DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2006 str. 33     <-- 33 -->        PDF

PREGLEDNI ČLANCI - REVIEWS Šumarski list br. 1–2, CXXX (2006), 31-40
UDK 630* 272


DENDROLOŠKE KARAKTERISTIKE ZELENE POTKOVE
GRADA ZAGREBA S PRIJEDLOGOM OBNOVE
NJEZINOGA ISTOČNOGA DIJELA


DENDROLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE CITY OF ZAGREB
GREEN HORSESHOE SUGGESTION FOR THE REGENERATION
OF ITS EASTERN PART


Josip KARAVLA*


Sažetak: U radu su dane dendrološke karakteristike zelene (Lenucijeve)
potkove Grada Zagreba, dok su za parkove na Trgu kralja Tomislava, Trgu
Josipa Jurja Srossmayera i Trgu Nikole Subića Zrinskog dani prijedlozi za
obnovu. Navedeni parkovi predstavljaju istočni dio zelene potkove grada Zagreba.
i dio su gradske jezgre. Autor opisuje njihove dendrološke karakteristike
i predlaže oblikovanje i obnovu okoliša. U ostalim parkovima zelene potkove
dane su dendrološke karakteristike. To je park ispred zgrade Sveučilišta
u Zagrebu te na trgovima Josipa Broza Tita, Mažuraniča i Maruliča.


Iz opisa se vidi bogatstvo izabrane dendroflore koja predstavlja izbor vrsta
drveča i grmlja prema hortikulurnim načelima estetike i prilagodbe ekološkim
prilikama. U članku autor predlaže i nekoliko preinaka kojima bi se
riješili neki estetski i ekološki problemi. U radu se upozorava kako je potrebno
posvetiti više skrbi zudravstvenom stanju drveča i to posebice platana koje
su u velikom broju propale. Preporuča korištenje kirurgije drveča i zamjenu
propalih vrsta. Autor naglašava kako je park prostor oblikovan elementima


obnove istočnoga dijela


OSNOVNE EKOLOŠKE ZNAČAJKE STANIŠTA


Parkovi Lenucijeve potkove nalaze se na sjevernoni
bilja gnojidba starim stajskim gnojem i s ciljem poveme
rubu doline Rijeke Save koja dotiče obronke Medćanja
vitalnostri postojećeg dendrobilja, trajnica i ruža.
vednice. U prošlosti je tu rasla šuma hrasta lužnjaka s Sa stajališta podneblja pripada Zagreb s okolicom
običnim grabom. Reljef je ravan i nalazi se prosječno u umjereno humidno područje s izraztitim, ali ne vrlo
na 115 m n.m. Matičnu podlogu čine šljunci i pijesci u hladnim razdobljem godine. S bio-ekološkog stajališta


aluvija rijeke Save. posebnoi su značajne ekstremne temperature zraka i


Tla pripadaju u antropogenizirana aluvijaslna, kao tla jer pokazuju iznimne, ali stvarne temperaturne priekološki
limitirajući faktor spominjemo njihovu lošu like presudne za dendrobilje.
dreniranost. Više pozornosti potrebno je posvetiti ishra-Vegetacisko razdoblje smatra se ono u kojemu je


srednja dnevna temperatura iznad 5 oC. Pioznavanje
staništa pojedinoga područja te ekoloških zahtjeva i
bioloških svojstava pojedinih vrsta drveća i grmlja te
ostaloga bilja daje nam smjernice za korištenje biljnih
vrsta kod obnove i podizanja parkova (Bertović,


Mr.sc. Josip Karavla, dipl. ing. šum. Šenoina 14/III
10000 Zagreb 1975).