DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2006 str. 26     <-- 26 -->        PDF

S. Golubić: PERSPEKTIVE I MOGUĆNOSTI ODLAGANJA OTPADA NA PODRUČJU MEĐIMURSKE . Šumarski list br. 1–2, CXXIX (2005), 3-6
otpada. Generalno se može zaključiti da se otpad u Međimurskoj
županiji ne razlikuje puno po kvaliteti od
onog koji nastaje na području Hrvatske ili razvijenim
zemljama, jedino što u nekim sredinama zaostaje po
količinama.


4.1. Odlaganje otpada
U većini općina i gradova u Međimurskoj županiji
izražen je problem odlaganja komunalnog otpada. Područje
Međimurske županije obuhvaća dvadeset jednu
općinu i tri grada. Na tom je području oko 120 što većih
ili manjih odlagališta (deponija, divljih smetlišta), na
koja komunalna poduzeća, bez prethodnog tretmana,
odlažu otpad. Odnosno svaka od 24 jedinice lokalne sa-


Tablica 1. Stanje odlagališta u Međimurskoj županiji


mouprave na području županije ima tzv. službeno odlagalište
a ostalo su uglavnom manje površine uz putove,
kanale, šumarke onečišćene otpadom. Iako se vrši odvojeno
skupljanje otpada čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti
(papir, metalna i plastična ambalaža, staklo –
zeleni otoci), problem je što vrlo često ovako prikupljeni
otpad završava na službenim odlagalištima.


Obilaskom terena i putem upitnika napravljena je
približna procjena odnosno kategorizacija smetlišta/odlagališta
na području županije (Tablica 1.). Ova procjena
treba pokazati koje se od odlagališta mogu dalje koristiti,
koje treba sanirati te daljnji način u postupanju s
otpadom u općinama i gradovima na području županije.


površina
(ha)
rampa zaštitna
ograda
prekrivanje
otpada
inertnim
sustav za
skupljanje
procjednih
voda
-
sustav za
otplinjavanje
-
dozvole
suglasnosti
elaborati
-
---
---
--
-
1
. L


materijalom
1 ha 4 2 -
3 ha 2 1 -
>5 ha 3 3 2
ukupno
odlagališta (24)
9
37,5 % Jr. 2
16,7 %


Iako na području županije ima registriranih 120 manjih
ili većih odlagališta, kod utvrđivanja stanja na odlagalištima
uzeta su samo tzv. lokalna/centralna odlagališta
za svaku jedinicu lokalne samouprave (najveće
u općini ili gradu, ostala u županiji do broja 120 ve


napravljen
projekt
sanacije


--


1


J%


ličine su od 0,5 do 1 ha). Iz prikazanog stanja vidljivo
je da su odlagališta na području županije krajnje nezadovoljavajuće
opremljena. Najopremljenije i najveće u
ovom trenutku, iako ni ono ne raspolaže svom potrebnom
opremom, je odlagalište “Totovec”.


Č Slika 2. ”Odlagalište” u općini Slika 3.
”Odlagalište” na području Grada


1. ”Odlagalište” u općini
Vidovec – ”Kolarovo”
Čakovca – Ivanovec ”Prelugi”


Dubrava – ”Donje polje”


č


Slika 4 ”Odlagalište” u općini Orehovica Slika 5. ”Odlagalište” u općini Kotoriba 6. ”Odlagalište” u općini Orehovica


– ”Jacine”
”Matotekovo vrbje” – Vularija ”Prosišće”
(Foto: Sandra Golubić)