DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2006 str. 30     <-- 30 -->        PDF

S. Golubić: PERSPEKTIVE I MOGUĆNOSTI ODLAGANJA OTPADA NA PODRUČJU MEĐIMURSKE . Šumarski list br. 1–2, CXXIX (2005), 3-6
vrijednosti, pogotovo ako se radi o potpuno novoj namjeni
postojećeg prostora (parkovno oblikovanje).


Iz ekoloških razloga te da bi se postigla što prirodnija
vegetacija prilagođena novim uvjetima, mogu se
dijelovi površine odlagališta prepustiti prirodnom slijedu
biljaka. Sastav vegetacije u tom se slučaju oblikuje
prema biljkama i dijelovima biljaka koje su donesene
s tlom te sjemenja dospjelog iz okoline. Takav je
sastav pogotovo u početku podložan velikim promjenama.
Sve se biljne zajednice u našem području, ako su
prepuštene same sebi, razvijaju u šumovite formacije,
a u pravilu su to mješovite šume s naglaskom na bjelogorično
drveće.


Za sjetvu i sadnju biljaka mogu se primjeniti one
vrste koje posjeduju određene tehničke karakteristike
korjenskog sustava. Prilikom konkretnog izbora drveća
i grmlja, koje će se od navedenih odabrati kao najpovoljnije,
prioritet treba dati pionirskim i brzorastućim
vrstama, a to su: breze, vrbe, johe, trepetljika. Vrste
grmlja i drveća odabiru se prema okolnoj šumskoj
zajednici, što je garancija uspješnosti sadnje i manjeg
narušavanja izgleda krajolika.


Sastav vegetacije mora se formirati tako da u cijelosti
popuni ekološki profil tla, na kojem se najčešće
podižu pionirske šumske vrste koje mogu popraviti stanište.
Pošto obavi svoju funkciju, takva šuma može kasnije
ustupiti mjesto vrednijim vrstama koje grade trajnu
šumu. Mješovite kulture imaju niz prednosti – potpunije


iskorišćuju proizvodni potencijal staništa te pod istim
uvjetima imaju veću opću produktivnost. Izbor je sveden
na one vrste za koje se zna da su vrlo skromne sa
svojim zahtjevima prema staništu, osim toga brzo rastu,
dobro štite tlo od erozije i dekorativne su.


Sve vrste drveća i grmlja koje se mogu saditi moraju
biti dobro formirane u rasadniku.


Podignuta vegetacija ne smije se nakon osnivanja
prepustiti sama sebi, nego je treba tijekom njenog života
njegovati, a to znači imati utjecaja na strukturu vegetacije,
kvalitetu, stabilnost, prirast i dr. Kad govorimo o
njezi, ne misli se samo na njegu biljke već cjelokupnog
biotopa, odnosno cjelovitog eko-sistema.


Određene dijelove treba ostaviti nepokošene jer
mnoge životinjske vrste prezimljuju u odrvenjelim izdancima
travnatih biljaka. Kad se namjeravaju poduzeti
radnje ponovnog rekultiviranja postojeće stanje potrebno
je kartirati, vrednovati i obuhvatiti kod budućih
mjera rekultiviranja. Jedna od važnih mjera je i vođenje
nadzora (monitoringa) u toku izvođenja radova i
nakon završetka biološke sanacije, a koji će obuhvatiti
kakvoću voda, zraka, prirast i strukturu primijenjenih
biljnih vrsta, stabilizaciju i kvalitetu tla, stvaranje humusa,
odnosno praćenje i postavljanje mjernih instrumenata
u okvirima cijelog novonastalog eko-sistema.
Ovako prikupljeni podaci imaju nezamjenjivu ulogu
kod nekih novih bioloških sanacija.


6. ZAKLJUČAK
Međimurje kao jedno od najrazvijenijih područja u
Hrvatskoj, tokom posljednjih dvadesetak godina, ubrzano
proživljava ciklus intenzivnih promjena. One su prvenstveno
povezane sa tendencijama unutar populacije
stanovnika, već su viđene u razvijenim zemljama, te kao
takve sa predvidivom dinamikom i posljedicama.


Prvobitne deponije bile su najbliže poljoprivredne
parcele ili najbliže šume. Desetljeća ovako sistematiziranog
“zbrinjavanja” izazivaju sve jače reakcije samih
korisnika koji ukazuju na neodrživost dosadašnjeg
načina gospodarenja otpadom i potrebu za što hitnijim
intervencijama.


Raspored neuređenih deponija u potpunosti odgovara
lokacijama naselja kako po mjestima i broju lokacija
tako i po količinama nerazvrstanog otpada na spomenutim
deponijama. Previranja unutar prostora naselja često
uklanjaju razgraničenja kojima su odlagališta opasna i
odvojena od samih mjesta. Zahvaljujući takvim procesima
problemi prisutni unutar deponija postaju problemi
prvo najbližih susjeda, a zatim i čitavog mjesta.


Iako ne treba negirati određene napore, imajući u
vidu ekonomsku snagu općina gradova i potrebna


i
ii gr
sredstva koja treba izdvojiti da bi se problem postupa


i se


nja s komunalnim otpadom dobro riješio, odnosno da
od mogućeg ugrožavanja i onečišćenja budu zaštićeni
svi vitalni resursi okoliša, u situaciji kada se proces rješavanja
problema odlaganja komunalnog otpada u općinama
i gradovima nalazi u različitim fazama, krajnji
je zaključak da se ovaj proces odvija presporo i s nezadovoljavajućim
rezultatima. Dosadašnji zakonski propisi
o postupanju s komunalnim otpadom u nadležnosti
jedinica lokalne samouprave i uprave (općina i gradova),
uglavnom su shvaćeni prvo, samo kao skupljanje,
transport i odlaganje komunalnog otpada i drugo, kao
neophodnost da svaka općina ili grad mora izgraditi
svoje odlagalište. U ovakvoj situaciji orijentacija na izgradnju
zajedničkog regionalnog odlagališta ne može
biti sporna, s obzirom da je u tu orijentaciju ugrađena i
racionalnost i mogućnost bržeg rješavanja problema.


1.
Sagledavajući postojeću situaciju odlaganja otpada,
točnije stanje odlagališta, sva odlagališta morat će
se hitno sanirati i rekultivirati. Broj postojećih odlagališta
treba smanjiti grupiranjem za više jedinica
lokalne samouprave (općine i gradove), proglasiti
ono koje je najbolje za regionalno, zatvaranje i rekultivacija
ostalih.