. Tita, cvjetne gredice begonija oko
zgrade Hrvatskoga narodnog kazališta
Figure 16
Slika 17. Meštrovićev Zdenac života u parku na Trgu J. B. Tita
Figure 17
ŠUMARSKI LIST 1-2/2006 str. 40     <-- 40 -->        PDF

J. Karavla: DENDROLOŠKE KARAKTERISTIKE ZELENE POTKOVE GRADA ZAGREBA . Šumarski list br. 1–2, CXXIX (2005), 3-6
8.Juniperus chinernsis L. – kineska bortovica 12.Picea abies L. – obična smreka


9.Juniperuis sabina L. – planinska somina 13.Taxus baccata L. – obična tisa
10.Pinus mugo ssp. rostrata ) Willk. – kukasti bor
11.Pinus mugo Turra ssp pumilio (Haenke) Franco


patuljasti bor


PARK OKO REKTORATA ZAGREBAČKOGA SVEUIČILIŠTA


Platane koje svojom veličinom dominiraju parkom
posađene su 1872. godine. U parku nsalazimo ove vrste
drveća i grmlja:


Bjelogorica


1.Acer campestre L. – klen


2.Acer pseudoplatanus l. – gorski javor


3.Aesculus pavia L. – crveni divlji kesten


4.Caragana arborescens Lam. – sibirska karasgana


5.Eleragnus angusrtifolia L. – uskolisna dafina


6.Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl. – forzicija


7.Ptelea trifoliata L. – ptelea


8.Philadelfus lartifolius Sakavod. – širokolisni


pajasmin Slika 19. Park ispred zgrade Rektorata Sveučilišta u Zagrebu,


američka platana (Platanus occidentalis L.)


9.Gymnocladus dioicus /L.) K. Koch – kentrakijski


Figure 19


gimnokladus


Slika 18. Drvored crvenoga divljega kestena (Aesculus pavia L.)
ispred zgrade Rektorata Sveučilišta u Zagrebu
Figure 18
Slika 20. Gimnokladus (Gymnocladus dioicus K. Koch.) ispred
zgrade Rektorata Sveučilišta u Zagrebu
Figure 20
38
ŠUMARSKI LIST 1-2/2006 str. 41     <-- 41 -->        PDF

J. Karavla: DENDROLOŠKE KARAKTERISTIKE ZELENE POTKOVE GRADA ZAGREBA . Šumarski list br. 1–2, CXXX (2006), 31-40
10.Hibiscus siryacus L. – hibisk
11.Hedera helix L. – bršljan
12.Juglans nigra L. – crni orah
13.Kerria japonica D.C. – kerija
14.Catalpa bignonioides Walt. katalpa


tatarska lkonicera


lkonicer
16.Ligustrum ovalifolium Hassk.


kalina
.Maclura pomifera Scheid. – makjlura


18.Malus pumila Mill. – jabuka


19. trifoliata L. – ptetlea
20.Platanus x acerifolia (Ait.) Wild. – javorolisna
platana
21.Platasnus occidentalis L. – američka platana


22.Prunus padus L. sremza, trpika
23.Spirea japonica L. –
–– japanska sur
24.Syeringa vulgaris L
LL.
.. – i joirg


običn
običnobični joirgovan


25.Tamarix letandra L.
.. – tamarika


S:Zcordata L. – malolisna (tamna) lipa
27.Weigela florida (Bunge) A. DC. – kineska vajgelija
U ovom parku zastupljena je nedovoljno crnogorica.
Tu nalazimo ovevrste
Crnogorice:
Picea abies L. – smreka
Taxus baccata L. – obična tisa


ZAKLJUČAK


Parkovi na Tomislavovom, Strossmayerovom tgu i
Zrinjevcu (N. Š. Zrinskog) čine istočnu stranu tzv. Lenucijeve
odnosno Zagrebačke zelene potkove.


Važnost postojećih starih parkova, njihova dendroflora
te njega i zaštita u staroj jezgri grada Zagreba
veoma je velika.


Zagreb koji od davnine nosi epitet bijeli morao bi ostati
i zeleni Zagreb. Kako je Zagreb stvaranjem Države
Hrvatske postao zbiljska metropola ukazuije se potreba
za bolju skrb o njegovim parkovima i to posebno onih u
samoj gradskoj jegri. Današnje vrijeme nosi i neke nedaće,
primjerice onečišćenje zraka kojemu uvelike doprinosi
automobilski promet. Zbog osiguranja kvalitetnijeg
i zdravijeg življenja naših ljudi i građana, potrebno
bi bilo više pozornosti obratiti očuvanju i njezi postojećeg
dendrobilja koje ima svojstvo prečistaća onečišćenoga
zraka. Potrebno je prihranjivati (gnojnicom) platane
i ostalo starije dendrobilje, uvesti obvezno kirurgiju
drveta, popuniti mjesta koja su uništena novim vrstama,
održavati postojeće (okopavanje, plijevljenje kao i redovna
kosidba travnjaka).


Parkovi su najveće bogatstvo u gradu Zagrebu,
naročito u njegovu središtu, pa je potrebno očuvati i za


štititi postojeće vrlo vrijedne egzote. Egzotama se smatraju
sve one vrsti koje su unijete s drugih kontinenata.
Postoji velika opasnost uslijed jakog zagađenja zraka da
se broj egzota smanji svaki dan sve više. Da je bojaznost
opravdana, dokazuje i nestajanje ukrasnih japanskih jabuka,
pačempresa na Trgu kralja Tomislava, te gorskog
brijesta, crvene ukrasne bukve, hibridne mukinje, himalajskog
borovca, te grmova pteleje, čitavih skupina petoprsnika,
sve na Trgu Josipa Jurja Strossmayera.


Drvoredi platana, kojih je bilo 220 a sada ih je samo
135, najbolji su dokaz slabe njege i zaštite, te čuvanja
našeg zelenila – pluća svakog grada.


Napominjem, da bi se trajno očuvali svi parkovi,
potrebno je uvesti stalnu čuvarsku službu i nadzor.


Dendrološko bilje je vrlo vrijedno. Arhitektura grada
tog područja predstavlja kulturno povijesne spomenike
prošlosti. Napominjemo kako su navedeni parkovi
uređeni u francuskom stilu koji bi trebalo održati.


U ostalim parkovima Zagrebačke zelene potkove dane
su dendrološke karakteristike bez prijedloga eventualne
obnove.


LITERATURA


Anić, M., 1946: Dendrologija. Šumarski priručnik I,
Zagreb.


B e rt o vi ć , S., 1954: Stanje i problematika nekih parkova
u Hrvatskoj, Hortikultura, 7 i 8.


Bertović, S., 1975: Prilog poznavanju klime i vegetacije
u Hrvatskoj.


E t t in g e r, J., 1904: Lišće platana, Šum. list, Zagreb:
41–43.


Jovanović, B., 1985: Dendrologija, Šumarski fakultet,
Beograd:1–557.


Ka r a v l a, J., 1962: Prilog poznavanju nalazišta egzota
i nedkih forma naših autohtonih vrsta na području
Zagrebačkih parkova, Šum. list, 7.


Karavla, J., 1980: Vidikovac na Tomislavovu trgu.
Hortikultura, 4, Zagreb: 41–43.


M at k ov i ć , R., 1970: Biljka – čovjek – prostor, Split.


Vid ak o vi ć, M., 1982: Četinjače, morfologija i varijabilnost,
Zagreb, 1–705.


Vid ak o vi ć , M., 1993 : Četinjače, morfologija i varijabilnost,
Zagreb.
ŠUMARSKI LIST 1-2/2006 str. 42     <-- 42 -->        PDF

J. Karavla: DENDROLOŠKE KARAKTERISTIKE ZELENE POTKOVE GRADA ZAGREBA ... Šumarski list br. 1–2, CXXX (2006), 31-40
S c h n e id er, A., 1935: Naši stari parkovi. Naš vrt, ZaVu
k i č e v i ć , E., 1974: Dekorativna dendrologija, Srgreb:
1–2. boštampa, Beograd: 1–378.
Supak, R., 1987: Grad po mjeri čovjeka, Zagreb. Ulčnik , I., 1936: Trg bana Zrinskog. Revija Zagreb:
Š k o r i ć, A., 1986: Postanak, razvoj i sistematika tla, 11–12.
Zagreb.
Šumarska enciklopedija, 1980, 1983, 1987, I., II. I III.
Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb.
SUMMARY: